Skip to Content

EQUIPOS

05/09/2022

EQUIPO DIRECTIVO

Dirección

SANTIAGO LÓPEZ FERNÁNDEZ

Vicedirección

SANDRA ALVITE SANTOS

Xefatura de Estudos

FRANCISCO MARIÑO DOMÍNGUEZ

Secretaría

MARÍA LUISA LIRES RODRÍGUEZ

 

PERSOAL DOCENTE

DEPARTAMENTO

PROFESORADO

Economía

MARÍA LUISA RODRÍGUEZ RIVAS (xefa departamento)

Filosofía

ROSA MARÍA VARELA LIÑARES (xefa departamento)

MARÍA TERESA VARELA GERPE

Grego / Latín

ANA MARÍA PALLARES LEAL (xefa departamento)

Lingua castelá e literatura

ALICIA DOMINGUEZ LÓPEZ (xefa departamento)

MARÍA DE LA O DOMÍNGUEZ CONDE

TERESA FERNÁNDEZ DE PAZ

RUT MARÍA LOSADA SOTO

Xeografía e historia

SABELA VÁZQUEZ DÍAZ (xefa departamento)

MARÍA DEL PILAR GARCÍA SERVIA

JOSÉ LUÍS LIJÓ PARADA

Matemáticas

AURORA BUGALLO LOPE (xefa departamento)

MARÍA LUISA LIRES RODRÍGUEZ

SANTIAGO LÓPEZ FERNÁNDEZ

OLGA MARTÍNEZ CANCELAS

OLALLA MUIÑO RODRÍGUEZ

MARÍA SUSANA PÉREZ CREO

Física e química

MARÍA LUISA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (xefa departamento)

SILVIA AVILÉS VIDAL

FRANCISCO MARIÑO DOMÍNGUEZ

Bioloxía e xeoloxía

MARÍA PENALTA RODRÍGUEZ (xefa departamento)

MARÍA ISABEL GARCÍA CASTAÑO

JULIO CÉSAR IGLESIAS FEIJOO

Debuxo

ALFONSO PÉREZ MORENO (xefe departamento)

Francés

CORINNE SON (xefa departamento)

SANDRA ALVITE SANTOS

Inglés

JUANA MARÍA POZA NOAL (xefa departamento)

MARÍA CARMEN CAAMAÑO GARCÍA

HÉCTOR AGRAFOJO BLANCO

ELVA MARÍA BARROS MARÍN

Música

CÉSAR MANUEL HERMIDA OTERO (xefe departamento)

Educación física

ALBERTO SANTOS BLANCO (xefe departamento)

LORENA LORENZO FIGUEIRAS

JOSEFINA MAESTÚ ALMEIDA

Actividades físicas e deportivas

DOMINGO SAMPEDRO SAMPEDRO (xefe departamento)

JUAN GACIÑO SANTOS

EVA LÓPEZ RÍOS (FCT)

JAVIER LOSADA GARCÍA

Tecnoloxía

PALOMA LABANDEIRA VILLOT (xefa departamento)

MANUEL MATO LANDEIRA

Lingua e literatura galega

SONIA CES GARCÍA (xefa departamento)

LUCÍA CAEIRO RODRÍGUEZ (EDLG)

MARUXA CAAMAÑO VARELA

Orientación educativa

 

MARÍA LEONOR FAYA ANGUEIRA

MARÍA LORETO NIEVES GONZÁLEZ

RUBÉN RUZO NOYA

Relixión católica

JOSÉ ANTONIO CAAMAÑO AGRAFOJOPERSOAL NON DOCENTE

XOSÉ MANUEL ALONSO CARBALLO

JORGE BLANCO GONZÁLEZ

MARÍA JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

JOSEFINA GRILLE BARREIRO

CARMEN PAJARES QUEIRO

JUANA MARÍA ROMERO IGLESIAS

MARÍA DE LAS MERCEDES VARELA BLANCO

 

CONSELLO ESCOLAR

Persoal docente

MARÍA AURORA BUGALLO LOPE

ALICIA DOMÍNGUEZ LÓPEZ

MARÍA DEL PILAR GARCÍA SERVIA

MARÍA LUISA LIRES RODRÍGUEZ (secretaria)

SANTIAGO LÓPEZ FERNÁNDEZ

RUT MARÍA LOSADA SOTO

FRANCISCO MARIÑO DOMÍNGUEZ

ANA MARÍA PALLARES LEAL

ALBERTO SANTOS BLANCO

SABELA VAZQUEZ DÍAZ

Persoal non docente

XOSÉ MANUEL ALONSO CARBALLO

Titores

FRANCISCO JAVIER OUJO POUSO

MARÍA SANTOS CAMBÓN

Alumnado

SARA GARCÍA PÉREZ

ROBERT JUNCOSA MARTÍNEZ

FRANCISCO JOSÉ RESÚA LEMA 

PABLO SANLÉS SANTOS 

Concello

JOSÉ LUÍS LIJÓ PARADA

 story | by Dr. Radut