Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

                  

PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
        EDIXGAL MOODLE ABALAR  
           
  RADIO  REDES   VIDEOCONFERENCIA 
 

   

        

Consello Escolar

Consello Escolar
Páxina actualizada: 9 de novembro, 2023

PRESIDENTE:

  • Serafín Álvarez Rodríguez

SECRETARIO:

  • Julio Otero Feijóo

XEFE DE ESTUDOS:

  • Miguel Poncela Castelo

REPRESENTANTES DO PROFESORADO (7):

  • Ofelia Lubián Dubra
  • José Luis Mayobre Antón
  • David Martínez Millán
  • José Barcia Díaz
  • Begoña Gómez Díaz
  • Micaela Rei Castro
  • Montse Arza Rodríguez

REPRESENTANTES DO ALUMNADO (4):

  • Sandra Romero Quinto
  • Antía Martínez Romero
  • Íker Fernández
  • Alonso Amenedo

 REPRESENTANTES DOS PAIS E NAIS (2):

  • Fátima García Cendán
  • Rocío Pena García
  • Eduardo Lorenzo

REPRENSENTANTES DA ANPA "O Castro" (1):

  • Cuberto por Rocío Pena

REPRENSENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE (1):

  • Begoña Portela Martínez

REPRESENTANTE DO CONCELLO (1):

  • Juan Domingo de Deus

 REPRESENTANTE DOS CENTROS DE TRABALLO (1):

  • Alma Barrón Ferro


  
Consello Escolar celebrado no 
Mosteiro de Santa Catalina 
o 29 de xuño de 2012.

 

O Consello Escolar é un órgano colexiado
de goberno do centro a través do cal
participan na súa xestión os distintos
membros da
 comunidade escolar.

 

Lexislación: Regulamento Orgánico dos 
institutos de educación secundaria 
Decreto 324/1996, do 26 de xullo. 
DOG 09-08-96