Instrucións matrícula curso 2024-2025

 

ALUMNADO MATRICULADO NO CURSO 2023 - 2024      LINK MATRÍCULA 
Alumnado oficial apto na convocatoria ordinaria    Do 18 ao 28 de xuño ás 23.59h
Alumnado oficial apto/ non apto/non presentado na convocatoria extraordinaria Do 28 de xuño ao 5 de xullo, ás 23.59h
Matrícula de cursos de destrezas (francés, inglés e italiano) LINK MATRÍCULA Do 9 ás 9.00h ao 19 de xullo ás 12.00h

 

Matrícula curso Celga 4 do 1 ao 12 de xullo LINK MATRÍCULA CELGA 4 

 

Matrícula en liña cursos anuais 

A matrícula faise de xeito telemático e non hai que entregar nada na administración do centro.

Hai que subir toda a documentación por medio da aplicación CentrosNET. Sigue os pasos indicados nestas Instrucións para a matrícula online.

 

AVISO: Ten en conta que a matrícula NON será efectiva ata que o persoal de administración comprobe a documentación e valide a instancia. 

Se ves "Resgardo de reserva de matrícula para o curso escolar 2024-2025" no título e "Resgardo provisional" nas "Observacións" abaixo , a matrícula aínda non está formalizada.

 

ALUMNADO NON MATRICULADO NO CURSO 2023-2024  

Facer a preinscrición e consultar se está admitido nesta ligazón 

Do 24 de xuño  ao 5 de xullo

ás 23:59h

Matrícula

Do 9 ao 19 de xullo ata

ás 23:59h

Proba de clasificación

(Para alumnado con coñecementos dun idioma

que non teña titulación que os acredite

e queira acceder a un curso superior ao inicial)

Matrícula 

Do 22 ao 29 de xullo

ás 12h

 

Do 26 de agosto

ao 2 de setembro

ás 12h

 
  Probas 3 e 4 de setembro  

 

A matrícula so estará finalizada cando a administración do centro teña toda a documentación correcta.

ATENCIÓN:

- Se fai un pago telemático adxunte o modelo 730 como xustificante de pago. Non é válido o xustifcante de pago con tarxeta

- O alumnado extranxeiro debe adxuntar NIE con data de vixencia e copia do pasaporte. No caso de non ter NIE debe acudir presencialmente á oficina co pasaporte para os trámites administrativos

- O profesorado que solicite exención de taxas debe presentar certificado de servizos indo á web da Consellería - Datos persoais Expediente electrónico - Servizos. Recibirán unha notificación no correo da Xunta cando o teñan dispoñible

                                                                         * Protocolo para menores de idade

                        * Anexo IV (1ª lingua cursada na ESO) 

Anexo V (adaptacións)

             * Taxas procedemento de pago en galego / en inglés

* Resolución de matrícula

 

                                  OFERTA EDUCATIVA 2024-2025

                           ALEMÁN    ESPAÑOL    FRANCÉS    GALEGO    INGLÉS    ITALIANO    PORTUGUÉS

                                                                                 OUTROS CURSOS

 

                                              

* Para máis información relacionada coa matrícula deste curso, consulte a información das Instrucións de matrícula publicadas pola Consellería o día 30 de maio de 2024.