Skip to Content

ORGANIGRAMA

EQUIPOS

05/09/2022

EQUIPO DIRECTIVO

Dirección

HÉCTOR AGRAFOJO BLANCO

Vicedirección

MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ LÓPEZ

Xefatura de Estudos

MIGUEL ÁNGEL PASTRANA GONZÁLEZ

Secretaría

FRANCISCO MARIÑO DOMÍNGUEZ

 

PERSOAL DOCENTE

DEPARTAMENTO

PROFESORADO

Filosofía

TEIRA FERNÁNDEZ, ISIDORO (xefe departamento)

Grego / Latín

PALLARES LEAL, ANA MARÍA (xefa departamento)

Lingua castelá e literatura

FERNÁNDEZ DE PAZ, TERESA (xefa departamento)

ALICIA DOMINGUEZ LÓPEZ

DOMÍNGUEZ CONDE, MARÍA DE LA O

LOSADA SOTO, RUT MARÍA

Xeografía e historia

VÁZQUEZ DÍAZ, SABELA

JOSÉ LUIS LIJÓ PARADA (xefe departamento)

GARCÍA SERVIA, MARÍA DEL PILAR

Matemáticas

AURORA BUGALLO LOPE (xefa departamento)

LÓPEZ FERNÁNDEZ, SANTIAGO

LIRES RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA

MARTÍNEZ CANCELAS, OLGA

OLALLA MUIÑO RODRÍGUEZ

Física e química

MARIÑO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO

Mª LUISA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (xefe departamento)

PABLO FERNÁNDEZ BARBA

Bioloxía e xeoloxía

IGLESIAS FEIJOO, JULIO CÉSAR

GARCÍA CASTAÑO, MARÍA ISABEL (xefa departamento)

MIGUEL ÁNGEL PASTRANA GONZÁLEZ

Debuxo

PÉREZ MORENO, ALFONSO (xefe departamento)

Francés

ALVITE SANTOS, SANDRA (xefa departamneto)

SON , CORINNE GERALDINE M.

Inglés

CAAMAÑO GARCÍA, MARÍA CARMEN

HÉCTOR AGRAFOJO BLANCO

VÁZQUEZ PESTONIT, Mª LUISA(xefa departamento)

POZA NOAL, JUANA MARÍA

Música

HERMIDA OTERO, CÉSAR MANUEL (Xefe departamento)

Educación física

DOMINGO SAMPEDRO SAMPEDRO (xefe departamento ciclo)

ALBERTO SANTOS BLANCO Xefe departamento EF)

EVA LÓPEZ RÍOS

JAVIER LOSADA GARCÍA

BENIGNO SILVA SÁNCHEZ

LORENA LORENZO FIGUEIRAS

Orientación educativa

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ELENA (xefa departamento)

Tecnoloxía

MATO LANDEIRA, MANUEL 

LABANDEIRA VILLOT, PALOMA (xefa departamento)

ANTONIO PIÑEIRO CALVO

Lingua e literatura galega

CES GARCÍA, SONIA (xefa departamento)

SALGADO FERREIRO, MARÍA DORES

DAVID PÉREZ IGLESIAS

Especialista (Corpo 591)

GACIÑO SANTOS, JUAN

Educación especial: PT

 

RUBÉN RUZO NOYA

NIEVES GONZÁLEZ, Mª LORETO

Relixión católica

FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA DOLORES (xefa departamento)PERSOAL NON DOCENTE

Alonso Carballo, Xosé Manuel

Blanco González, Jorge

González Castro, Dolores

Pajares Queiro, Carmen

Romero Iglesias, Juana María

Vaamonde Tato, Cecilia

Varela Blanco, María de las Mercedes

Grille Barreiro, Josefina

 

CONSELLO ESCOLAR

Persoal docente

Teresa Fernández de Paz

María del Pilar García Servia

Elena González González

Francisco Mariño Domínguez (secretario)

Rut María Losada Soto

Mª Carmen Caamaño García

Héctor Agrafojo Blanco

Mª Dolores Fernández López

Persoal non docente

Xosé Manuel Alonso Carballo

Titores

 

Alumnado

 

Concello

María Magdalena Pérez Millares

 

Distribuir contido


by Dr. Radut