Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

                  

PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
        EDIXGAL MOODLE ABALAR  
           
  RADIO  REDES   VIDEOCONFERENCIA 
 

   

        

Matrícula

Inicio do procedemento de admisión

CURSO 2024 - 2025

Solicitude de Reserva

Prazo aberto

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

 

Solicitude de reserva

1.º ESO

Centros adscritos

    

Solicitude de reserva

1.º Bacharelato

Centros adscritos

 

Calendario e sobres de matrícula (Curso 2024-2025)

 

 

Sobres de matrícula

                                             

 

Proceso de solicitude de admisión para o curso 2023-2024

SOLICITUDES DE ADMISIÓN para alumnado de fóra do centro.
O alumnado deste centro e dos centros adscritos que realizou a reserva ten garantida a praza para o próximo curso.
 
PRAZO: 

Presentar as solicitudes de admisión entre o 1 e 20 de marzo de 2023
.
PROCEDEMENTO:
 • Na Sede electrónica da Xunta.

 • Na aplicación Admisión de alumnado da Consellería de Educación seguindo o método 1 da aplicación (Neste caso hai que presentar tamén a solicitude e a documentación na secretaría do centro.

 • Na Secretaría do Centro que solicita en primeiro lugar ou en calquera dos Rexistros que establece a Lei de Procedemento Administrativo Común. Hai impresos dispoñibles na conserxería do instituto e tamén no documento adxunto.

NOTA INFORMATIVA:

 • Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite en primeiro lugar, na que se poderá facer constar unha relación de ata cinco centros máis por orde de preferencia, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 • Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 • Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 • Fotocopia do DNI do alumno/a ou certificado de nacemento.
 • Fotocopia completa do libro ou libros de familia.
 • Certificado de matrícula do curso actual.
 • Fotocopia da solicitude de admisión unha vez cuberta.
 • Sentencia xudicial de separación ou divorcio e o convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.
 
Listaxes:
 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 25 de abril.

 • Reclamacións contra as listaxes provisionais: no prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: antes do 15 de maio.

 
FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA NA ESO E BACH
O prazo de matrícula será indicado oportunamente.
Distribuir contido