Acceso directo a cursos activos

3.º ESO

Lingua Galega - Profesora: Loli

Bioloxía e Xeoloxía  -  Profesora: Ana Palmero

Plástica - Profesora: Marta 

Matemáticas - Profesora: María Calvo

Tecnoloxía - Profesor: José Barcia

4.º ESO 

Lingua Galega - Profesora: Fátima 

Xeografía e Historia - Miguel Valencia

Matemáticas Aplicadas - Profesora: Ana Palmero

Ciencias Aplicadas -  Profesora: Ana Palmero

1.º Bach.Lingua Galega I -  Profesora: Loli 

Matemáticas I - Profesora: María

Historia do Mundo C. - Profesor: David

Literatura Universal - Profesor: Telmo

Debuxo Técnico I - Profesora: Marta

TIC I - Profesor: Barcia

2.º Bach. Lingua Galega II - Profesora: Loli

Lingua Castelá  II - Profesor: Telmo

Inglés - Profesor: Mikel

Matemáticas II: Carmen e Begoña

Xeografía - Profesor: David

Debuxo Técnico II: Marta

Tecnoloxía Industrial II: Barcia

TIC II: Barcia

                                                     

IMPORTANTE:
Para accederes aos cursos nos que esteas matriculado, introduce o nome de usuario (o mesmo que o do teu correo) e o contrasinal que ti indicaches a primeira vez. Se non o lembras, solicita outro contrasinal.

   

Aula virtual do IES de Mugardos

                       Correo electrónico:
                                  ies.mugardos@edu.xunta.gal