Skip to Content

Septembro 2018

EQUIPO DIRECTIVO

  • DIRECTORA: María Jesús Barral Bascoy.
  • XEFA DE ESTUDOS: María Carmen Abad Brañas.
  • SECRETARIA: Laura Varela López.

A NOSA MERENDA

A NOSA MERENDA

DO

  • Xefa do departamento: María Iglesias Lombao (orientadora)
  • Lucía Boga Rico (AL)
  • María José Lorenzo Vilas (PT)

SETEMBRO

SETEMBRO

BECAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO (NEAE)

OUTONO EN CURTIS

Nos diferentes medios de comunicación xa se comenta... o OUTONO chegou a Curtis!