PÁXINA WEB DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE FERROL

MATRÍCULA CURSOS CELGA

NÚMERO DE PRAZAS: Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25. 
 
PREZO: GRATUÍTO
 
ASIGNACIÓN DE PRAZAS:
Se un curso ten máis solicitantes que cumpran os requisitos que prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo (segundo o DOG 19 de agosto 2016)
No caso de que un curso non acade o número mínimo de solicitantes, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar expresa­mente a súa realización. No caso de non realizarse o curso, a escola oficial de idiomas comunicarállelo ás persoas solicitantes. 
 
DIRIXIDO A:     
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega.
 
PRAZO DE MATRÍCULA:   
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 20 de agosto ata o 9 de setembro de 2016
 
ATENCIÓN: só se poderá solicitar un único curso por cuadrimestre nunha única escola oficial de idiomas.

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:
As solicitudes presentaranse na secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso, sen prexuízo da súa presentación en soporte papel por calquera dos medios es­tablecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das ad­ministracións públicas e do procedemento administrativo común, e utilizarase o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

 
DOCUMENTACIÓN :

Fotocopia DNI

 
DURACIÓN DO CURSO :  
60 horas lectivas
 
HORARIO:
 

Nivel Data de inicio Data de fin Mañá Tarde Días
Celga 4  Outubro 2016 Xaneiro 2017 11.00-12.30 - Luns, xoves e venres
Celga 4 Outubro 2016 Xaneiro 2017  - 16.00-18.00 Martes e mércores

 

 

  

HORARIO DO CENTRO EN PERÍODO NON LECTIVO

XULLO:
do 1 ao 15 de xullo: O centro permanecerá aberto de 9.00 a 14.00
do 18 ao 22 de xullo: O centro permanecerá aberto de 10.00 a 14.00
do 26 ao 29de xullo: O centro permanecerá aberto de 10.30 a 12.30
 
AGOSTO:
durante o mes de agosto o centro permanecerá aberto os días indicados na táboa en horario de 10.30 a 12.30. 
 
luns          martes     mércores xoves     venres  
  2   4  
  9   11  
  16   18  
  23   25  
  30      
 

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2016-2017)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

 

DATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN 2016

PROBAS CERTIFICACIÓN 2016 

  
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO NIVEL C1
ALEMÁN ALEMÁN ALEMÁN -
FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS
GALEGO GALEGO GALEGO GALEGO
INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS
ITALIANO ITALIANO ITALIANO -
PORTUGUÉS PORTUGUÉS PORTUGUÉS -
 
 
Calendario de probas escritas:   alumnado libre (convocatoria única en xuño)
                                                 CUALE, CALC e aumnado oficial (xuño setembro)
 
Calendario de probas orais: ALEMÁN, FRANCÉS, GALEGO, INGLÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS
 

AUSENCIA DE PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
       

IMPORTANTE: CAMBIO NO ACCESO A CENTROSNET

Para garantir a protección de datos do alumnado, a partir do 20 de marzo de 2014 activarase o sistema seguro de acceso á aplicación CENTROSNET.

O procedemento a seguir será o seguinte:

- Acceder á aplicación co contrasinal actual.

- Introducir o novo contrasinal elixido no momento que sexa solicitado. Repetir o novo contrasinal.

- Introducir un enderezo electrónico.

PROBLEMA COS BUSCADORES DE INTERNET

Aviso importante para o alumnado da escola de idiomas de Ferrol: algúns navegadores como Internet Explorer non abren correctamente a páxina web da escola de idiomas de Ferrol. A información non aparece ou aparece sen actualizar. Recomendamos ao alumnado que abra a páxina con distintos buscadores para asegurarse de que teñen a información correcta.

Distribuir contido