Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Proxecto de centro

PLANS, PROGRAMAS E PROXECTOS

 

Promoción da lectura, a escritura e acceso a fontes documentais

 • Plan de mellora da biblioteca escolar (PLAMBE)
 • Hora de Ler
 • Clubs de lectura
 • Proxecto de centro: O camiño de Santiago
 • Parlamento Xove
 

Proxecto de centro
2022-2023

        

 

Programas de atención á diversidade e éxito educativo

 • PROA+
 • Club de ciencias
 • Contrato programa: INCLÚE (Iguala-T; Convive-T; Emociona-T)
 • SEMgal
 
 

TIC e desenvolvemento do Plan Dixital

 • Webs dinámicas.
 • Espazo Abalar e AbalarMóbiles
 • Edixgal (1.º e 2.º ESO)
 • Solicitude Polo Creativo (Radio)

  Blogs (Lecturamos, Mugarciencias, Piensosientosoy)
  YouTube; Facebook; Instagram
  Redeiras; Agüeiro

 
 

Plan Lingüístico 

 • Programa CUALE-inglés (A2, B1 e B2)
 • Auxiliar de conversa-inglés
 • Seccións bilingües
 • 2LE: francés e portugués
 • Dinamización (ELD)
 
 

STEAM

 • Club de ciencias
 • Actividades e concursos matemáticos
 
 

Seguridade, protección e prevención de riscos

 • Alerta escolar
 • Plan director
 • Autoprotección: simulacros e formación profesorado 
 
 

Orientación académica e profesional

 • Semana das profesións
 • Blog: Pienso, siento, soy
 • A ponte entre o ensino medio e a USC
 • ...
 
 

Programas europeos e internacionais

 • Erasmus+ (KA2)
 
 

Actividade física e hábitos saudables

 • Plan Proxecta: Proxecto de vida activa e deportiva
 • Recreos activos
 • Distribución de leite e froita (FOGGA)
 • Premio Estudo e Deporte
 
 

Actividades extraescolares

 • Excursión fin de curso (4.º ESO + 1.º BAC ?)
 • Actividade final 2.º ESO
 • Viaxe a Portugal.
 
 

Formación do profesorado

 • PFPP ...
 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO

PEC

 

NOF

 

PXA

Ver Anexos ↓

 

 

      » Cursos anteriores

Equipo directivo

DIRECTOR:    

 VICEDIRECTOR: 

XEFE DE ESTUDOS: 

SECRETARIO: 

 

Versión pdf
Versión na rede

Documento presentado ao abeiro da 
Orde do 21 de abril de 2021
(DOG do 30 de abril)

 

A dirección do período 2014-2017
renovouse por continuidade para
o período 2017-2021.
Pódese consultar a memoria 
do período anterior avaliado
positivamente e a proposta de mellora. 

Distribuir contido