Departamento de Equipos Directivos CAFI
04/07/2018 | 10:34
No mes de xullo de 2018, celébrase na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela a actividade formativa G1701115 Formación inicial para novos equipos directivos. Fase I, destinada ás persoas que compoñen equipos directivos de novo ingreso.
Creating positive conditions
26/06/2018 | 10:44
Análise das prácticas docentes diarias en ELT / AICLE na aula de primaria
Premios PFPP 2017/18
19/06/2018 | 11:04
Convocatoria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017/18
Atención a urxencias sanitarias para familias
24/05/2018 | 11:26
Nova actividade para as familias adicada á atención de urxencias sanitarias e aplicación dos primeiros auxilios, con especial atención á manobra do RCP e o manexo do DESA