Programa PROA+

PROGRAMA PROA+ 2022-2023

               

 

Este curso participamos no Contrato Programa Recupéra- T: PROA +, consiste na dotación dun docente da especialidade de pedagoxía terapéutica a xornada reducida ata finais de curso, esta acción vai dirixida ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

 Os obxectivos xerais que se pretenden con este programa son:

 1. Proporcionar unha atención máis individualizada ao alumnado con dificultades de aprendizaxe.

 2. Mellorar o rendemento académico do alumnado para intentar acadar os obxectivos e competencias clave do seu currículo.

 3. Potenciar no alumnado un hábito de estudo e traballa aumentando a súa motivación ao mesmo tempo que se favorece a mellora da autoestima e autoconcepto.

 4. Favorecer a relación coas familias en termos de cooperación e colaboración mellorando as perspectivas escolares do alumnado vulnerable con desvantaxes socio educativas.

 5. Garantir unha transición una condicións o máis óptimas posibles á etapa da ESO.

 

Powered by Drupal - Design by artinet