CERTIFICADOS A2 E B1

O alumnado que superara as probas de certificación dos niveis A2 e B1 no curso 2021/2022 ou anteriores xa pode pasar a recoller o certificado de ter superado o nivel na administración da EOI de Ferrol. Para iso, deberán presentar o seu DNI no momento da recollida. O alumnado que superara o nivel en convocatoria extraordinaria deberá agardar unhas semanas a que esté dispoñible.