Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Comisións

  • COMISIÓN ECONÓMICA
  •  COMISIÓN DE CONVIVENCIA
  •  COMISIÓN DE CONTROL DA CAFETARÍA
  •  COMISIÓN DA BIBLIOTECA
  • COMISIÓN PARA O FOMENTO DA IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES
  • COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN