XTMV2017
05/07/2017 | 10:15
As Xornadas de Transporte e mantemento de vehículos celebraranse no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela os días 12 e 13 de setembro.
software deportivo
27/06/2017 | 09:50
A partir do próximo 5 de setembro de 2017 dará comezo un curso programado para o profesorado das familias de ciclos formativos: Actividades físicas e deportivas, grao medio e superior e Ensinanzas técnico deportivas "Introdución ao software de análise deportiva para deporte colectivos".
Robotica_vision
23/06/2017 | 10:50
Actividade formativa destinada ao profesorado de FP que imparte no ciclo superior de mecatrónica industrial, de automatización e robótica industrial ou no de programación da produción en fabricación mecánica, sobre o manexo do robot industrial multipropósito ABB IRB120 co que os centros educativos onde impártense estes ciclos foron dotados.
Xornadas de COM
22/06/2017 | 18:57
Por primeira vez celebrarase no CAFI unhas xornadas destinadas ao profesorado da familia profesional de comercio e márketing. Nelas, ademais de asistir a conferencias coas novidades do sector, os participantes terán ocasión de encontrarse para debater sobre a situación actual das ensinanzas desta familia.
Lean startup
22/06/2017 | 18:32
Curso de formación de carácter transversal a todo o profesorado de Formación Profesional. Pode clasificarse no eido temático da formación para que o profesorado poida fomentar o emprendemento entre o alumnado de formación profesional.