AUSENCIA PROFESORADO - Sección As Pontes

AUSENCIA PROFESORADO EOI SECCIÓN AS PONTES
Profesor/a Idioma  Grupo/s   Observación

Ana Dopico Rodríguez

INGLÉS

Todos

      

María Gómez Iglesias

INGLÉS

Todos

      Ausencia xoves 9 de maio de 2024

Pilar Polo Gundín

INGLÉS

Todos