Skip to Content

INFORMACIÓN DE INICIO DE CURSO 2023-24

BENVID@S AO CURSO 2023-24!!

 

 

 

INFORMACIÓN PARA USUARIOS DO COMEDOR

Comezamos o curso 2023-24!

Todas as familias que solicitaron comedor para o curso 2023-24 están admitidas (algunha delas en precario ao non ser de zona)

O servizo comeza o luns 11 de setembro agás o alumnado de 4º de Educación Infaltil (3 anos) que comezará o luns 18 de setembro unha vez remate o período de adaptación.

 

ORGANIZACIÓN COMEDOR 2023-24

 

 • Faremos 1 quenda única.

 • O alumnado poderá recollerse a partir das 15:30 horas que se abrirán as portas para acceder ao recinto escolar: a do ximnasio (xunto ao aparcadoiro das familias) e a que está xunto ao Polideportivo Ezequiel Mosquera.

 • NON se poderá recoller fóra deste horario salvo causa de forza maior: consulta médica ou urxencia familiar. No caso de consulta médica, deberedes informar con antelación á dirección do centro mediente correo electrónico (ceip.ramallosa@edu.xunta.galNeste caso teredes que acceder a centro pola porta principal.

   

Información para a cobertura do equipo EDIXGAL do alumnado

Preme sobre a imaxe para acceder á información sobre o seguro de cobertura do equipamento eDixgal do alumnado.

Aberto o prazo de solicitude de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar 2023-24

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FONDO DE LIBROS

 

Está publicada a resolución definitiva do fondo de libros para o alumnado de 3º e 4º.

A listaxe está exposta no tabolerio de anuncios do cole. As familias interesadas poden chamar ao 881866493 para solicitar información.

 

 

LEXISLACIÓN:

 

 

PRAZOS: Do 20 de maio ao 21 de xuño de 2023.

 

DESTINATARIAS/OS:

 

 • Alumnado de 1º e 2º de primaria: axuda para adquisición de libros e de material escolar.

 • Alumnado de 3º, 4º de primaria: axuda para dotación do banco de libros e para adquisición de material escolar.

 • Alumnado de 5º, 6º de primaria: axuda para material escolar.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 

 • Anexos I e II (impreso coa solicitude e a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. En caso de non dispoñer de libro de familia, só en casos excepcionais se poderá aceptar:

 

  • Certificado ou volante de convivencia.

  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 

 • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

 

INSTRUCIÓNS COMEDOR 2023-24

Prezadas familias aquí podesdes consultar as Instrucións do comedor para o curso 2023-24.

Tamén tedes á vosa disposición o modelo ANEXO II de Autodeclaración, que podedes descargar, cumprimentar e entregar no centro o antes posible. (É unha solicitude por cada neno/a)

Modelo autodeclaración da renda para os ususarios de comedor.

No seguinte enlace tedes o modelo de autodeclaración para saber canto teñen que pagar os usuarios/as de comedor no curso 2023-24. Podedes descargalo da web ou recollelo na secretaría do centro. Tedes que entregalo debidamente cuberto no cole, antes do 21 de xullo para poder marchar de vacacións en agosto co comedor organizado.

Modelo de autodeclaración

Instruccións para a correcta xustificación:

 • O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.
 • Aclaracións para determinar correctamente a renda anual familiar. Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:
  • Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente, que é o habitual ou ben, da declaración conxunta. (a.1 e a.2 do modelo)
  • Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF máis o importe que resulte para o outro integrante da unidade familiar que non presentou declaración do IRPF, segundo os seus datos fiscais que deberá para realizar o cálculo dos seus ingresos, sumar os importes das casiñas correspondentes a (retribucións dinerarias) e (intereses) e restar os importes das casiñas correspondentes a (cotizacións seguridade social), (retencións procedentes do traballo) e (retencións procedentes do capital mobiliario), tal e como recolle o artigo 16.2.terceiro do Decreto 132/2013, do 1 de agosto. (a.3 do modelo)
  • Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación do IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que no especificado no apartado anterior para os membros que non presentase declaración do IRPF. (a.4 do modelo)

ALUMNADO DE NON ZONA

Todo o alumnado novo que está escolarizado como de NON ZONA, deberá traer a seguinte documentación (aprobada polo Consello Escolar na reunión do 29 de xuño) para establecer a orde de entrada no comedor. Como sabedes, temos máis solicitudes que prazas:

 • Certificado de estar en situación socioeconómica desfavorable ou minusvalía do 33% - 1 punto
 • Certificado de familia numerosa - 1 punto
 • Renda percápita en función do modelo de autodeclaración - estableceremos 1 punto ao que teña a renda máis alta e, por orde descendente engadiremos un punto a os seguintes.

Unha vez baremadas as solicitudes, estableceremos unha orde de entrada sendo o 1º en entrar o que máis puntos obteña.

O alumnado de NON ZONA que obteña praza no comedor, faino EN PRECARIO. Quere decir que, se no avance do curso, ven un alumno/a que sexa de zona e solicite comedor, desprazará fóra ao último que entrou.

Horario do centro para o mes de xullo de 2023

O horario de apertura do centro durante o mes de xullo será o seguinte:

 • Equipo Directivo:
  • Do 3 de xullo ata o 21 de xullo, de 10:00h ás 13:00h

 

 • Administrativo:
  • Do 3 de xullo ata o 28 de xullo, de 08:30 ás 13:30h

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

AVISO IMPORTANTE!!!

 

LEMBRAMOS A TODAS AS FAMILIAS QUE PRESENTARON SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO CENTRO, QUE TEDES ATA O 30 DE XUÑO PARA FORMALIZAR Á MATRÍCULA.

 

Faltan moitas familias por realizar o proceso.

O Equipo Directivo.

ESCOLA VERDE (Vídeo final) "Día Mundial do Medio Ambiente"

Con este vídeo pechamos o traballo de centro co "Proxecto Escola Verde", neste curso escolar 2022_23.

Desta volta cunha montaxe conmemorativa sobre o acto que fixemos no "Día Mundial do Medioambiente",

e centrada nun dos obxectivos primordiais do equipo docente. Algo tan importante como facerlle ver aos

discentes e ás familias a importancia dos tres "R"; ReducirReciclarReutilizar.

Facendo especial fincapé no relativo á redución no consumo de plásticos dun só uso!!

Fixemos un traballo integral, icentivando diversas dinámicas entre a comunidade educativa neste senso;

recollida e clasificación de lixo, fomento de "merendas sen plástico, concienciación sobre

o dano que producen ao planeta estes resíduos, a súa afectación aos seres vivos,...

Por suposto, todo este traballo vai ligado a outros moitos eixes deste extenso proxecto;

Horto Escolar, Aromáticas e insectos, Xardín da Esperanza, Brigadas de limpeza, reconto

e clasificación de resíduos, proxecto "Limpa os teus Ríos,... 

LONGA VIDA Á ESCOLA VERDE!!

Distribuir contido


by Dr. Radut