Taller de sexualidade

Obradoiros afectivo-sexuais, impartidos por unha equipa interdisciplinar coordinados, por Minda Lusquiños, Traballadora Social de Saúde e Experta en Sexoloxía do Centro de Saúde de Burela. Dende a perspectiva da Sexoloxía Substantiva.

Levaranse a cabo do 2 ó 12 de abril en diferentes sesións.

TEMAS :

1º ESO-          1ª ses.-Sexuación: etapas vitais: pubertade/adolescencia.

2ª ses.-Sensacións.

Sexualidade: homosexualidade.

 

2º ESO-          1ª ses.- Feminidade/Masculinidade: roles, estereotipos, prevención da violencia.

2ª ses.- Erótica, prácticas responsables: prevención de “lios xenitais” (enfermidades, embarazos non desexados).

 

3º ESO-          1ª ses.- Conceptos básicos : sexo/sexualidade/erótica.

2ª ses.- Erótica: prácticas responsables: prevención da violencia, prevención de “lios xenitais” (enfermidades, embarazos non desexados).

 

4º ESO –        1ª ses.-Sexo: sexuación

Sexualidade: Vivencia

2ª ses.-Erótica: Desexo (afectos) e Fantasías.

            Prácticas responsables: prevención de “lios xenitais”.