Skip to Content

Secretaría

Datas e documentación da matrícula 2018-2019

29/06/2018
05/07/2018

 

MATRÍCULA CURSO 2018/2019

 

Hora 09:30 a 13:30

  

Datas para a formalización da matrícula:

 

28 e 29 de xuño ................ 1º ESO

2 de xullo.......................... 1º e 2º Bacharelato

3 de xullo.......................... 4º ESO

4 de xullo.......................... 3º ESO

5 de xullo.......................... 2º ESO

 

 

Documentación a aportar coa matrícula:

 

- Impreso de matrícula que se proporciona na conserxería do centro ou se pode descargar na páxina web: www.ieson.gal > MATRÍCULA > IMPRESOS

 

- Fotocopia do DNI do/a alumno/a.

 

- Fotocopia do boletín de notas do curso 2017/2018.

 

- Folla de autorizacións asinada.

 

- 2 fotografías tamaño carné (co nome do/a alumno/a por detrás).

 

- 1 sobre americano aberto, sen enderezo e selado Tarifa A.

 

Ademais:

 

- O alumnado de nova incorporación ao centro aportará fotocopia da páxina do Libro de Familia onde está rexistrado/a dito/a alumno/a.

 

- O alumnado de 3º e 4º ESO e Bacharelato entregará o xustificante de pago das taxas do Seguro Escolar (1,12 euros que serán aboados na Conserxería do centro).

 

NOTA: O alumnado que teña algunha materia pendente de examinar para setembro deberá realizar a súa matrícula no mes de setembro.

Distribuir contido


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

by Dr. Radut