Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

                  

PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
        EDIXGAL MOODLE ABALAR  
           
  RADIO  REDES   VIDEOCONFERENCIA 
 

   

        

DOCUMENTOS

 IMPRESOS E DOCUMENTOS DESCARGABLES MÁIS FRECUENTES

  Xustificante de faltas de
asistencia do alumnado
  
  Solicitude de
copia dun exame
 
   NOF    Horario de atención a
pais e nais
             
               
   

 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

ESO      BACHARELATO      FP
1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO   1.º Bac 2.º Bac FPB 

FPDual

 

 

 PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL (PXA)

  

 Concreción curricular

  

Plan Xeral de Atención á Diversidade 

     
     

 


 

     
                 
 

Plan de Acción Titorial

 

Plan de Convivencia

 

Plan Anual de Orientación Educativa 

     
 

 

 

 

 

     
                 
 

Proxecto Lingüístico de Centro

             
 

 

             
 

Plan Dixital

             
 

             

 

                                                                                                                       

                                     

 

 

  

 

AdxuntoTamaño
Horario titorías pais e nais.pdf684.87 KB
15025657_IESdeMugardos_PlanDixital_2023-2024.pdf270.86 KB
PXAD E ANEXOS.pdf807.1 KB