You are herecontent / DIA DA FILOSOFIA

DIA DA FILOSOFIA


NON PODO ENSINARLLE NADA A NINGUÉN . SÓ PODO FACERLLES PENSAR.
-SÓCRATES-