Inicio

SECCIÓN CEDEIRA

EOI FERROL - SECCIÓN CEDEIRA

Clica sobre as imaxes para acceder directamente á información sobre:

     

   

Icon made by Freepik from www.flaticon.com 

MATRÍCULA - CURSO 2023-2024

Publicarase máis información sobre o procedemento de matrícula nos vindeiros días.

Para ver toda a información, consulta a circular de matrícula clicando aquí.

OFERTA EDUCATIVA - CURSO 2023-2024

Consulta clicando aquí a oferta educativa para o curso 2023-2024.

DATAS DAS PROBAS - CONVOCATORIA ORDINARIA 2023

Consulta as datas das probas en convocatoria ordinaria segundo o nivel:

- Básico A2

- Intermedio B1

- Intermedio B2.1

- Intermedio B2.2

- Avanzado C1.1

- Avanzado C1.2

Fíxate ben na convocatoria oral, xa que pode ser antes da proba escrita.

NOTA: As datas das probas son inamovibles. O alumnado oficial que non poda facer a
parte escrita na convocatoria ordinaria pode presentarse a dita parte na convocatoria
extraordinaria. O alumnado oficial que non poda facer a parte escrita na convocatoria
extraordinaria deberá repetir o curso.
A proba oral só se poderá cambiar se o departamento ten convocado probas orais do
mesmo nivel noutra data e sempre que se comunique a necesidade do cambio con
dous días laborais de anterioridade á data de celebración das probas e se xustifique dita
necesidade documentalmente.

REVISIÓN: xoves, 15 de xuño ás 17:00 en 1º ESO A

PUBLICACIÓN DE NOTAS: venres, 16 de xuño ás 12:00 en Centros Net

CERTIFICADOS A2 E B1

O alumnado que superara as probas de certificación dos niveis A2 e B1 no curso 2021/2022 ou anteriores xa pode pasar a recoller o certificado de ter superado o nivel na administración da EOI de Ferrol. Para iso, deberán presentar o seu DNI no momento da recollida. O alumnado que superara o nivel en convocatoria extraordinaria deberá agardar unhas semanas a que esté dispoñible.

INFORMACIÓN SOBRE A CONSULTA DE NOTAS

Para consultar as túas notas, necesitarás introducir o teu número de expediente, o teu DNI (sen a letra), e o teu contrasinal persoal.

O número de expediente aparece por detrás do carné da EOI. Se non tes o carné ou non sabes cal é o teu número de expediente, escribe un correo a cedeira@eoiferrol.org

E recorda: para consultar as notas da Sección de Cedeira, debes entrar dende Centros Net da Sección de Cedeira, non dende EOI Ferrol.

SISTEMA DE AVALIACIÓN


 

AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a Grupo/s Observación
     

 

 

NOVO PLAN DE ESTUDOS

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización e accesos ao novo plan de estudos (Real Decreto 1041/2017)

Distribuir contido