COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Calendario escolar

Horario de atención a pais e nais (curso 2021-2022)

 

   

 SOLICITUDE DE CITAS

     Solicitude de cita para atención de pais, nais ou titores/as legais

- TELÉFONO 881 938 200.

- Correo electrónico dos docentes.

- AbalarMóbiles (só se o docente aceptou esta posibilidade na aplicación).

A reunión realizarase de xeito telefónico ou videoconferencia o día e hora sinalado.

De xeito excepcional xustificado poderá ser presencial. Neste caso, asistirá un só proxenitor/a coas medidas de seguridade habituais (sen síntomas compatibles coa covid, máscara e hixiene de mans).

 

XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS

As faltas de asistencia do alumnado deberán ser documentadas polos pais, nais ou titores/as legais do mellor xeito que facilite a súa xustificación. Isto realízase principalmente mediante o impreso de xustificación que se entrega en consexaría ou na versión autoimprimible na web. Débese entregar ao profesor/a titor/a coa documentación pertinente. Os proxenitores tamén poden adiantar a solicitude de xustificación mediante a aplicación AbalarMóbiles. En última instancia é o profesor/a  titor/a quen a acepta ou non.

 
As faltas motivadas pola situación de emerxencia sanitaria da covid, aceptaranse como xustificadas. Para o resto de consideracións sobre as faltas de carácter xustificables e protocolo de absentismo na ESO remitimos como 
todos os anos ao anexo V das Normas de Organización e Funcionamento.
 
 
 Impreso de xustificación de faltas:
 
 

 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021

 

Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 

 FESTIVOS LOCAIS

O día non lectivo proposto polo centro é o 7 de decembro (pendente de autorización).

O 7 de xuño é festivo local polo Voto de Chanteiro en Mugardos e Ares.

 

 

 

HORARIOS

 

ESO
     
            
Bacharelato

1.º ESO A

1º. ESO B   

1.º BAC - A        1.º BAC B       

       2.º ESO A       

 2.º ESO B

     2.º  BAC - A      2.º BAC - B

       3.º ESO A

 

 

        4.º ESO - A

4.º ESO B

FP Básica "Agroxardinaría e composicións florais"
          FPB I       FPB II

  

Distribuir contido