Matrícula

CURSOS DESTREZAS CURSO 2021-2022 - Sección As Pontes

Cursos ofertados no 1º cuadrimestre

Curso de INGLÉS de comprensión oral, produción e coprodución oral de nivel B1.

Duración

30 horas.

Prezo

 45 € + apertura de expediente para o alumnado novo.

Taxas procedemento de pago

Matrícula 

Prema neste link  do 1 de setembro ás 10h ata o 9 de setembro ás 13h.

MATRÍCULA MANUAL: A partir do 14 de setembro. Escribe un mail a

 aspontes@eoiferrol.org e enviarémosche o impreso de matrícula e instruccións.

Envíe a documentación: xustificante de matrícula + xustificante de pago + DNI a administracion@eoiferrol.org ata o día 9 de setembro ás 14h.

Destinatarios

Alumnado que queira reforzar as destrezas de comprensión e expresión oral de Inglés no nivel B1.

Horario

Luns e mércores de 19:00 a 21:00. Aula Francés no IES Castro da Uz.

Temporalización 

Do 20 de setembro ao 15 de novembro.

Acreditación

Certificado de asistencia.

 

PROBA CLASIFICACIÓN CURSO 2021-2222

Podes facer a proba de clasificación se:

  • Tes coñecementos previos dun idioma e non podes acreditalos.
  • Non estiveches matriculado en ningunha EOI no réxime oficial durante os últimos dous cursos académicos.

                                                                                                DATA DA PROBA:

                 IDIOMA

PROBA ESCRITA

PROBA ORAL

                  Inglés

          7 setembro

      9.30

 

            a continuación

                                                 Data de publicación das notaspendente de publicación

 

PRAZO de MATRÍCULA: Dende o día 1 ata o día 5 de setembro

DEBEN ENVIAR A DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA A administracion@eoiferrol.org dentro do prazo indicado, indicando que se trata dunha matrícula de Sección As Pontes.

  1. Instancia de matrícula.
  2. Xustificante de abono de taxas bancarias (consulta as formas de pago clicando aquí) e xustificante de exención de taxas (se é o caso)
  3. Fotocopia do DNI 
  4. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio (Anexo IV)

IMPORTES A ABOAR 

Matrícula ordinaria 17 €
Familia numerosa xeral   8.5 €
Familia numerosa especial,persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,vítimas actos terroristas, vítimas de violencia de xénero,matrícula gratuita   0 €
 

 

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.

Terán dereito a realizar as probas de clasificación para cada idioma aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2019-2020 e 2020-21) ao que desexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio.

A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI.

Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Distribuir contido