G 1801002 Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows
21/09/2018 | 13:08
Curso do Plan Anual 2018-19
Educación en igualdade nas relacións afectivo-sexuais
21/09/2018 | 12:04
Actividade en colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para contribuír á formación do profesorado na educación na igualdade nas relacións afectivo-sexuais dende diferentes ámbitos
Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing
21/09/2018 | 11:13
Curso do Plan Anual 2018-19
Lingua de signos básico
20/09/2018 | 17:02
Curso de Lingua de signos de nivel básico. Formación impartida pola FAXPG ( Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia) en convenio coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Formación Inicial Orientación
20/09/2018 | 13:33
Actividade dirixida a persoas orientadoras de nova incorporación que non teñan realizada formación no ámbito da orientación.