COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

blogue depatriciablanco

Módulos de floraría (FPB II) e produción de planta (FPB I)

A comunicación co alumnado será a través do correo electrónico.

Aqueles alumnos a titorizar nos módulos de

floraría en FPB II  e produción de planta en FPB I

deberán enviar un correo electrónico á dirección 

mario.soto@edu.xunta.gal

Unha vez recibido o correo electrónico recibirán os materiais de traballo.

Escribide

Distribuir contido