Inicio

SECCIÓN CEDEIRA - AUSENCIA PROFESORADO

Profesora Idioma Grupo/s Observación
     

 

 

 

 

Por favor, confirme sempre a incorporación da persoa docente antes de asistir á seguinte clase tras a ausencia. Para isto, pode chamar ao centro (tfno. 881930076), ou ver que o nome da persoa docente desaparece do cadro de ausencias do profesorado. A xefatura de estudos intentará sempre ter esta información actualizada á maior brevidade posible.  

 

NOVO PLAN DE ESTUDOS

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización e accesos ao novo plan de estudos (Real Decreto 1041/2017)

PROBAS DE PROMOCIÓN E CERTIFICACIÓN XUÑO 2018

PROBAS PROMOCIÓN: INTERMEDIO 1, AVANZADO 1

PROBAS CERTIFICACIÓN: BÁSICO 2, INTERMEDIO 2, AVANZADO 2

    GUÍAS DAS PROBASNivel BÁSICONivel INTERMEDIONivel AVANZADO.

REVISIÓN EXAMES:

  • PROMOCIÓN (consultar coa profesora)
  • CERTIFICACIÓN: 27 de xuño, de 11:00 a 13:00 no departamento de inglés.

PUBLICACIÓN NOTAS: venres, 29 de xuño ás 11:00 h. en CENTROSNET.

RECLAMACIÓNS: 2 e 3 de xuño.

CALENDARIO DAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN 2018

 

 

CALENDARIO DAS PROBAS:

 

ALUMNADO LIBRE                    (CONVOCATORIA ÚNICA EN XUÑO)              ALUMNADO OFICIAL E      CUALE (XUÑO E SETEMBRO)                            
BÁSICO 2: 19 xuño, ás 16.00 h. BÁSICO 2: 19 xuño/6 setembro, ás 16.00 h.
INTERMEDIO 2: 11 xuño, ás 16.00 h. INTERMEDIO 2: 11 xuño/5 setembro, ás 16.00 h.
AVANZADO 2: 6 xuño, ás 16.00 h. AVANZADO 2: 6 xuño/4 setembro, ás 16.00 h.

 

 

ST. PATRICK'S DAY 2018

CELEBRATING THE PATRON SAINT OF THE BEAUTIFUL EMERALD ISLE!

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido