Información administrativa

SECCIÓN CEDEIRA - RECOLLIDA DE TÍTULOS E CERTIFICADOS

- Certificados de A2, B1 e Ciclo Elemental. Clicar aquí

- Certificados de B2, C1, C2 e Ciclo Superior. Clicar aquí.

 

Para solicitar os títulos de B2 e C1 clicar en: modelo de solicitude e información sobre o pago de taxas. O modelo de pago de taxas deberá recollerse na Sección Cedeira ou EOI Ferrol. Se prefires pagar de forma telemática, clica aquí para ler as instrucións.

- Solicitude de certificados (A2, B1 e Ciclo Elemental)

Instrucións para a solicitude de títulos (B2, C1, C2 e Ciclo Superior)

SECCIÓN CEDEIRA - TRÁMITES HABITUAIS

Podes descargar estes documentos para cubrir, imprimir e envialos escaneados a administracion@eoiferrol.org. Lembra que é necesario darlles rexistro de entrada na administración do centro para que teñan validez.

INSTANCIA/SOLICITUDE

INSCRICIÓN PROBA DE CLASIFICACIÓN

SOLICITUDE CAMBIO DE HORARIO

RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓN

SOLICITUDE DE TRASLADO DE EXPEDIENTE

SOLICITUDE DE RENUNCIA

SOLICITUDE DE ADAPTACIÓN DE PROBAS

SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE PREZOS PÚBLICOS

SOLICITUDE TÍTULOS ACADÉMICOS - Instrucións 

Para poder gardar os cambios feitos nos documentos é necesario ter a última actualización de Adobe Reader

Distribuir contido