Skip to Content

Agregador de novas

S1901052 - Introdución á drónica didáctica

CAFI - Mér, 2020-01-15 13:51
Resumo:  Actividade presencial de 20 horas de formación dirixida a formación en drónica didáctica Idioma Gallego

Código do curso: S1901052

Relator: Ibán Horra

Duración: 20 horas (6 non presenciais)

Datas:

14/02/2020

15/02/2020

7/03/2020

Curso dirixido a profesorado de: Bacharelato, ciclos formativos, ESO, Ensinanzas superiores de deseño, Ensinanzas técnico deportivas

Estudios superiores de artes plásticas e deseño, Módulos profesionais, Programas de cualificación profesional inicial.

Obxectivos

1.Presentar aos participantes as posibilidades didáctica do uso dos drons.

2.Coñecer diferentes recursos existentes no ámbito educativo e metodoloxías de uso na aula.

3.Dotar de destrezas no uso destas ferramentas.

Contidos

1.Introdución á dronótica. Que é un dron? Historia. Seguridade. Lexislación.

2.Fundamentos básicos de funcionamento. Fundamentos físicos. Compoñentes.

3.Tipos de drons e mercado actual. Clasificación inicial. Forma de avión. Forma de helicóptero. Mercado de drons.

4.Uso didáctico e a súa aplicación á aula. Programación. Inclusión dos drons en proxectos educativos.

 

Máis información e inscricións en Fprofe.

Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Artística e deportiva Científico, tecnolóxico e social Ensinanzas artísticas e deportivas Educación dixital

S1901046 - Emprego de Arduino en proxectos científicos

CAFI - Lun, 2020-01-13 11:12
Resumo:  Actividade pesencial de 20 horas de formación dirixida á formación no emprego de Arduino en proxectos científicos Idioma Gallego

Código do curso: 1901046

Relator: Diego Abarca Rodríguez

Duración : 20 horas (5 horas non presenciais)

Datas:

5/02/2020

7/02/2020

12/02/2020

28/02/2020

Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

Obxectivos

1.Reflexionar sobre o uso de Arduino como unha ferramenta útil no deseño de proxectos científicos.

2.Deseñar unha proposta concreta de proxecto para poñer en práctica na aula empregando Arduino como unha ferramenta.

3.Desenvolver un proxecto científico aplicando a metodoloxía de traballo por proxectos.

Contidos

1.Aprendizaxe baseado en proxectos (ABP)

2.Placa Arduino. Conexión de sensores e actuadores analóxicos e dixitais.

3.Desenvolvemento dun proxecto científico.

4.Deseño e realización de proxectos científicos que empreguen Arduino.

5.Boas prácticas educativas no emprego de Arduino como ferramenta no traballo por proxectos.

6.Programación do Arduino: Entorno de programación.

Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Científico e tecnolóxica Educación dixital

S1902039 - Xornadas de prevención e coidado da voz para docentes

CAFI - Lun, 2020-01-13 10:35
Resumo:  A voz é a nosa principal ferramenta de traballo. Coidémola! Idioma Gallego

Con este curso, poderemos coñecer os sistemas implicados na emisión de voz, a importancia da comunicación, a linguaxe e a fala, etc. Ademais, tamén se aprenderán os elementos implicados na emisión da voz, a importancia da hixiene corporal, a postura, a respiración, etc. En definitiva, trataranse cales son as pautas adecuadas para emitir a voz para que non se dane esta, dentro do ámbito da docencia, desenvolvendo técnicas específicas de atención á voz.

A actividade está dirixida a todo o profesorado.

 

 

 • Título: Xornadas de prevención e coidado da voz para docentes
 • Código en fprofe: S1902039
 • Relatores: Paloma Rico Castillo e Pedro Vaamonde Lago
 • Lugar: CAFI, Santiago de Compostela - Biblioteca
 • Datas:
  • 11 de marzo de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 18 de marzo de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 25 de marzo de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 01 de abril de 2020 de 17:00 a 20:00h
Xornadas de prevención e coidado da voz para docentes Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

S1901167 - Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía

CAFI - Lun, 2020-01-13 10:22
Idioma Gallego

O profesorado somos un colectivo que temos a voz como a principal ferramenta de traballo. É moi frecuente que o seu uso diario durante longas horas obrigue a un esforzo que vaia deteriorando pouco a pouco a súa calidade e é moi complicado recuperala sen someterse a tempadas de repouso. Malos hábitos de vida, acompañados dun mal uso desta pode provocar longas tempadas de afonía.

Este problema pode agravarse ata impedir o exercicio da nosa profesión. Por este motivo, o coidado da voz e a aprendizaxe de técnica vocal que fomenten o seu bo uso e eviten a aparición de alteracións gañan especial relevancia na nosa profesión. Neste curso imos achegarche esa información básica para o bo coidado e hixiene da voz.

 

 • Título: Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía
 • Código en fprofe: S1901167
 • Relator: Pablo García Ferradas
 • Lugar: CAFI, Santiago de Compostela - Biblioteca
 • Datas:
  • 06 de febreiro de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 13 de febreiro de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 20 de febreiro de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 27 de febreiro de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 05 de marzo de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 13 de marzo de 2020 de 17:00 a 20:00h
  • 26 de marzo de 2020 de 17:00 a 20:00h
Exercicios para o hixiene e o coidado da voz. Ortofonía Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

G1901069 - Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

CAFI - Ven, 2020-01-10 13:43
Resumo:  Curso sobre consumo e finanzas na aula. Idioma Gallego

Referencia: G1901069

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  22/01/2020 -- 06/03/2020

Data límite de inscrición: 12/01/2020

Lugar: Na Rede (Platega)

Prazas:  50

Horas totais: 30

Destinatarios: Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Ciclos Formativos.

Criterios de selección:

1.- Os criterios do plan anual de formación.

Obxectivos:

1. Analizar os servizos financeiros básicos desde a perspectiva do consumo.

2. Proporcionarlle ao profesorado ferramentas para o fomento do consumo responsable dos servizos financeiros básicos.

3. Proporcionarlle ao profesorado as ferramentas necesarias para a aplicación práctica dos contidos na aula e na vida diaria do alumnado.

Contidos:

1. Servizos financeiros básicos.

2. Finanzas na Rede.

3. Elaboración de orzamentos domésticos responsables.

4. Resolución de conflitos en materia de finanzas.

5. Aplicación práctica na aula.

Asesor:

Javier Seoane Bascoy (cafi.tic.programas@edu.xunta.es)

Cartel_Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta Sección:  CAFI CFR Coruña CFR Ferrol CFR Lugo CFR Ourense CFR Pontevedra CFR Vigo Áreas-CAFI:  Departamentos Educación dixital

S1901035 - Creación de aplicacións para dispositivos móbiles en proxectos didácticos

CAFI - Mér, 2020-01-08 18:22
Resumo:  Actividade presencial de 20 horas de formación dirixida ao desenvolvemento e uso didáctico de aplicacións en dispositivos móbiles Idioma Gallego

Código do curso: S1901035

Relator: Carlos García García

Duración: 20 horas (5 horas non presenciais)

Datas:

13/02/2020     16:30  -  20:30
20/02/2020     16:30  -  20:30
27/02/2020     16:30  -  20:30
12/03/2020     17:00  -  20:00

Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

Curso dirixido a profesorado de:  bacharelato, ciclos formativos, educación secundaria obrigatoria e educación secundaria para persoas adultas.

Obxectivos:

1.Reflexionar sobre as posibilidades que ofrece o desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles na aula e no traballo por proxectos.

2.Deseñar unha proposta concreta de proxecto para poñer en práctica na aula onde se cree unha aplicación para dispositivo móbil.

3.Coñecer boas prácticas educativas nas que se deseñan aplicacións para dispositivos móbiles.

Contidos:

1.Plataforma de desenvolvemento e linguaxe de programación por blogues.

2.Elaboración de proxectos simples de creación de aplicacións para dispositivos móbiles.

3.Boas prácticas educativas no desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles.

Máis información e inscricións en Fprofe

Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Educación dixital

S1901163 - Estratexias para o fomento da competencia oral en inglés

CAFI - Mér, 2020-01-08 14:47
Resumo:  Proposta formativa destinada ao profesorado de inglés para potenciar a expresión oral entre o alumnado de educación primaria e secundaria. - Introdución ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas e a súa vinculación co desenvolvemento dos currículos de primaria e secundaria. - Estratexias de aula para fomentar a competencia oral do alumnado e a súa participación activa. - Emprego das TIC como complemento para desenvolver a expresión oral nas aulas e fóra delas. Idioma Gallego

Datas: 3,14, 27 de febreiro e 4, 11, 18 de marzo. 

Lugar: CAFI

Impartido por María Fernández González, Modesto Corderí, Xurxo Cobelas.

Ligazón ao curso de Fprofe S1901163 Estratexias para o fomento da competencia oral en inglés

 

Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Linguas

G1901054 - LibreOffice. Docencia e xestión de centro

CAFI - Lun, 2019-12-30 11:14
Resumo:  Os obxectivos da actividade son instalar e manexar o paquete ofimático LibreOffice: procesador de textos, folla de cálculo e presentacións multimedia; elaborar diversos materiais de uso e xestión docente e coñecer as posibilidades metodolóxicas da utilización de LibreOffice como recurso didáctico na aula. Idioma Gallego
 • Dirixido a profesorado de ensino secundario, profesorado técnico de formación profesional e mestres.
 • Curso realizado na Rede (50 horas non presenciais).
 • Temporalización: 11/02/2020  -  28/04/2020.
 • Contidos:
  1. Descarga e instalación do paquete LibreOffice. Configuración multilingua. Adición de dicionarios e tradutores. Xestión de actualizacións.
  2. Edición básica co LibreOffice - Writer.
  3. As presentacións co LibreOffice - Impress.
  4. Elementos de folla LibreOffice - Calc.
 • Código en fprofe: G1901054.

Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Educación dixital

S1901042 - Developing Oracy and Literacy in English

CAFI - Xov, 2019-12-19 19:07
Resumo:  Curso dirixido a profesorado de infantil, primaria e o primeiro ciclo da ESO no que se intentará desenvolver as competencias orais e escritas na lingua inglesa do profesorado asistente, ademais de proporcionar recursos prácticos para a aula, tales como apps, robótica... Idioma Gallego

Relator: Paul Herron

 • Datas: 5, 12 e 19 de febreiro, de 17 a 20 horas

Relator: Javier Villanueva

 • Datas: 27 de febreiro, 5 e 12 de marzo, de 17 a 20 horas.

Relatora: Tamara Carreira

 • Data: 26 de marzo, de 17 a 19 horas. 

Lugar: CAFI, aula 9.

Ligazón a Fprofe

Ficheiro:  S1901042 Developing Oracy and Literacy in English Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

G1902023 - Trinity College GESE grao 10. Nivel C1

CAFI - Mér, 2019-12-11 12:32
Resumo:  C 1 – Prepara o teu exame de inglés Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten interese en lle facilitar ao profesorado galego, preferentemente vinculados aos programas plurilingües e centros bilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de inglés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxectivo de avaliar o nivel de cada participante nesta lingua, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional dará a oportunidade de presentarse aos seguintes exames desenvoltos polo Trinity London College.
 

 

Trinity College. GESE grao 10. Nivel C1

 • Código en fprofe: G1902023
 • Ligazón a fprofe.
 • Temporalización: proba oral de, aproximadamente, 25-30 minutos que se desenvolverá entre o 02/03/2020 e o 06/03/2020. Cada participante será convocado para a realización desta proba un día desa semana e en intervalos, aproximativos, de 30 minutos polo que deberá chegar cunha antelación de media hora.
 • Data límite de inscrición: 16/12/2019
 • Lugar de celebración: EGAP (Escola Galega de Administración Pública) en Santiago de Compostela.
 • Observacións: non poderán ser seleccionados os candidatos/as que teñan acreditado o nivel C1 nin o profesorado de secundaria especialista en inglés.
 • Número de prazas: 100

 

Trinity College London. Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

G1903008 - Roteiro o Século de Ouro en Madrid

CAFI - Mér, 2019-12-11 11:52
Resumo:  O Barrio das Letras Idioma Gallego

En dous séculos, do  XVI ao  XVII, ningún país europeo desenvolveu unha produción artística e literaria de tan elevado nivel. A extraordinaria xeración de autores en disciplinas tales como a pintura (Velázquez, Murillo, Zurbarán, Ribera...), a escultura (Berruguete, Juan de Mesa..), a arquitectura (Herrera...) ou a música (Encina, Cabezón...) e, sobre todo, a literatura (Lope de Vega, Quevedo,  Góngora, Calderón de la Barca...) deu nome a unha época coñecida en España como o Século de Ouro, cuxo eixo  capitular poderíase situar no Barrio das Letras madrileño, onde vivían algúns dos poetas e escritores máis insignes.

Este distrito, situado en pleno centro urbano da capital, estaría comprendido como límites viarios entre a Carrera de San Jerónimo, la calle de Atocha, el Paseo del Prado e a calle de la Cruz. Todo un armazón urbano de casas e  callejuelas varias que aínda conserva en pé algúns edificios de referencia, xunto aos que se alzan outros monumentos relacionados co Século de Ouro español.

- Data: 1 de febreiro de 2020

- Relator: Paco Juez Juarros.

- Máis información en fprofe: Século de Ouro

Roterio o Século de Ouro en Madrid. Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

S1903002 - A presentación de proxectos na comunicación e na oratoria

CAFI - Mér, 2019-12-11 08:08
Resumo:  Presentacións eficaces e oratoria Idioma Gallego

O contido do curso está totalmente orientado á práctica. Durante as clases aprenderás técnicas útiles para a preparación, desenvolvemento e peche dun discurso.

O obxectivo principal do curso é ensinarlles aos asistentes a realizar presentacións en público efectivas.

Este curso non pretende estandarizar a retórica dos participantes, senón axudarlles a atopar a retórica propia de cada un. Atopar ao seu propio orador.

O alumno aprenderá a:

- Analizar un discurso.

- Estruturar a liña narrativa dun discurso para que resulte eficiente.

- Comunicar de maneira eficiente encima dun escenario.

- Crear estratexias para a improvisación do discurso, e construción da  autoconfianza nun mesmo.

 

Relator: José Manuel Dopazo Mella

Datas:

- 29 - 01 - 2019: 17:30 - 21:00h
- 05 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
- 12 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
 

Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

 

A presentación de proxectos na comunicación e na oratoria. Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

G1901075 - Mocidade desmontando o patriarcado. Metodoloxía para o empoderamento xuvenil na prevención de violencias machistas. Plan Proxecta

CAFI - Mér, 2019-12-11 07:47
Resumo:  Desmontando falsos mitos. Idioma Gallego

Que é o  patriarcado? O  patriarcado é un modelo de organización social que lles dá privilexios aos homes sobre as mulleres. É un sistema que desenvolveron historicamente todas as culturas ao longo e ancho do planeta, que distribúe de maneira desigual o poder económico, político e social en función do sexo, e que ademais se presenta coma se fose a única forma de organización social posible. É un modelo  androcéntrico, é dicir, que sitúa ao home como centro e medida de todas as cousas, e presenta á muller como a alteridade, como o outro, o diferente, o que non é estándar. Por iso aceptamos que o termo home sirva para designar a toda a humanidade ou que o masculino se considere «linguaxe neutra».

O sistema patriarcal está na base das desigualdades entre mulleres e homes, e é o conxunto de valores e crenzas no que nos educaron. Ás veces custa velo, porque é algo que temos moi arraigado, témolo  interiorizado e normalizado.

As sociedades patriarcais asignan diferentes tarefas ás persoas en función da súa pertenza a un ou outro sexo: ás mulleres confíreselles un rol reprodutivo, ligado ao coidado da familia, ao sostemento do fogar e ao espazo privado, e aos homes un rol produtivo, o do traballo remunerado, o espazo público e a toma de decisións. É a división sexual do traballo, que fai unha repartición de roles en función do xénero pouco ou nada equitativo e provoca a dependencia das mulleres respecto dos homes.

A forma como esperamos que se comporte unha muller e como esperamos que se comporte un home son construcións sociais, como crer que as mulleres son máis cariñosas, que todas desexan ser nais ou que os homes teñen un impulso sexual irrefreable. Moitas das cousas que facemos e das decisións que tomamos, que cremos que facemos e decidimos libremente, están influídas pola ideoloxía patriarcal.

Que non te líen con falsos mitos!!

Se queres demontar o patriarcado, agardámoste!

G1901075 Mocidade desmontando o patriarcado. Metodoloxía para o empoderamento xuvenil na prevención de violencias machistas. Plan Proxecta

Datas:

 • 28 - 01 - 2019: 17:30 - 21:00h
 • 04 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
 • 11 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
 • 18 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
 • 10 - 03 - 2019: sesión non presencial

Lugar: CAFI (Santiago de Compostela) - Aula 11

 

Que non te líen con falsos mitos. Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

Probas DELF e DALF. Alianza francesa. Niveis B2 e C1

CAFI - Mar, 2019-12-10 11:00
Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten interese en lle facilitar ao profesorado, preferentemente vinculados aos programas plurilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de francés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxectivo de avaliar o nivel de francés, a Consellería dará a oportunidade de se presentar ao exame DELF B2 e DALF C1 desenvolvido pola Alianza Francesa.

O DELFDiplôme d’études en langue française e o DALF, Diplôme approfondi de langue française,  son as certificacións oficiais internacionais expedidas polo Ministerio de Educación Nacional de Francia, para acreditar as competencias en francés dos candidatos estranxeiros e dos franceses oriúndos dun país non francófono e que non posúen un Diploma do Ensino Público Secundario ou Superior francé.

Avalía as competencias comunicativas en  todas as situacións habituais no ambiente laboral e profesional:

 • Comprensión oral
 • Comprensión escrita
 • Produción oral
 • Produción escrita

Referencia dos cursos para se apuntar en fprofe:

 

DELF. Alianza francesa. Nivel B2

 

- Código en fprofe: G1902019

 • Proba escrita: luns 03 de febreiro de 2020, horario, de 09:30 a 12:00h . O lugar de celebración, agás cambios de última hora, será na EGAP (Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compo stela).

 • Proba oral: realizarase desde o 1 ao 25 de febreiro nunha hora determinada en cada Alianza francesa .

 • Data límite de inscrición: 16 de decembro de 2019

 • Prazas: 50

 • Observacións: non poderán ser seleccionadas as persoas candidatas que teñan acreditado o nivel B2 nin os mestres especialistas en francés.

Para máis información: DELF

Podedes atopar máis información sobre estrutura e modelos de exame en www.delf-dalf.es

 

DALF. Alianza francesa. Nivel C1

 

- Código en fprofe: G1902020

 • Proba escrita: mércores 05 de febreiro de 2020, horario, de 09:30 a 13:30h. O lugar de celebración, agás cambios de última hora, será na EGAP (Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela).

 • Proba oral: realizarase desde o 1 ao 25 de febreiro nunha hora determinada en cada Alianza francesa.

 • Data límite de inscrición: 16 de decembro de 2019

 • Prazas: 50

 • Observacións: non poderán ser seleccionadas as persoas candidatas que teñan acreditado o nivel C1 nin o profesorado de secundaria especialista en francés.

Para máis información: DALF

Podedes atopar máis información sobre estrutura e modelos de exame en www.delf-dalf.es

Exames oficiais da probas DAFL e DELF Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

G1901072 - A educación ambiental na economía circular

CAFI - Lun, 2019-12-09 13:33
Resumo:  O obxectivo desta actividade é que o profesorado tome conciencia da importancia que ten a educación ambiental para abandonar o caduco modelo de economía lineal e transitar cara a un circular no que se prime a redución de residuos e a transformación destes en recursos. Idioma Gallego

Dirixida a profesorado de infantil e primaria.

Código en fprofe: G1901072

https://www.edu.xunta.es/fprofe/

Datas: 3 de febreiro ao 20 de marzo do 2020

Na Rede

Obxectivo da actividade: Que o profesorado tome conciencia da importancia que ten a educación ambiental para abandonar o caduco modelo de economía lineal e transitar cara a un circular no que se prime a redución de residuos e a transformación destes en recursos.

Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Infantil e Primaria

Felicitación de Nadal 2019

CAFI - Xov, 2019-12-05 11:54
Resumo:  O CAFI deséxavos unhas felices festas! Idioma Gallego Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Educación dixital

S1903003 - Achieving a meaningful CLIL classroom

CAFI - Dom, 2019-11-24 22:30
Resumo:  Aproximación e reflexión sobre modelos con enfoque AICLE, atendendo tanto aos distintos enfoques metodóloxicos e estratexias para empregar na aula, así como á programación, secuenciación e avaliación en AICLE. Idioma Gallego S1903003 - Achieving a meaningful CLIL classroom  Centro Autónomico de Formación e Innovación (CAFI) Datas: 15 e 16 de xaneiro do 2020 -  29 e 30 de xaneiro do 2020 Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

G1901086 Formación continua de directoras e directores

CAFI - Lun, 2019-11-04 13:45
Idioma Gallego

Este mércores, 6 de novembro arranca con preto de 300 participantes a Formación continua para directoras e directores no Palacio de Congresos de Santiago de Compostela.

É a primeira sesión presencial dunha actividade de 40h de duración (36h presenciais e 4 na aula virtual do CAFI) que vai dirixida a directores e directoras de centros educativos de Galicia así como a persoas vicedirectoras de contar con prazas libres e que contará cun total de seis sesións presenciais levadas a cabo nas seguintes datas:

6 de novembro- mañá e tarde

4 de decembro- tarde

15 de xaneiro- mañá e tarde

12 de febreiro- tarde

11 de marzo- mañá e tarde

22 de abril- tarde

G1901086 Formación continua de directoras e directores Ficheiro:  Programa xornada 6 de novembro Sección:  CAFI

G1903013 - Roteiro Torrente Ballester en Ferrol

CAFI - Dom, 2019-10-20 12:15
Resumo:  Ferrol me fecit Idioma Gallego

A peripecia vital de Gonzalo Torrente Ballester na súa cidade natal pódese resumir en catorce "estacións" que retratan a súa infancia e mocidade e os seus primeiros anos como profesor, ata a súa morte e repouso no cemiterio de Serantes.

Comeza o percorrido no val de Serantes no cemiterio desta poboación (antigo municipio e agora pertencente a Ferrol) é onde se enterrou a Torrente e onde se lle fai unha ofrenda floral cada ano; a casa dos seus avós maternos, nos Corrais; a ermida de San Antonio da Cabana...

Pola tarde continuaremos con lugares moi vinculado á infancia do escritor como a Praza de Amboage ou o Tirso de Molina no que estudou. Percorreremos a rúa Gravina na que viviu cando aprobou as oposicións a catedrático de instituto e pediu Ferrol como destino. No número 8 desta rúa residiu no que consideraba "os anos máis felices da súa vida" e alí celebraba cada xoves un faladoiro ao que, cando podía, asistía Álvaro Cunqueiro, e pola que tamén pasou o xa entón médico Carlos Castilla  cando cumpría co servizo militar. Aquí empeza a súa carreira como escritor. Nesta casa escribe Javier Mariño, El golpe de Estado de Guadalupe Limón e varias obras de teatro.

A ruta continúa polo Paseo de Herrera, desde onde Torrente dicía que se podía contemplar "a paisaxe industrial máis bonita do mundo"; o Jofre, a onde acudía a ver obras de teatro desde pequeno espertando unha paixón que nunca o abandonou; e o Casino, que frecuentaba e do que foi directivo. O Instituto Concepción Arenal (o antigo e o actual da rúa Cuntis), onde impartiu clases en diversos períodos, o peirao de Curuxeiras pola súa querenza polo mar ou o busto dedicado a Torrente no campus de Ferrol forman parte tamén dun percorrido urbano que continúa no actual Centro Torrente Ballester, en cuxa casa anexa viviu ata os catro anos.

Código en fprofe: G1903013

Data: 16 de novembro de 2019

Lugar: Ferrol

Relator: José Antonio Ponte Far

 

Roteiro Torrente Ballester en Ferrol Ficheiro:  Programa da actividade Sección:  CAFI Áreas-CAFI:  Departamentos Linguas

S1901092 A educación para o desenvolvemento e a cidadanía global

CAFI - Mér, 2019-10-16 00:44
Idioma Gallego

Dirixida a profesorado de secundaria

Datas: 7, 14, 21, 28 de novembro e 5 de decembro.

Horario: de 16 a 20 horas.

Lugar: Centro Autonómico de Formación e Innovación de Santiago de Compostela

Horas da formación: 25h (20 horas presenciais)

https://www.edu.xunta.es/fprofe/

Referencia: S1901092

 

 

Obxectivos:

    • Ofrecer coñecementos teóricos sobre a educación para o desenvolvemento e a cidadanía global como proceso socio-educativo.
    • Dar a coñecer ferramentas, recursos e metodoloxías relacionadas para poder empregalas nos centros educativos.
    • Afondar nas distintas temáticas coas que traballar nas aulas: dereitos humanos, xustiza social, realidades migratorias, consumo responsable...

 

Ficheiro:  programa_s1901092.pdf Sección:  CAFI
Distribuir contido


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

by Dr. Radut