COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Instalacións

PLANTA BAIXA
 • Consexería
 • Biblioteca
 • Salón de Actos
 • Oficinas (Secretaría; Dirección; Xefatura de Estudos; Orientación)
 • Cafetaría
 • Laboratorios de Física e Química
 • Aula de Tecnoloxía

 Fachada leste

PRIMEIRO ANDAR
 • Aula de Informática
 • Aulas (ESO; BACH.; Adultos)
 • Aula de Música
 • Aula de Plastica
 • Laboratorio de Ciencias
 • Aula de PT
 • Sala de Profesores
 • Departamentos
PAVILLÓN