Matrícula

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2018/2019)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

VACANTES -SECCIÓN AS PONTES- CURSO 2017-2018

Se non te preinscribiches pero estás interesado en estudar INGLÉS 

na EOI Sección de As Pontes ven buscar unha praza VACANTE.

Pásate pola secretaría do IES CASTRO DA UZ  a partir do 22 de setembro de 2017

en horario de 9.00 a 14.00 e os luns tamén de 16.30 a 19.00. 

 Coñécenos máis premendo aquí!  

ALUMNADO PREINSCRITO ADMITIDO - MATRÍCULA DO 18 AO 22 DE SETEMBRO DE 2017

  • PASO 1-Reserva a túa praza dende a aplicación na que te preinscriches. (LIGAZÓN AQUÍ
  • PASO 2-Formaliza a matrícula do 16 ao 21 de setembro* entregando a documentación na secretaría do IES Castro da Uz, unha vez efectuado o pagamento das taxas.

 (*ATENCIÓN: a aplicación de matrícula pechará ás 12.00 e a entrega da documentación na oficina será ata as 14.00)

  Acta do sorteo para a adxudicación de prazas curso 2017-2018

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2017-2018)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

   ALUMNADO OFICIAL

CURSO

2016-2017

Reserva a túa praza en CENTROS NET

Centrosnet Sección As Pontes

PASOS A SEGUIR PREME AQUÍ

ALUMNADO

 DE 

NOVO ACCESO 

Preinscríbite en www.eoidigital.com/preinsxunta

PASOS A SEGUIR - PREME AQUÍ 

PROBA DE CLASIFICACIÓN 2017 - SECCIÓN AS PONTES-

PROBA CLASIFICACIÓN INGLÉS 2017 - Sección As Pontes -  

INFORMACIÓN
Probas de clasificación que darán acceso ao curso 2017– 2018 nas Escolas Oficiais de Idiomas 
 
As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.
Terán dereito a realizar as probas de clasificación aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2015-16 e 2016-17) ao que desexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI.

Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.

 
Data da proba: xoves 1 de xuño ás 16.00 na aula de 1º ESO do IES Castro da Uz. 
 
Datas de matrícula: 15 de maio ó 30 de maio de 2017
 
Documentación: 
  1. Instancia cumprimentada preme aquí
  2. Xustificante de abono de taxas bancarias (pode recollerse na corserxaría da escola)
  3. Fotocopia do DNI ou pasaporte
  4. Orixinal e copia do libro de familia numerosa ( cando proceda )
  5. Certificado de exención de taxas para os funcionarios/as docentes da Consellería de educación e O.U. expedido pola Delegación Provincial ( cando proceda )
  6. Certificado de exención de taxas para persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.
  7. Certificado de exención de taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
  8. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio.
IMPORTES A ABOAR  
Matrícula ordinaria 17 €
Familia numerosa xeral   8.5 €
Familia numerosa especial,persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,vítimas actos terroristas, vítimas de violencia de xénero,matrícula gratuita   0 €
 

 Se estás interesado en estudar INGLÉS na EOI Sección de As Pontes...

 

 Coñécenos máis premendo aquí! 

ou

Pásate pola secretaría do IES CASTRO DA UZ en horario de 9.00 a 14.00 e os luns tamén de 16.30 a 19.00.

 

PROBAS LIBRES 2017

PROBAS LIBRES 2017

prazo de matrícula nas probas de certificación para o alumnado libre será do 20 de marzo ao 06 de abril de 2017, ambos incluídos. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 06 de abril.
 
 
Idiomas e niveis que se ofrecen na modalidade libre na EOI de Ferrol - Sección As Pontes
No curso 2016-2017, o alumnado libre poderase matricular das seguintes probas de CERTIFICACIÓN
 
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO NIVEL C1
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
-
 
TRÁMITES DE INSCRICIÓN E ABOAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS CORRESPONDENTES: 
 
A matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: https://www.informaticacentros.com/xunta/ 
A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice, no horario de 9.00 - 14.00 de luns a venres e os luns tamén de 16.30-18.00, na secretaría do IES Castro da Uz. 
 
DOCUMENTACIÓN requerida para formalizar a matrícula libre
TRÁMITES de matrícula na modalidade libre
- Calendario de probas:  alumnado libre (convocatoria única en xuño) e alumnado oficial (xuño setembro)
- GUÍAS das probas: Nivel BÁSICONivel INTERMEDIONivel AVANZADO.
Distribuir contido