Programación

ADDENDAS ÁS PROGRAMACIÓNS PARA CURSOS NON CERTIFICATIVOS

Segundo as instrución das instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesioanl e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publicamos as addendas ás programacións dos cursos non certificativos (punto 6.3)

INGLÉS niveis A1, B2.1 e C1.1

ADDENDAS ÁS PROGRAMACIÓNS PARA CURSOS NON CERTIFICATIVOS 2019/2020

Segundo as instrución das instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesioanl e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publicamos as addendas ás programacións dos cursos non certificativos (punto 6.3)

INGLÉS niveis A1, B2.1 e C1.1

Distribuir contido