Skip to Content

Admisión alumnado

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

AVISO IMPORTANTE!!!

 

LEMBRAMOS A TODAS AS FAMILIAS QUE PRESENTARON SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO CENTRO, QUE TEDES ATA O 30 DE XUÑO PARA FORMALIZAR Á MATRÍCULA.

 

Faltan moitas familias por realizar o proceso.

O Equipo Directivo.

Proceso de admisión de alumnado 2023-24

Todo o alumnado que presentou solicitude de admisión para o curso 2023-24, obtivo praza no noso centro.

 

Tedes que formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño

 

 

Calendario do proceso de admisión.

 • Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro
  • Reserva de praza no centro de orixe para alumnado de 6º de E. Primaria ao centro ao que se está adscrito (IES de Cacheiras)
  • O formulario normalizado ED550A deberase presentar de xeito manual no centro de orixe (CEIP Plurilingüe da Ramallosa) ou a través da aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado  no menú Solicitudes-Solicitudes de reserva-Crear solicitude de reserva)
 • 25 de febreiro
  • Sorteo na Consellería de Educación das letras que resolverán posibles empates.
  • Resolución sorteo das letras que resolverán os posibles empates.
 • Antes do 1 de marzo
  • Publicación das prazas que oferta o centro.

                        

 • Do 1 ao 20 de marzo (ambos incluídos)
 • 10 días hábiles a partir dos dous seguintes ao remate do prazo:
  • Recollida de documentación acreditativa dos criterios do baremo (no caso de ter máis solicitudes que prazas)
 • O 25 de abril:
  • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.
  • Pódese presentar reclamación contra ditas listaxes nos seguintes 5 días hábiles contados desde o día seguinte á súa publicación.
 • O 15 de maio:
  • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos.

 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA AS NOVAS MATRÍCULAS 2023-24

ADMISIÓN:

No caso de haber máis solicitudes que prazas aplicarase o baremo oficial, que establece puntuacións por vivir ou traballar na zona e por ter irmáns no centro. Se finalmente hai empates de puntuación resolverase atendendo ao sorteo de letras publicadas pola Consellería de Educación, sempre a través da Comisión de Escolarización da zona.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:

Se un alumno/a ao que NON lle corresponde este centro é admitido/a, só terá dereito a transporte e comedor no caso de haber prazas libres (non sendo os que xa teñan irmáns no colexio). En todo caso, tería que pagar a tarifa máxima do comedor (4,5 €/día) e non se lle aplicaría o baremo por renda.

ZONAS EDUCATIVAS DO CONCELLO DE TEO

Así e todo estas prazas de comedor e transporte adxudicadas ao alumnado que non lle corresponde terán carácter provisional. Poderán perder a praza se xorden solicitudes posteriores de alumnado con dereito preferente (traslados, por exemplo).

 • Teñen dereito ao servizo de comedor todo o alumnado da zona do centro.
 • Teñen dereito ao servizo de transporte todo o alumnado da zona do centro que viva a máis de 2 km do mesmo.

SOLICITUDE COMEDOR-TRANSPORTE

A Dirección do Cenro

 

Admisión alumnado 2023-24

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2023-24

Calendario:

 • Do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro: Reserva de praza no centro de orixe (CEIPP da Ramallosa) para o alumnado de 6º de EP ao centro ao que está adscrito (IES de Cacheiras)

O alumnado de 6º de EP levará a casa o impreso da solicitude para ser entregado na secretaría do CEIPP da Ramallosa antes do 6 de febreiro. Revisade as instrucións para cubrir correctamente o documento. Se tedes algunha dúbida podedes consultala na secretaría do centro.

INSTRUCIÓNS XERAIS sobre o procedemento

Admisión Alumnado - Publicación de Listaxe Definitiva

Está publicada a LISTA DEFINITIVA DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2022/2023 no taboleiro interior de anuncios do colexio.

De acordo coas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o Proceso de Admisión do Alumnado, e coa Lei de Protección de Datos, non podemos publicar nin trasladar información desta lista a través doutro medio.

Podemos facilitarvos a seguinte información:

 • 4º EI. Todas as solicitudes presentadas en prazo foron admitidas.
 • 6º EI. Tiñamos 3 solicitudes para 2 prazas. Foron admitidas 2.
 • 1º EP. Todas as solicitudes presentadas en prazo foron admitidas.
 • 2º EP. Todas as solicitudes presentadas en prazo foron admitidas.
 • 4º EP. Todas as solicitudes presentadas en prazo foron admitidas.
 • As solicitudes presentadas fóra de prazo están pendentes de resolución por parte da Comisión de Escolarización e Inspección Educativa.

 

Reserva de praza - Alumnado de 6º de Primaria

Estimadas familias:

Entre o 11 de xaneiro e o 8 de febreiro comeza a reserva de praza para o alumnado de 6º de Educación Primaria do noso centro que desexe ser adscrito ao IES de Cacheiras. Para a reserva de praza o alumnado levou para casa os documentos para cubrir, que deberán entregar na secretaría do centro.

O Equipo Directivo

PUBLICADO O LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNADO NOVO ADMITIDO PARA O CURSO 2021-22

Están publicados os listados definitivos de admisión do alumnado de nova incorporación, para o curso 2021-22.

Atendendo á Lei de Protección de Datos non podemos publicalos a través da web, polo que quedan expostos no taboleiro do centro e na cristaleira do ximnasio (expositor provisional mentres duren os protocolos anti-COVID). Pola mesma Lei, está prohibido facerlle fotos e distribuír esa información fora das canles do centro educativo.

Tamén poden chamarnos ao teléfono 881 866 498, en horario de 09:00 a 14:30.

 

A DIRECCIÓN

Listado provisional de novo alumnado admitido e puntuación de baremos.

Desde hoxe están publicados os listados co resultado da baremación, nos niveis onde temos máis demandas que prazas (4º de infantil e 5º de infantil)

Están expostos no ventanal do ximnasio, que é o taboeiro informativo provisional, mentres dure a pandemia, para evitar concentracións de persoas dentro do centro.

Hai 5 días hábiles, a partir de mañá, para presentar reclamacións ao mesmo.

Para o resto dos niveis, ao non haber que aplicar baremo, publícase o listado de admisión provisional.

 

A DIRECCIÓN

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA BAREMACIÓN (NOVAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN)

Aviso para as familias que solicitaron praza por primeira vez no centro para o curso 2021-22

Para poder aplicar o baremo, no caso dos niveis educativos onde hai máis demanda que prazas, é preciso que antes do 16 de abril se presente toda a documentación que crean oportuna, en base aos criterios de puntuación oficiais.

 • Ter en conta que por causa de pandemia é preciso pedir cita previa (881 866 498)
 • O centro permanecerá pechado na Semana Santa, do 27 de marzo ao 5 de abril.

 

VER CADRO DE BAREMACIÓN COA PUNTUACIÓN OFICIAL

PRAZO E DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

Este proceso só é para alumnado novo no centro.

PRAZOS

1. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

2. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

3. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

4. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

5. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

6. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

7. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

 

POSTOS ESCOLARES VACANTES

 

 

ETAPA

CURSO

PRAZAS VACANTES

ED. INFANTIL

4º E.I.

22

5º E.I.

2

6º E.I.

16

ED. PRIMARIA

1º E.P.

24

2º E.P.

7

3º E.P.

20

4º E.P.

17

5º E.P.

16

6º E.P.

6

 

TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES

 

- Vía telemática (é preciso chave 365 ou certificado dixital)

Entregar no rexistro dixital da Xunta de Galicia (sede electrónica) a solicitude de matrícula co anexo II. (Código do procedemento ED550B).

Pódese cubrir previamente de xeito dixital na aplicación web para a admisión do alumnado (https://edu.xunta.gal/admisionalumnado) para logo enviar desde a sede electrónica.

 

 

 - Presencialmente:

Recoller o documento no propio centro (pedir cita: 881 866 498) ou imprimir desde o enlace do seguinte apartado.

Entregar de novo no centro (tamén previa cita) unha vez cuberto (en caso de dúbidas chamar ao teléfono anterior).

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 

1º.- Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

O incumprimento desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º-. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º.- O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo

de presentación de solicitudes de admisión.

 

 

DOCUMENTACIÓN

 

Documentación oficial da solicitude de admisión:

 

Documentos do centro para a posterior matrícula cando sexa admitido/a:

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut