Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

      

Instalacións

PLANTA BAIXA
 • Consexería
 • Biblioteca
 • Salón de Actos
 • Oficinas (Secretaría; Dirección; Xefatura de Estudos; Orientación)
 • Cafetaría
 • Laboratorios de Física e Química
 • Aula de Tecnoloxía

 Fachada leste

PRIMEIRO ANDAR
 • Aula de Informática
 • Aulas (ESO; BACH.; Adultos)
 • Aula de Música
 • Aula de Plastica
 • Laboratorio de Ciencias
 • Aula de PT
 • Sala de Profesores
 • Departamentos
PAVILLÓN