Skip to Content

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN ORGANIZATIVA

08/11/2017
11/11/2017

DOCUMENTACIÓN

 

Proxecto Educativo 2019-2020

Plan TIC  2019-2020

NOF 2019-2020

 Plan TIL  2019-2020

 Plan de Convivencia 2019-2020

Proxecto
EDLG

PXA 2019-2020

 

INCLÚE: OBXECTIVOS / MEDIDAS / RECURSOS  / HORARIO XERAL DO INSTITUTO  / ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS  / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS   / ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO, HORARIO DA BIBLIOTECA.  / PLAN  LECTOR   /  PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO   / PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO   / PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO   / PLAN DE CONVIVENCIA   /  PLAN DE IGUALDADE  / PLAN TIC   / TRATAMENTO INTEGRADO DAS LINGUAS   / PLAN ANUAL DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE   / RÚBRICA DE CUMPRIMENTO

 

Documentación revisións de cualificacións
e reclamacións: Normativa
Modelos

Plan de accion Titoral 2019-2020
PAT 1º ESO
PAT 2º ESO
PAT 3º ESO
PAT 4º ESO

Regulación do dereito de reunión

e das ausencias colectivas

convocadas polo alumnado

Programacións

2019-2020 

Permisos, licenzas... PDFs autoeditables e/ou imprimibles

Lexislación

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

PLAN DE IGUALDADE

 

 

 

 

PROXECTO EDUCATIVO

01/09/2016 00:25

Prorrógase, como consta na PXA o PEC 2015-2016 ata a próxima actualización.

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

01/09/2016 00:19

PXA EN DOCUMENTO ADXUNTO

Distribuir contido


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

by Dr. Radut