COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

blogue derlago

LATÍN - Adaptación da programación

Materias impartidas por RAFAEL LAGO:

Adaptación 1 bach.pdf
Adaptación 2 bach.pdf

Materia impartida por BEGOÑA ALLEGUE:

 Adaptación 4º de ESO.pdf

Latín I e Latín II

Seguimos en contacto a través dos grupos privados de Whatsapp.

 

Distribuir contido