Información

INFORMACIÓN

Ensino a distancia .-"That's English": [soamente para INGLÉS] existe a posibilidade de estudar Inglés seguindo clases a través de LA 2 de TVE, e asistindo a titorías semanais nas EOI's e/ou centros de apoio titorial. Esta modalidade consta de 12 módulos organizados do seguinte xeito:

Módulos 1 e 2: Básico 1                 Módulos 5 e 6: Intermedio 1                   Módulos 9 e 10: Avanzado 1

Módulos 3 e 4: Básico 2                 Módulos 7 e 8: Intermedio 2                   Módulos 11 e 12: Avanzado 2

A superación dos módulo 4, 8 e 12 dará acceso a realización das correspondentes probas terminais de certificación de nivel básico, intermedio e avanzado respectivamente, que serán unificadas para todo o alumnado, independentemente das modalidades cursadas.

Circular 6/2017 sobre a organización dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That's English! para o curso 2017-8

Datas da matrícula para o curso 2017-18          Matrícula online               Prueba VIA

Para máis información sobre este curso, visita a páxina web oficial de THAT´S ENGLISH

 

Data de inicio das titorías : 23 de outubro de 2017

Distribuir contido