Información

INFORMACIÓN

Ensino a distancia .-"That's English": [soamente para INGLÉS] existe a posibilidade de estudar Inglés seguindo clases a través de LA 2 de TVE, e asistindo a titorías semanais nas EOI's e/ou centros de apoio titorial. Esta modalidade consta de 12 módulos organizados do seguinte xeito:

Módulos 1 e 2: A 1                 Módulos 5, 6,7 e 8: B1                  Módulos 9 e 10: B2.1

Módulos 3 e 4: A2                                                                     Módulos 11 e 12: B2.2

A superación dos módulo 4, 8 e 12 dará acceso a realización das correspondentes probas terminais de certificación de nivel básico A2, intermedio B1 e intermedio B2 respectivamente, que serán unificadas para todo o alumnado, independentemente das modalidades cursadas.

Circular 7/2019 sobre a organización dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That's English! para o curso 2017-8

Datas da matrícula para o curso 2019-20:  do 9 de setembro ao 30 de novembro     no centro administrativo da EOI da Coruña     

 Matrícula online               Prueba VIA

Para máis información sobre este curso, visita a páxina web oficial de THAT´S ENGLISH

Desconto do 50% para funcionarios. Máis información aquí

Data de inicio das titorías: A partir da semana do 21 de outubro

Distribuir contido