SECCIÓN CEDEIRA - RECOLLIDA DE TÍTULOS E CERTIFICADOS

- Certificados de Nivel A2 e B1. Clicar aquí

- Certificados de Nivel B2. Clicar en: modelo de solicitude e información sobre o pago de taxas. O modelo de pago de taxas deberá recollerse na Sección Cedeira ou EOI Ferrol.