Notas Segunda Avaliación

Publicaránse as notas da segunda avaliación a través de Abalar Móbil o venres 3 de abril ás 14:00 para os estudios ordinarios e ás 18:00 para os estudios de adultos.

A app de Abalar Móbil solamente se pode utilizar cos números dos móbiles que teñades rexistrados no centro educativo.

Abalar Móbil