Preparación das probas de certificación das EEOOII.
30/11/2021 | 20:56
Preparación de las pruebas de certificación de las EEOOII. Alemán B2 .
Preparación das probas de certificación das EEOOII.
30/11/2021 | 08:30
Preparación das probas de certificación das EEOOII. Portugués C1.
Preparación das probas de certificación das EEOOII
30/11/2021 | 08:15
Preparación de las pruebas de certificación de las EEOOII. Galego C2
Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música
29/11/2021 | 17:29
Aprovechamiento del aula virtual
TIC TAC en el aula de inglés
18/11/2021 | 13:46
Curso para profesorado de inglés de primaria, secundaria e EOICurso para profesorado de inglés de primaria, secundaria e EOI