MATRÍCULA CURSOS CUADRIMESTRAIS

MATRÍCULA ONLINE

Do 1 de febreiro ás 10.00 ata o 4 de febreiro ás 13.00

Entrega documentación en secretaría ata o día 4 de febreiro ás 14.00

INICIO DAS CLASES 4 de febreiro
GRUPOS OFERTADOS

Alemán: A2

Francés: B1

Inglés: B1,  B2.1 e B2.2

           B1 sección de Cedeira

 

AULAS E GRUPOS

Grupos, aulas e profesorado de ALEMÁNFRANCÉSGALEGOINGLÉSITALIANO PORTUGUÉS para o curso 2018-2019.

AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
Nieves Parada Italiano Todos Mércores 16 de xaneiro

 

 

  

CAMBIOS DE GRUPO

Os cambio de grupo realizaranse do 18 de outubro  ao 22 de outubro (23:59) en liña a través da aplicación CENTROSNET

A partir do 23 de outubro a través da xefatura de estudos con solicitude por escrito.

A posibilidade dun cambio de grupo depende de que existan prazas dispoñibles

Cursos CELGA 2018-2019

Resolución do 02 de agosto de 2018 (DOG do 14 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria.

Resumo da convocatoria

Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

O curso CELGA 3 terá lugar do 2 de outubro ata o 25 de Xaneiro

O curso CELGA 4 terá lugar de febreiro a maio de 2019.

* Prazo de matrícula online é do 2 ao 11 de xaneiro. A entrega de documentación na secretaría da escola será do día 15 ata o 18 de xaneiro ás 14:00.

* O día 21 chamarase ao alumnado en listaxe de espera 

* No caso de non cubrirse as prazas co alumnado en listaxe de espera daranse estas prazas vacantes por orde de chegada. 

Listaxe definitiva de admitidos CELGA 3. Consulte aquí

 

 

NOVO PLAN DE ESTUDOS

Organización e accesos ao novo plan de estudos (Real Decreto 1041/2017)

Distribuir contido