Skip to Content

Aberto o prazo de solicitude de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

PRAZOS:

 

Do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020

 

DESTINATARIAS/OS:

 

Alumnado de 1º e 2º : axuda para adquisición de libros

 

Alumnado de 3º, 4º de Educación Primaria: axuda para adquisición de libros

 

Nestes niveis de primaria, unha vez sexa concedida a axuda é condición indispensable devolver os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2019/20 para poder recoller o vale.

 

O alumnado de 6º que vaia ao IES de Cacheiras deberá facer a solicitude nese instituto. Os que solicitaran noutros centros deberán esperar a ter a confirmación de estar admitidos ou facer a solicitude desde o noso centro.

 

 A solicitude de axuda para adquisición de material escolar poderá facela toda familia que teña renda percápita igual ou inferior a 6.000 €

 

A solicitude será única para todos os fillos e fillas matriculados no mesmo centro para o curso 2020/21.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

  • OPCIÓN RECOMENDADA: Solicitude electrónica en FONDOLIBROS: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

  • Formularios para solicitude no centro (con cita previa a través do teléfono 881866498 ). Mediante os Anexos I e II.

  • Tramitación en Sede Electrónica: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 

  • ANEXO I e II  (impreso coa solicitude e a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
  • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. En caso de non dispoñer de libro de familia, só en casos excepcionais se poderá aceptar:
    • Certificado ou volante de convivencia.

    • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

  • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

MÁIS INFORMACIÓN (premer aquí)

 

NORMAS DURANTE A PRESENCIA NO CENTRO ESCOLAR PARA OS TRÁMITES PRESENCIAIS

 

Horario: de 9:30 a 14:30 con cita previa a través do teléfono 881 866 498 ou do correo-e ceip.ramallosa@edu.xunta.gal

 

- É obrigatorio o uso de máscara

- Non poden vir nenos/as acompañando aos adultos.

- No caso de coincidir con outras familias deberase manter a distancia de seguridade (2 m) durante a espera.

- Seguir sempre as recomendacións do persoal do centro e da cartelería de seguridade.

- A entrada será pola porta principal do centro (a entrada que utiliza o profesorado). Pódese entrar co coche no recinto, de xeito excepcional, para estes trámites.

 

 

 

 

 

AnexoTamaño
anexosI_II_Fondo_libros.pdf541.64 KB


page | by Dr. Radut