Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

ESO      BACHARELATO      FP Básica
1.º ESO 2.º ESO* 3.º ESO 4.º ESO*   1.º Bac 2.º Bac* FPB I

FPB II

*Cursos pares: programacións LOMCE
Cursos impares: programación LOMLOE