convivencia escolar
16/05/2017 | 14:02
Actividade dirixida a ampliar a competencia profesional do profesorado na detección, tratamento e intervención no acoso e ciberacoso, e a aportación de claves de intervención nos centros que poidan camiñar cara á construción dunha convivencia positiva neste momento no que a Rede cobra unha grande relevancia social.
Cabeceira das xornadas de fortalecemento democrático
15/05/2017 | 14:52
Xornada que se celebrará o vindeiro venres 2 de xuño na Cidade da Cultura, Santiago de Compostela.
05/05/2017 | 16:49
Política Lingüística e o CAFI organizan mañá este encontro que inclúe conferencias e presentación de experiencias de centros educativos
Premios PFPP2017
05/05/2017 | 09:49
Convocatoria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017.
Paraninfo da USC
27/04/2017 | 18:26
O día 20 de marzo comezou a actividade de formación MUSEOS E ITINERARIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. ENSINAR E APRENDER NOUTROS CONTEXTOS que se está desenvolvendo ata o vindeiro 8 de maio en diversos espazos de Compostela.
Axenda
13
13/05/2017
10
10/02/2017 - 24/03/2017

Facebook Twitter Flickr Youtube

Aula virtual CAFI
GUIA DA LOMCE
Competencias  profesionais