Desafio STEM
27/03/2017 | 15:14
Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.
17/03/2017 | 13:53
O sábado 25 de marzo terá lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago de Compostela o evento escolaTAC (Infantil e Primaria) G1602003. Esta actividade formativa é un lugar onde aprender non só sobre tecnoloxía senón tamén sobre formas novidosas da súa introdución e uso nas aulas, concepto coñecido como TAC (tecnoloxías da aprendizaxe e coñecemento), a partir do uso metodolóxico das tecnoloxías.
Linguas estranxeiras
17/03/2017 | 13:14
IV XORNADAS GALEGAS DE LINGUAS ESTRANXEIRAS, 1 de abril en horario de mañá e tarde
Matemáticas divertidas
16/03/2017 | 14:08
Curso plan anual 2016-17
Nóminas
16/03/2017 | 11:36
Curso do Plan Anual 2016-17