COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Equipo directivo

DIRECTOR

 VICEDIRECTOR

XEFE DE ESTUDOS

XEFE DE ESTUDOS (ADULTOS)

SECRETARIO

 

O actual equipo de dirección renovouse por continuidade para o período 2017-2021. Pódese consultar a memoria do período anterior avaliado positivamente e a proposta de mellora. 

proxecto de dirección inicial pódese consutar na rede.

 

                             

AdxuntoTamaño
Memoria do proxecto de dirección 2013-2017.pdf1.7 MB