COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

blogue demaria.calvo

Carta abierta a mi alumnado

Curso de Matemáticas (3.º ESO)

Na aula virtual do instituto acharás os contidos e tarefas para estes días.

 

 

Profesora: María Calvo

O alumnado entra coa clave fornecida pola profesora.
Proximamente accederá co nome de usuario e o contrasinal que se lles facilitará.

Curso de Matemáticas I (1.º Bacharelato I)

Na aula virtual do instituto acharás os contidos e tarefas para estes días.

Profesora: María Calvo

O alumnado está matriculado.
Accede co nome de usuario do seu correo e o contrasinal que recibiron

 


 

 

 

Distribuir contido