Taboleiro xeral - febreiro 2024

                                            

AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a

Grupo/s

Idioma

Observacións

Josefa Vilas

todos

alemán

xoves 22 de febreiro

Aulas e profesorado curso 2023-2024

               ALEMÁN - ESPAÑOL - FRANCÉS - GALEGO - INGLÉS - ITALIANO - PORTUGUÉS -

               OUTROS CURSOS (Celga - destrezas - Calc - That's)

               NOVO: destrezas do 2º cuadrimestre

Taboleiro - Información xeral - Curso 2023-2024

RECORDATORIO - O sistema de avaliación na EOI de Ferrol

NOVO PLAN DE ESTUDOS

 

 

   

 

Organización e accesos ao novo plan de estudos (Real Decreto 1041/2017)

 

Distribuir contido