Gallego

C1403004: IV Encontros de atención a diversidade desde os departamentos de orientación e o equipo de orientación específico

Summary: 
Encontro entre Orientadores e o Equipo de Orientación Específico da Coruña no Salón de actos da UNED. Data: 26 de febreiro de 2015 Horario: Sesión de mañá de 9 a 14 Sesión de tarde 16 a 20
Gallego

Referencia: C1403004
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  26/02/2015  -  26/02/2015
Data límite de inscrición: 26/12/2014
Lugar: A Coruña
Prazas:  150
Observacións prazas: Esta actividade vai dirixida preferentemente aos Xefes/as dos Departamentos de Orientación de Ed. primaria e Ed. Secundaria.
 

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0

 

Obxectivos

1.Optimizar a colaboración na prevención e intervención entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico.

2.Manter unha rede dinámica de intercambio de información e boas prácticas entre departamentos de orientación e o equipo de orientación específico.

3.Compartir modelos, protocolos, materiais e recursos de atención á diversidade.

 

Contidos

1.Estratexias de prevención e intervención na atención á diversidade coordinadas entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico nas distintas especialidades.

2.O traballo en rede entre orientadores para consultar dúbidas e compartir materiais, recursos e boas prácticas.

3.Modelos, protocolos, materiais e recursos de atención á diversidade entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico.

Asesor responsable da actividade

Asesor:  NISTAL MARTINO, GERARDO

Enderezo Electrónico:  gnistal@edu.xunta.es

IV Encontros de atención á diversidade

Desexámosvos moi felices festas

Summary: 
Desde as Estruturas de Formación Permanente do Profesorado
Gallego
navidad

V1402015 Xornadas de Coordinación de Actividades de Formación en Centros 2014/15

Summary: 
Do 11 de decembro de 2014, ata o 29 de abril de 2015, terán lugar as Xornadas de Coordinación de Actividades de Formación en Centros 2014/15, no CFR de Vigo.
Gallego

Do 11 de decembro de 2014, ata o 29 de abril de 2015, terán lugar as Xornadas de Coordinación de Actividades de Formación en Centros 2014/15, no CFR de Vigo.

Título: Coordinación de actividades de formación en centros 2014 - 2015
Referencia: V1402015
Temporalización:   11/12/2014  -  29/04/2015
Lugar: CFR de Vigo
Horas presenciais: 10
Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=423


Coordinadores

Coordinadores
Coordinadores

Actividades en centro aprobadas. Curso 2014/2015

Summary: 
Seminarios e grupos de traballo aprobadas para o curso 2014/2015.
Gallego
Actividades en centro

Xornadas de formación do profesorado de apoio

Summary: 
O CFR de Ourense acolle o sábado 15 de novembro as Xornadas de Formación do Profesorado de Apoio dirixidas ao profesorado especialista en AL, PT, Orientadores e profesorado en xeral.
Gallego

Coordinadora: Maria del Mar Rodríguez

Programa da actividade:

 

Programación

Data
Relator
Relatorio
Contidos
15/11/2014 09:00:00
COUTO ESCANCIANO FELICIANO JOSE
As TIC como recurso para o profesorado de apoio.
Recepción de material - Presentación. As TIC como recurso para o profesorado de apoio: Elaboración de contidos curriculares con LIM. Creación de materiales para a comunicación aumentativa
15/11/2014 12:15:00
GARCÍA DOVAL FÁTIMA MARÍA
Sinerxias entre a tecnoloxía e o apoio educativo
* Da tablet ao PC e á PDI. Emuladores e máquinas virtuais. Bluestacks * O proxecto ACCEGAL e a súas apps. MyGame Memory, o primeiro de unha gran familia. * Outros recursos na rede: ADAPRO, FRESSA, Balabolka. * Xeración de coñecemento compartido: Os materiais de Baixo Custo CEAPAT
15/11/2014 16:00:00
GAYO ÁLVAREZ MARÍA ELENA
As TIC como recurso para o profesorado de apoio
-Detección, Identificación e Avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo -Intervención e Recursos : Coñecer e manexar software de ONDA EDUCA (Fonemas, Oposicións, SEDEA e Espiral Morfosintaxis) Coñecer as distintas seccións do portal Zac Browser e Zac Picto
15/11/2014 18:00:00
NÚÑEZ LOIS SANDRA
Unha experiencia con alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Unha experiencia con alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: Resposta educativa dentro da escola inclusiva Materiais para traballar có alumnado de necesidades específicas de apoio educativo. Experiencia na aula oridinaria có alumnado de necesidades específicas de apoio educativo: ARASAAC e o método: Sígueme
15/11/2014 20:00:00
RODRÍGUEZ VAQUEIRO SILVIA
Unha experiencia con alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Unha experiencia con alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: Resposta educativa dentro da escola inclusiva Materiais para traballar có alumnado de necesidades específicas de apoio educativo. Experiencia na aula oridinaria có alumnado de necesidades específicas de apoio educativo: ARASAAC e o método: Sígueme
 

 

 

Xornadas

Implantación do currículo de educación primaria. Integración das competencias clave

Summary: 
Xornadas para: Coñecer e analizar os novos currículos e a súa implicación na práctica docente. Introducir o modelo de tarefas para integrar as competencias clave no proceso de ensino.
Gallego

Xornadas de Ourense

Lugar de celebración:
Escola de Arte Antonio Failde. En Rúa Universidade  s/n A Cuña 32005 Ourense (Recinto da Laboral)
Datas: 29 de outubro e 26 de novembro de 17:00 a 21:00 horas.

Relatores:
Manuel Losada Cabanas
María del Mar Rodríguez González


Coordinación:
María del Mar Rodríguez González

máis información

 

Xornadas do Barco de Valdeorras
Lugar de celebración:
CFR do Barco. Rúa Calabagueiros s/n 32300
Datas: 10 de novembro e 10 de decembro de 17:00 a 21:00 horas.

Relatores:
Carmen Vaz Dapía
María del Mar Rodríguez González


Coordinación:
María del Mar Rodríguez González

máis información

 


Programa da actividade

1ª sesión
Marco legal. Definición de competencias clave. Perfil de área. Perfil de competencia. Rúbrica de estándares.
Aproximación á estructura de tarefas.

2ª sesión
Estructura de tarefas. Continuación.
Metodoloxía.
Avaliación. ​

Cfr de Ourense

Axudas para o deseño e aplicación de proxectos de mellora da aprendizaxe do alumnado

Summary: 
Consulta as bases.
Gallego

Para acceder a toda a información preme na seguinte ligazón que leva á páxina do INTEF.

ACCEDER

 

axudas_intef

S1401054 A diversidade nas aulas . Estratexias para unha escola inclusiva

Summary: 
O CAFI no mes de novembro desenvolverá un curso de 24 horas no que se aportarán respostas, recursos e ferramentas para atender á diversidade nas aulas. O prazo para inscribirse remata o 19 de setembro de 2014.
Gallego

Título: A diversidade nas aulas. Estratexias para unha escola inclusiva.

Modalidade: Curso presencial

Referencia: S1401054
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 1º trimestre_ Novembro
Data límite de inscrición: 19/09/2014
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas: 30

Horas: 24 horas (21 horas presenciais e 3 de traballo individual)

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
597 - Mestres

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos:

 • Sensibilizar e contribuír a desenvolver unha actitude positiva cara á inclusión do alumnado.

 • Coñecer as características do alumnado con necesidades educativas específicas.

 • Aprender estratexias de intervención para a aplicación na aula inclusiva.

Contidos:

 • Intervención na aula inclusiva: recursos específicos para o alumnado con dificultades de aprendizaxe, conduta, discapacidade e outras necesidades.

 • Deseño e aplicación de respostas educativas dentro da escola inclusiva.

 • Estratexias de intervención para a inclusión do alumnado.

Data: 
09/09/2014 - 28/11/2014
Sección: 

G1401037 A posta en práctica na acción titorial

Summary: 
Curso online_ Departamento de Organización Escolar e Diversidade. Ata o 19 de setembro o profesorado titor poderá inscribirse no curso en rede “A posta en práctica da acción titorial” .
Gallego

 

Modalidade: Curso en rede.  Referencia: G1401037
Centro de formación e recursos: CAFI.
Temporalización: 01/10/2014  -  12/12/2014
Data límite de inscrición:19/09/2014       https://www.edu.xunta.es/fprofe/
Prazas: 50.

Horas totais: 60 h non presenciais.   http://www.edu.xunta.es/platega/course/view.php?id=2887

Destinatarios: profesorado titor.

Obxectivos:

 • Potenciar o valor da acción titorial a nivel educativo por parte de todo o profesorado que favoreza o desenvolvemento persoal e as relacións sociais.

 • Facilitar unha formación específica a nivel titorial proporcionando os recursos precisos que permitan o traballo en rede entre o profesorado e entre profesorado e o alumnado.

 • Reflexionar sobre a práctica diaria da acción titorial e facilitar o axuste á realidade.

Contidos:

 • A función titorial do profesorado como factor de calidade educativa.

 • Os fundamentos da acción titorial.

 • A organización e a posta en práctica da acción titorial no centro educativo.

Módulos de contido:

 • Módulo 1: Acción titorial

 • Módulo 2: Ensinar a convivir

 • Módulo 3: Ensinar a pensar

 • Módulo 4: Educación emocional

 • Módulo 5: Educación en valores

 • Módulo 6: Educación para a saúde

 • Módulo 7: Ensinar a decidirse

 • Módulo 8: Orientación familiar

Data: 
08/09/2014 - 05/12/2014