Profesorado

PROFESORADO

 

DIRECTORA 

 

 

Feli Carballido Ponte

direccion@eoiferrol.org

VICEDIRECTORA

 

Kerry Ann McKevitt

vicedireccion@eoiferrol.org

XEFA DE ESTUDIOS

 

Alejandra Gómez Cobo

xefaturaestudos@eoiferrol.org

SECRETARIA 

 

Marta Ferreiro Veiga

secretaria@eoiferrol.org

 

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

 

Día e hora de titoría

Lugar da titoría

Felicitas Carballido Ponte

feli@eoiferrol.org

martes de 11.00 a 11.30 e mércores de de 17.30 a 18.00 

Dirección

Cristina Calviño Gil

cristinacalvino@eoiferrol.org

martes de 11.00 a 11.30 e mércores e 11:00 a 11:30

Departamento de alemán

Alejandra Gómez Cobo alejandra@eoiferrol.org

luns de 17.30-18.00 e mércores de 17.30 a 18:00

Xefatura

Encarnación Oubiña Parracho

cani@eoiferrol.org

venres de  10.00 a 11.00 

Departamento de alemán

Rocío Vega Pérez

rocio@eoiferrol.org

mércores 20.00 a 21.00

Departamento de alemán

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

 

Día e hora de titoría

Lugar da titoría

Claire Boisseau  

claireboisseau@eoiferrol.org

xoves de 15.30 a 16.00 e de 20.00 a 20.30

Departamento de francés

De la Torre Sotelo, Moisés

 moises@eoiferrol.org

xoves de 15.45 a 16.00 e de 20:00 a 20:15

Departamento de francés

Virginia Fernández González

fgvirginia@eoiferrol.org

venres de 11.00 a 11.30

Departamento de francés

Sandra García Fraga

sgfraga@eoiferrol.org

martes de 11.00 a 11.30 e xoves de 17.30 a 18.00

Departamento de francés

Ana Moreno Juíz
 
amjuiz@eoiferrol.org
 
luns e mércores de 20.00 a 20.30 Departamento de francés

Sara Cantero Montero

saracantero@eoiferrol.org

mércores de 10:00 a 10:30

Departamento de francés

 

DEPARTAMENTO DE GALEGO

 

Día e hora de titoría

Lugar da titoría

Xoan Baldomir Cabanas

xohanbaldomir@eoiferrol.org

luns de 15.30 a 16.00 e mércores de 10.30 a 11.00

Departamento de galego

Sonia Varela Pombo

sonia@eoiferrol.org

martes de 12.30 a 13.00 e mércores de 17.30 a 18.00

Departamento de galego

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

 

Día e hora de titoría

Lugar da titoría

Blanco Fernández, Susana

(sust. Fernández Cacho, Miguel)

susanablancofdez@eoiferrol.org

mfcacho@eoiferrol.org

luns e mércores de 19.30 a 20.00 Departamento de inglés

Alicia Cagigao Losada

acagigaolosada@eoiferrol.org

luns e mércores de 19.30 a 20.00

Departamento de inglés

José Antonio Cartelle Cudilleiro

cudi@eoiferrol.org

luns de 20.00 a 20.30 e xoves de 13.00 a 13.30

Departamento de inglés

María José Conde Torrado

mjconde@eoiferrol.org

mércores de 13.00 a 14.00

Departamento de inglés

Elena de Pablo Leonardo

depablo@eoiferrol.org

xoves de 13:00 a 14:00

Departamento de inglés

Marta Ferreiro Veiga 

martaferve@eoiferrol.org

luns de 13.00 a 14.00 

Departamento de inglés

Angela Fraga Cernada

angelafraga@eoiferrol.org

luns de 11.00 a 11.30 e martes  de 13.00 a 13.30

Departamento de inglés

 

Juan Galán Suárez

(sust. MªJesús Otero Formoso)

juangal@eoiferrol.org

luns de 15.30 a 16.00 e martes de 13.00 a 13.30 

Departamento de inglés

Marga Gesto Cordal

margagesto@eoiferrol.org

mércores de 8.30 a 9.00 e xoves de 20.00 a 20.30

Departamento de inglés

Lidia González Vergara lidiagvergara@eoiferrol.org luns de 19.00 a 20.00 Departamento de inglés

Julie Guravich Gamblin

julie@eoiferrol.org

luns de 20.00 a 20.30 e martes de 13.00 a 13.30

Departamento de inglés

Charo Hermo Fuciños 

hermo@eoiferrol.org

martes de 16.00 a 16.30 e xoves de 20.00 a 20.30

Departamento de inglés

López Caramés, Helena hlopez@eoiferrol.org martes de 18.00 a 19.00 Departamento de inglés

Kerry McKevitt 

kerry@eoiferrol.org

luns de 20.00 a 20.30 martes de 11.00 a 11.30

Departamento de inglés

Penabad Otero, Lucía luciapenabad@eoiferrol.org martes de 17.30 a 18.00 e mércores de 20.00 a 20.30 Departamento de inglés

Juana Rodríguez Bugía 

juana@eoiferrol.org

luns de 16.00 a 16.30 e xoves de 19.30 a 20.00

Departamento de recursos /departamento de inglés

 

DEPARTAMENTO DE ITALIANO

 

Día e hora de titoría

Lugar da titoría

Marco Delle Monache 

marcodelle@eoiferrol.org

luns de 10.30 a 11.00, martes de 17:30 ás 18:00 e  venres de 8.30 a 9.30

Departamento de italiano

Nieves Parada Queija

nieves@eoiferrol.org

xoves de 18.00 a 19.00

Departamento de italiano

Giada Maria Barcellona

giadamaria@eoiferrol.org 

luns de 20.00 a 20.30 e xoves de 8.30 a 9.00

Departamento de italiano

 

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS

 

Día e hora de titoría

Lugar da titoría

Maurício Castro Lopes

mauricio@eoiferrol.org

 

Departamento de portugués

Joseph Ghanime López

josephgl@eoiferrol.org

 

Departamento de portugués

SECCIÓN AS PONTES

 

Día e hora de titoría

Lugar da titoría

Ana Mª Dopico Rodríguez anadopico@eoiferrol.org mércores e xoves de 18.30 a 19.00 Aula correspondente
Noelia Roga nroga@eoiferrol.org xoves de 18.30 a 19.00 Aula correspondente

Pilar Polo Gundín

pilar@eoiferrol.org

mércores e xoves de 18.30 a 19.00

Aula correspondente

 

SECCIÓN CEDEIRA

 

Día e hora de titoría

Lugar da titoría

Noelia Pérez Pérez

noelia@eoiferrol.org

martes e mércores de 18:30 a 19:00

Aula desdobre

Susana Sexto Sexto susanasexto@eoiferrol.org martes e mércores de 18.30 a 19.00

Aula desdobre

 

XEFES DE DEPARTAMENTO

 

Hora de atención ao público

Lugar

Alemán: Encarnación Oubiña

departamentodealeman@eoiferrol.org

luns de 12.00-13.00

No departamento correspondente

Francés: Claire Boisseau

departamentodefrances@eoiferrol.org

venres  de 10.00 a 11.00

 

No departamento correspondente

Galego: Sonia Varela

departamentodegalego@eoiferrol.org

Xoves de 12.30 a 13.30

No departamento correspondente

Inglés: Ángela Fraga

departamentodeingles@eoiferrol.org

mércores, de 11.00 a 12.00

No departamento correspondente

Italiano: Marco Delle Monache 

departamentodeitaliano@eoiferrol.org

venres, de 08:30 ás 09:30

No departamento correspondente

Portugués: Maurício Castro

departamentodeportugues@eoiferrol.org

Venres, de 11.00 á 12.00

No departamento correspondente

 

COORDINADORA DE BIBLIOTECA

 

 

Virginia Fernández González

biblioteca@eoiferrol.org

 

COORDINADORA DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

 

 

Sonia Varela Pombo

normalizacion@eoiferrol.org

 

 

 

 

 

Distribuir contido