COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Exames

Calendario de exames (1.º avaliación)

ESO

        

Pendentes

Bacharelato

1.º ESO A

1º. ESO B  

1.º BAC - A     1.º BAC B        

     2.º ESO A       

2.º ESO B   

     2.º  BAC - A      2.º BAC - B 

     3.º ESO

 

     4.º ESO - A

4.º ESO B

FP Básica
"Agroxardinaría e composicións florais"
          FPB I       FPB II

NOTA: Estes calendarios, elaborados polas titorías de cada un dos grupos e a Xefatura de Estudos, son un documento orientativo destinado a facilitar a programación e traballo da aula e da casa. En ocasións, algunhas datas das probas poderán cambiarse para adaptarse á marcha do curso.

  

Calendario de exames (2.º avaliación)

      

Horario de atención
a pais e nais

ESO        BACHARELATO           
1.º ESO-A   1.º Bacharelato
1.º ESO-B  
    2.º Bacharelato
2.º ESO-A   2.º Bacharelato
(Materias da Fase Xeral)
2.º ESO.B  
     
3.º ESO  

FPB I

FPB II

 

   
4.º ESO A
 
4.º ESO B  

Calendario de exames (3.º avaliación)

    1.º ESO-A    2.º ESO-A     3.º ESO-A  

 

 4.º ESO

 

 

 

 

   1º. ESO-B    2.º ESO-B    3º. ESO-P  
 

1.º Bacharelato - A

1.º Bacharelato - B

 2.º Bacharelato

Conv.
extraordinaria
xuño

 

NOTA: Estes calendarios, elaborados polas titorías de cada un dos grupos e a Xefatura de Estudos, son un documento orientativo destinado a facilitar a programación e traballo da aula e da casa. En ocasións, algunhas datas das probas poderán cambiarse para adaptarse á marcha do curso.

Calendario de exames (3.º avaliación)

3.ª Avaliación

ESO        BACHARELATO   
1.º ESO-A   1.º Bac-A  
1.º ESO-B   1.º Bac-B  
       
2.º ESO-A   2.º Bac-A
 
2.º ESO.B   2.º Bac-B  
       
3.º ESO-A   Exames finais
de pendentes
  
 
3.º ESO-B    
     
4.º ESO    

Proba extraordinaria Módulo 3 (Educación de Adultos)

ESA: Proba extraordinaria de Maio 2017/18

  Módulo 3

 

Ámbito Comunicación Mércores 2 de Maio de 2018 16:00-17:30

 Ámbito Científico-Tecnolóxico Luns 7 de Maio de 2018 18:30-20:00

Ámbito Social Martes 8 de Maio de 2018 16:45-18:15

 

O alumnado que deba examinarse do Ámbito de Comunicación tamén o debe facer de Inglés

Avaliación final de educación secundaria obrigatoria (4.º ESO)

Entregada circular sobre a realización da avaliación final de educación secundaria obrigatoria:

   

Guía sobre as avaliacións de Educación Primaria e ESO

Final do 1.º cuadrimestre - Educación de Adultos

 

ENTREGA DE NOTAS: Xoves, 9 de febreiro.

COMEZO DO 2.º CUADRIMESTRE: Luns, 13 de febreiro.

Distribuir contido