Inicio

Páxina inicial

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2017-2018)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

   ALUMNADO OFICIAL

CURSO

2016-2017

Reserva a túa praza en CENTROS NET

Centrosnet Sección As Pontes

PASOS A SEGUIR PREME AQUÍ

ALUMNADO

 DE 

NOVO ACCESO 

Preinscríbite en www.eoidigital.com/preinsxunta

PASOS A SEGUIR - PREME AQUÍ 

PROBAS PROMOCIÓN - CERTIFICACIÓN - CLASIFICACIÓN - Curso 2016-2017 - Sección As Pontes -

 

PROBAS CURSO 2016-2017 - SECCIÓN AS PONTES -

 

PROBAS DE PROMOCIÓN DO CURSO 2016/2017. 

NIVEIS BÁSICO 1 - INTERMEDIO1 - AVANZADO 1 

PROBA ESCRITA:

Venres, 26 de maio ás 16.00 na aula de 1º ESO: Intermedio 1.
Luns, 29 de maio ás 16.00 na aula de Filosofía: Avanzado 1.
Martes, 30 de maio ás 16.00 na aula de Historia: Básico 1.

PROBA ORAL:  

 ORAIS BASICO 1.
ORAIS INTERMEDIO 1.

  ORAIS AVANZADO 1.  

PROBA  DE CLASIFICACIÓN DO CURSO 2015/2016. 

  PROBA ESCRITA: Xoves 1 de xuño ás 16.00 na aula 1ºESO.

    PROBA ORAL: Xoves 1 de xuño ás 18.30 na aula 1ºESO.   

 Guía proba de clasificación

   

PROBAS DE CERTIFICACIÓN DO CURSO 2016/2017. 

NIVEIS BÁSICO 2 - INTERMEDIO 2 - AVANZADO 2

 PROBA ESCRITA:

Martes, 6 de xuño ás 16:00 na aula de Historia: Avanzado 2.
Mércores, 14 de xuño ás 16:00 no salón de actos-1ºESO: Intermedio 2.
Martes, 20 de xuño ás 16.00 na aula de Filosofía: Básico 2.

PROBA ORAL:  

(Os niveis 2 inclúen ao ALUMNADO OFICIAL e LIBRE)

 ORAIS BASICO 2

 ORAIS INTERMEDIO 2

 ORAIS AVANZADO 2

  - GUÍAS DOS CANDIDATOS -

Guía BÁSICO 2  Guía INTERMEDIO 2 

Guía AVANZADO 2

 

REVISIÓN EXAMES XUÑO 2017

 

Básico 1 - 22 xuño ás 19.30 en Historia

Básico 2 - 22 xuño ás 20.30 en Filosofía

Intermedio 1 - 22 xuño ás 19.30 en 1º ESO

Intermedio 2 - 22 xuño ás 20.30 en 1º ESO

Avanzado 1 - 22 xuño ás 19.30 en Filosofía

Avanzado 2 - 22 xuño ás 20.30 en Historia

PUBLICACIÓN NOTAS: Martes 27 de xuño a partir das 11.00 en Centros Net

PROBA DE CLASIFICACIÓN 2017 - SECCIÓN AS PONTES-

PROBA CLASIFICACIÓN INGLÉS 2017 - Sección As Pontes -  

INFORMACIÓN
Probas de clasificación que darán acceso ao curso 2017– 2018 nas Escolas Oficiais de Idiomas 
 
As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.
Terán dereito a realizar as probas de clasificación aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2015-16 e 2016-17) ao que desexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI.

Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.

 
Data da proba: xoves 1 de xuño ás 16.00 na aula de 1º ESO do IES Castro da Uz. 
 
Datas de matrícula: 15 de maio ó 30 de maio de 2017
 
Documentación: 
  1. Instancia cumprimentada preme aquí
  2. Xustificante de abono de taxas bancarias (pode recollerse na corserxaría da escola)
  3. Fotocopia do DNI ou pasaporte
  4. Orixinal e copia do libro de familia numerosa ( cando proceda )
  5. Certificado de exención de taxas para os funcionarios/as docentes da Consellería de educación e O.U. expedido pola Delegación Provincial ( cando proceda )
  6. Certificado de exención de taxas para persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.
  7. Certificado de exención de taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
  8. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio.
IMPORTES A ABOAR  
Matrícula ordinaria 17 €
Familia numerosa xeral   8.5 €
Familia numerosa especial,persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,vítimas actos terroristas, vítimas de violencia de xénero,matrícula gratuita   0 €
 

 Se estás interesado en estudar INGLÉS na EOI Sección de As Pontes...

 

 Coñécenos máis premendo aquí! 

ou

Pásate pola secretaría do IES CASTRO DA UZ en horario de 9.00 a 14.00 e os luns tamén de 16.30 a 19.00.

 

SAINT PATRICK'S 2017 SECCIÓN AS PONTES

 
 

     NOTICIA O PROGRESO                                                                                VIDEO BY NIEVES SEIJO - BASIC 2 STUDENT -

 

PROBAS CERTIFICACIÓN CURSO 2016-2017

Distribuir contido