Información

INFORMACIÓN CURSO 2023-2024

Ensino a distancia .-"That's English": [soamente para INGLÉS] existe a posibilidade de estudar Inglés seguindo clases a través de LA 2 de TVE, e asistindo a titorías semanais nas EOI's e/ou centros de apoio titorial. Esta modalidade consta de 12 módulos organizados do seguinte xeito:

Módulos A2.1 & A2.2: A2                                                           

Módulos A2.3 & A2.4: A2                                                                         

Módulos B1.1 & B1.2: B1  

Módulos B2.1 & B2.2: B2  

Módulos B2.3 & B2.4: B2

Módulos C1.1 & C1.2: C1            

 

A superación dos módulos dará acceso a realización das correspondentes probas terminais de certificación de nivel básico A2, intermedio B1 e intermedio B2 e avanzado C1 respectivamente, que serán unificadas para todo o alumnado, independentemente das modalidades cursadas.

Circular 6/2023 sobre a organización dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That's English! para o curso 2023-24

Datas da matrícula para o curso 2023-24:

* alumnado matriculado no curso 2022-2023 do 16 de xuño ao 7 de xullo

* resto de alumnado do 1 de setembro ao 31 de outubro

Os trámites administrativos faranse no centro administrativo da EOI da Coruña     

 Matrícula online               Prueba VIA

Para máis información sobre este curso, visita a páxina web oficial de THAT´S ENGLISH

Desconto do 50% para funcionarios. Máis información aquí

Data de inicio das titorías: LUNS 2 DE OUTUBRO

Distribuir contido