Accesos directos por titulación

ACCESOS DIRECTOS:

Poderá acceder directamente a un nivel determinado mediante:

-     Proba de clasificación

-     Acreditacións oficiais. Para español para estranxeiros e galego. Para os demáis idiomas

-     Segundo o  idioma que cursara como primeira lingua estranxeira o título de Bacharelato  da acceso a B1 ou B1.1 en función do idioma que se queira cursar

 

Distribuir contido