Inicio

SECCIÓN CEDEIRA - AUSENCIA PROFESORADO

Profesora Idioma Grupo/s Observación
     

 

 

 

 

Por favor, confirme sempre a incorporación da persoa docente antes de asistir á seguinte clase tras a ausencia. Para isto, pode chamar ao centro (tfno. 881930076), ou ver que o nome da persoa docente desaparece do cadro de ausencias do profesorado. A xefatura de estudos intentará sempre ter esta información actualizada á maior brevidade posible.  

 

THANKSGIVING DINNER 2017

Give thanks for a little and you will find a lot - Hausa Proverb

Help us give thanks with a sumptuous meal and have fun!

                                                                                      

PROBAS CLASIFICACIÓN

INFORMACIÓN
Probas de clasificación nas Escolas Oficiais de Idiomas 
As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.
Terán dereito a realizar as probas de clasificación para cada idioma aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores ao que desexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

As probas realízanse no mes de XUÑO.

Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.

 
 
 

SAINT PATRICK'S DAY CELEBRATION

 

Let's celebrate the luck of the Irish together!                                                                                               

                                  

 

                                                                                                                                                      LUCKY YOU!                              

ASOCIACIÓN GOETHE - 3rd CONVERSATION MEETING

 

    A Asociación Cultural Goethe da EOI de Ferrol organiza a terceira sesión de “speaking” con Marian Rose Ablordey na Sección de Cedeira o vindeiro martes, 7 de marzo,  de 16:30 a 17:30.

                                             Despois da práctica de "speaking", haberá unha charla sobre reflexoloxía a cargo dunha alumna do centro. Animádevos a participar!

 

 

 

 

 

Distribuir contido