AUSENCIA DO PROFESORADO

 

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
       

 

 

GRUPOS E AULAS NOVO CURSO ESCOLAR

Podes consultar aquí os grupos e aulas 

* ALEMÁN

* FRANCÉS

* GALEGO

* INGLÉS

* ITALIANO

* PORTUGUÉS

NOVO CURSO DE INGLÉS NIVEL B1

 

 CURSO  DE COMPRENSIÓN ORAL, PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ORAL DE NIVEL B1

 

HORARIO: LUNS E MÉRCORES DE 18:00 A 20:00

DURACIÓN: 30 HORAS (1. CUADRIMESTRE)

PREZO: 45€ + APERTURA DE EXPEDIENTE SE É O CASO

ENTREGARASE UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA

PRAZO DE MATRÍCULA:  DO 11 AO 15 DE NOVEMBRO

CLASES:  DO 18 DE NOVEMBRO AO 22 DE XANEIRO

 

CURSOS DE INGLÉS PARA O PÚBLICO EN XERAL

 

Cursos ofertados no primer cuadrimestre

*NOVO CURSO de INGLÉS comprensión oral, produción e coprodución oral e mediación de nivel B1. Matrícula do 11 ao 15 de novembro

*Curso de INGLÉS comprensión oral, produción e coprodución oral e mediación de nivel B2

* Curso de INGLÉS comprensión oral, produción e coprodución oral de nivel C1

Duración 60 horas
Prezo 90 € + apertura de expediente alumnado novo
Destinatarios

Alumnado que queira reforzar as destrezas de comprensión e expresión oral de Inglés nos niveis B2 e C1

Alumnado con ese nivel

(sen preinscrición)

Asignación de prazas por orde  de entrega de documentación

 HAI VACANTES PARA TODOS OS NIVEIS 

Número de prazas

* B1: 3 prazas vacantes

* B2: 3 prazas vacantes

* C1: 15 prazas

Horario

* B1: luns e mércores de 18:00 a 20:00 (aula1)

* B2: luns  e xoves de 16:00 a 18:00 (aula2)

* C1: luns e mércores de 11:00 a 13:00 (aula2)

Acreditación Certificado de asistencia

 

 

NOVO PLAN DE ESTUDOS

 

 

   

 

Organización e accesos ao novo plan de estudos (Real Decreto 1041/2017)

 

Cursos CELGA 2019-2020

    

 

Resolución do 02 de agosto de 2019 (DOG do 20 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria.

Resumo da convocatoria

Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

 

 

 

Distribuir contido