TÁBOAS DE AVALIACIÓN 2021/2022

Podes consultar aquí as táboas cos baremos para a avaliación da expresión escrita, expresión oral e mediación para o curso 2021/2022.