Circulares

NOTIFICACIÓN POR POSITIVO

 

 

NOTIFICACIÓN ÁS FAMILIAS

COMUNICACIÓN SOBRE POSTA EN CORENTENA DE ALUMNADO DO CENTRO

O resultado positivo por COVID dun/unha alumno/-a do centro fixeron á autoridade sanitaria tomar a decisión de poñer en corentena a todos/-as os/as compañeiros/-as e o/a titor/-a da aula á que pertence.

Foron postas en corentena un total de 17 persoas (16 alumnos/-as e o/a titor/-a do grupo). A corentena estará activa dende o día 3 de marzo de 2021 ata o día 13 se ao/á confinado/-a se lle realiza unha PCR e dá resultado negativo, ou ata o día 18 se non son citados para a realización da PCR.

Todo o demais alumnado e persoal do centro seguirá asistindo ao mesmo con normalidade, Aprovéitase a ocasión para reiterar que se respecten escrupulosamente as normas ditadas no Plan de Adaptación á situación Covid-19 no curso 2020/21 e así evitar posibles contaxios.

Calquera aclaración poden solicitala poñéndose en contacto telefónico co centro, evitando acudir sen cita previa ao mesmo. Dado o estado de crise sanitaria na que nos atopamos entra dentro do posible este tipo de situacións, coas que temos que convivir.

 

AVISO: VISITAS AO CENTRO

AVISO: Dende o día 1 e ata o 22 de marzo comeza o proceso de admisión de novo alumnado para o vindeiro curso 2021-22. Debido á situación sanitaria pola que atravesamos, este curso non faremos a xornada de portas abertas de forma conxunta, como realizabamos outros anos, para todos aqueles interesados en visitar o centro.

Pero aquelas familias que desexen coñecer de primeira man as instalacións do centro, así como obter información sobre os obxectivos educativos, os diversos programas e proxectos, o funcionamento dos distintos servizos complementarios... PODEN POÑERSE EN CONTACTO CO CENTRO E SOLICITAR, MEDIANTE CITA PREVIA, UNHA VISITA EN HORARIO DE TARDE. 

HORARIOS ENSINO NON PRESENCIAL

HORARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO    DO ENSINO A DISTANCIA

 

 

Segundo se especifica no Artigo 3º, punto 4, da Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19, fanse públicos nesta páxina web os horarios que rexerán para cada un dos grupos e niveis do centro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - HORARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO A DISTANCIA 

NOTIFICACIÓN ÁS FAMILIAS: CAMBIO HORARIO DÍA 4 DE NOVEMBRO

No seguinte comunicado informamos do cambio de horario do próximo mércores, 4 de novembro, por mor da chegada da 14ª etapa da Volta Ciclista a España a Ourense:

 

 

NOTIFICACIÓN: PROTOCOLO COVID

                                            NOTIFICACIÓN ÁS FAMILIAS

           COMUNICACIÓN SOBRE POSTA EN CORENTENA                                  DE ALUMNADO DO CENTRO 

Os resultados positivos por COVID dun/unha alumno/a do centro e do seu/súa proxenitor/a (colaborador/a do servizo de comedor escolar), fixeron á autoridade sanitaria tomar a decisión de poñer en corentena a todos/as os/as compañeiros/as e o/a titor/a da aula á que pertence, así como aos/ás que comparten o servizo de acollida temperá do que facía uso (incluída a persoa responsable deste servizo). No comedor foi confinado todo o persoal colaborador considerado “contacto estreito”  (persoas que comparten mesa á hora de xantar co/coa colaborador/a con resultado PCR positivo) e os/as que comparten mesa co/a alumno/a. Foron postas en corentena un total de 39 persoas (17 na aula, 13 no servizo de acollida temperá e 9 no servizo de comedor escolar). A corentena estará activa dende o día 23 de outubro ata o día 1 de novembro ámbolos dous incluídos.

Todo o demais alumnado e persoal do centro seguirá asistindo ao mesmo con normalidade. Aprovéitase a ocasión para reiterar que se respecten escrupulosamente as normas ditadas no Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 20/21 e así evitar posibles contaxios.

Calquera aclaración poden solicitala poñéndose en contacto telefónico co centro, evitando acudir sen cita previa ao mesmo.

Dado o estado de crise sanitaria na que nos atopamos entra dentro do posible este tipo de situacións, coas que temos que convivir.  

 

AVISO: COLABORACIÓNS NO COMEDOR ESCOLAR

Na nota adxunta podedes consultar a información sobre o cambio temporal nas colaboracións no servizo de comedor escolar, segundo a cal, e debido a actual situación sanitaria, poden solicitar dita colaboración outros membros da unidade familiar do alumno/a comensal, sempre e cando estes familiares convivan no mesmo domicilio co alumno/a (irmáns maiores de 18 anos, avós, avoas...):

 

APLICACIÓN ABALAR MÓBIL

Comunicamos ás familias dos alumnos e alumnas que se incorporan ao noso centro escolar por primeira vez que deben instalar nos seus teléfonos móbiles a aplicación ABALAR MÓBIL, xa que, ademais das informacións e avisos publicados na nosa páxina web, será a través desta aplicación como vos serán enviados outros avisos e comunicados, tanto por parte do profesorado como por parte da dirección do centro.  

No seguinte enlace tedes unha guía para saber como instalar a aplicación nos vosos móbiles (que logo podedes descargar tamén nunha tableta). En dita guía tamén se explica como consultar despois os datos. 

GUÍA INSTALACIÓN APLICACIÓN ABALAR MÓBIL 

INFORMACIÓN SOBRE A APLICACIÓN ABALAR MÓBIL

Se algunha familia ten dificultades ou non pode descargar dita aplicación, podedes poñervos en contacto co centro das seguintes maneiras:

- Enviando unha mensaxe ao seguinte enderezo electrónico:                     ceip.albino.nunez@edu.xunta.gal 

- Chamando por teléfono ao número 988 788 896

NOTA-  a aplicación pode ser instalada polos dous proxenitores, tanto o pai coma a nai, cada un no seu teléfono móbil.      

Segundo nos comunican dende a Consellería, a aplicación non estará operativa ata que comece o curso.                      

NOVAS INICIO DE CURSO 2020-21

MODELO DE ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA COVID-19:

 

 

Enlace para poder descargar ou imprimir os dous documentos anteriores:

- INFORMACIÓN HORARIOS 

- ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA COVID-19 

EDUCACIÓN INFANTIL: CURSO 2020-21

 

Segundo o indicado nas reunións coas familias dos alumnos e alumnas de Educación Infantil publicamos os seguintes documentos:

LISTAS DE MATERIAL:

- Material para 4º infantil (3 anos)

- Material para 5º de infantil (4 anos)

- Material para 6º de infantil (5 anos)

 

 

 

HORARIOS E QUENDAS DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA O ALUMNADO DE 3 ANOS:

- Período de adaptación 3 anos A

- Período de adaptación 3 anos B

TRÍPTICO  CON RECOMENDACIÓNS SOBRE A  INCORPORACIÓN AO COLEXIO DO ALUMNADO DE 3 ANOS: 

-ENTRAMOS NA ESCOLA 

Powered by Drupal - Design by artinet