COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

blogue deloli.g.parada

Recital de Rosalía de Castro (3.º ESO)

En colaboración co profersor Diego Calvo, do departamento de Tecnoloxía

Curso de galego na aula virtual (2.º Bacharelato)

Na aula virtual do instituto acharás os contidos e tarefas para estes días.

A ligazón está na imaxe.

 


 

Curso de galego na aula virtual (1.º Bacharelato)

Na aula virtual do instituto acharás os contidos e tarefas para estes días.

A ligazón está na imaxe.

 


 

Curso de galego na aula virtual (3.º ESO)

Na aula virtual do instituto acharás os contidos e tarefas para estes días.

A ligazón está na imaxe.

Distribuir contido