Skip to Content

Xuño 2021

MATRÍCULA 21- 22

O PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2021- 2022 É DO 20 AO 30 DE XUÑO, ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE. Agradecemos que se pode ser, se acuda ao centro a partir do 23 deste mes, en horario de 10 a 13 h, xa que as clases terán rematado.

PODEDES IMPRIMIR OS FICHEIROS ADXUNTOS, CUBRILOS E ENTREGALOS NO CENTRO OU RECOLLELOS DIRECTAMENTE NO COLEXIO.

UN DELES ESPECIFICA A DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR E UN RECADRO  A CUMPLIMENTAR DE TELÉFONOS DE CONTACTO.

AS TRES RESTANTES TEÑEN QUE SER CUBERTOS POR TÓDALAS FAMILIAS: autorización ou non da imaxe, ensino ou non de relixión e impreso de matrícula.

RECORDADE QUE A SOLICITUDE TEN QUE ESTAR ASINADA POR AMBOS PROXENITORES.

 

CALENDARIO ESCOLAR 21- 22

XA PODEDES CONSULTAR NO FICHEIRO ADXUNTO O CALENDARIO ESCOLAR DO VINDEIRO CURSO. TAMÉN PODEDES ATOPALO EN CALENDARIO ESCOLAR, NO APARTADO CENTRO DESTA PÁXINA WEB. LEMBRADE QUE QUEDAN DOUS DÍAS NON LECTIVOS QUE SERÁN ESTABLECIDOS  EN SETEMBRO.

 

 

 

PRAZOS PARA FONDO DE LIBROS E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL.

 

PRAZOS PARA FONDO DE LIBROS E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL.

ATA O 22 DE XUÑO: ENTREGAR OU ENVIAR SOLICITUDES

28 XUÑO: PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DA LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS: FONDO DE LIBROS E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL.

DO 29 AO 2 DE XULLO: RECLAMACIÓNS Á LISTAXE PROVISIONAL.

6 DE XULLO: PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA.

 ENTREGA DE VALES:  8 E 9 DE XULLO.

ENTREGA DO FONDO DE LIBROS: 9 DE SETEMBRO.

(O centro resérvase o dereito a cambiar as datas por posibles problemas derivados do uso da aplicación informática, do cal as familias serán oportunamente informadas).

 

CHEGAMOS BEN ...E ESTAMOS CONTIGO

As nenas e nenos de 2ºEP presentan...

As nenas e nenos de 2ºEP presentamos a vida e obra de Rosalía de Castro. Esperamos que vos guste. Con este vídeo desexámosvos bo verán! 

 

 

BOAS RECOMENDACIÓNS PARA O VERÁN

Chega o  verán ,  os días son  longos e necesitamos estar entretidos .

Temos que  ter actividade  porque é moi bo para a saúde .

Gustaríame facevos  algunhas recomendacións :

- Durmir ben 

- Facer exercicio , ben paseando , correndo , nadando  , xogando ...

- Ler   un  ou varios libros interesantes , ou mesmo novas  do xornal , curiosidades ...

- Escribir as   sensacións  ou sentimentos diarios 

- Ver algunha  película  en familia

- Facer tarefas  na casa , colaborando  coa familia 

Parecen moitas cousas  pero  , se un se acostuma  , é todo unha rutina .

O que si quero  é que , por enriba de todo  SEXADES FELICES .

MOI BO  VERÁN  PARA TOD@S

LIBROS 2021- 2022

NO ARQUIVO ADXUNTO PODEDES CONSULTAR OS LIBROS DO VINDEIRO CURSO ACADÉMICO 2021- 2022.

PERÍODO ADAPTACION 4º E. INFANTIL

Para aquelas familias que teñen fillos que comezan o vindeiro setembro en cuarto de E. Infantil, informamos que o período de adaptación extenderase do 9 ao 21 de setembro, acorde a orde de calendario escolar. As condicións en que se levará a cabo serán especificadas en setembro por este medio, cando se incorpore a mestra correspondente, así como a nova orientadora.

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR

O PRAZO PARA FACER A SOLICITUDE DE COMEDOR ESCOLAR É DO 1 AO 9 DE XULLO, AMBOS INCLUSIVE. PÓDESE DESCARGAR O MODELO DE AUTODECLARACIÓN NO ARQUIVO ADXUNTO OU SOLICITALO NO COLEXIO.

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR.

 

Teñan en conta que para cubrir o modelo de autodeclaración a renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2020.

Polo tanto faranse as seguintes operación coa declaración do IRPF.

 

Casiña 435 + casiña 460 – casiña 595

 

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

 

O concepto  de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

 

CONCEPTO DE UNIDADE FAMILIAR

 

1.- No caso de matrimonio:

 

A unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e se os houber:

 

 a).- Os fillos mennores, con excepción dos que, co consentimiento dos país vivan independientemente destes.

  b).- Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

  c).- Hai que ter en conta que a mayoría de idade acádase ao cumplir 18 anos.

 

 

 

 

En ausencia de matrimonio:

 

A unidade familiar está integrada polo pai ou pola nai e a totalidade dos fillos que convivan co pai ou coa nai e reúnan os requisitos da modalidade anterior.

 

Polo tanto, calquera outra agrupación familiar, distinta das anterirores, non constitúe unidade familiar a efectos do IRPF.

O número de membros da unidade familiar realizarase atendendo á  situación existente o dia 31 de decembro de cada ano.

 

Nas parellas de feito só un dos membros (pai ou nai) poden formar unidade familiar cos fillos que reúnan os requisitos anteriormente comentados.

O mesmo criterio é aplicable nos casos de separación ou divorcio con garda e custodia compartida.

 

FONDO LIBROS

O VINDEIRO LUNS COLGAREMOS AS LISTAS DE ADMISIÓN DEFINITIVAS PARA AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL, ASÍ COMO OS BENEFICIARIOS DO FONDO DE LIBROS. ADEMAIS, HABERÁ UNHA LISTAXE DAQUELES NENOS QUE TEÑEN QUE MERCAR LIBROS , POR ESTAR EXCLUÍDOS DO PRÉSTAMO by Dr. Radut