Impresos descargables

IMPRESOS DESCARGABLES

Podes descargar estes documentos para cubrir, imprimir e envialos escaneados a administracion@eoiferrol.org. Lembra que é necesario darlles rexistro de entrada na administración do centro para que teñan validez.

INSTANCIA/SOLICITUDE

INSCRICIÓN PROBA DE CLASIFICACIÓN

IMPRESO DE MATRÍCULA

SOLICITUDE CAMBIO DE HORARIO

RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓN

SOLICITUDE DE TRASLADO DE EXPEDIENTE

SOLICITUDE DE RENUNCIA

CERTIFICADO DA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSADA NA ESO

SOLICITUDE DE EXENCIÓN DE TAXAS

SOLICITUDE DE ADAPTACIÓN DE PROBAS

SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE PREZOS PÚBLICOS

SOLICITUDE TÍTULOS ACADÉMICOS - Instrucións 

INSTRUCIÓNS PAGO TELEMÁTICO

RESERVA DE ESPAZOS PARA ACTIVIDADES NA EOI

 

Para poder gardar os cambios feitos nos documentos é necesario ter a última actualización de Adobe Reader

Distribuir contido