Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 
O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

G1802065 - Xornada de formación dos EDLG. Sumando espazos, espallando lingua

Summary: 
Sumando espazos, espallando lingua
Gallego

Xornada de formación dos EDLG. Sumando espazos, espallando lingua

26 de xaneiro de 2019

Salón de actos do Pazo de San Roque

(Rúa de San Roque, 2 - 15704 - Santiago de Compostela)

Enlace a fprofe: preme

 

Programa provisional

Sesión de mañá - 26 de xaneiro de 2019

09:30 h - 10:00 h - Recollida de documentación

10:00 h - 10:15 h - Presentación e inauguración da xornadas.

Valentín García Gómez, secretario xeral de política lingüística

Elvira María Casal García, subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística

Sabela Gil Gil, coordinadora central dos EDLG

10:15 h - 11:00 h - Toponimízate e a dinamización da lingua - Vicente Feijoo

11:00 h - 11:45 h - A oralidade nos camiños do vento - Manuel Maseda Deán (CEIP de Baio-Zas) e Sechu Sende (IES Marco do Camballón)

11:45 h - 12:10 h - A dinamización do galego a través dos proxectos eTwinning - Marcos Vence (IES San Clemente)

12:10 h - 12:30 h - Pausa

12:30 h - 13:00 h - Unha experiencia no Cañada Blanch - Xaime Varela (IES Xelmírez II)

13:00 h - 13:30 h - Cholo e Nela: a dinamización desde a educación infantil á contorna - Ignacio Hermida González e Carlos Luís Rodríguez Calvente (CEIP Julio Gurriarán)

13:30 h - 14:00 h - Espallando lingua e música entre a xente nova - Víctor Alfonso Castro Martínez (CEIP do Carballal)

 

Sesión de tarde - 26 de xaneiro de 2019

16:00 h - 16:30 h - A lingua e a gamificación - Carmen Robledo Muíña e Ana Moreiras (IES A Cachada)

16:30 h - 17:00 h - Está ben ser diferentes - Verónica Fernández Vázquez (CEIP de Cervo)

17:00 h - 17:30 h - Os medios de comunicación e a promoción da lingua: Informadeiro e roteiros virtuais - Serxio Rosales López (CEIP de Viñagrande-Deiro)

17:30 h - 18:00 h - Pausa

18:00 h - 18:45 h - Applícate o conto - CPI Virxe da Saleta de Cea e CIFP Marcos Valcárcel

        CuntiStar, normalización e dinamización máis alá das aulas - Natividad J. Diéguez Pardo e Javier Carballo Vales (CPI Aurelio Marcelino Rey García)

18:45 h - 19:15 h - A lingua delas, a nosa lingua: un proxecto de innovación en dinamización da lingua por Lidia Fernández Pastoriza e Avelino Turnes García (IES Aquis Celenis)

19:15 h - 20:00 h - aRi[t]mar ou a divulgación da lingua no ámbito da lusofonía. Actuación de Lois Pérez - Gonzalo Constenla (EOI de Santiago de Compostela)

20:00 h - 20:15 h - Clausura

 

 

 

 

 

 

Xornadas EDLG

G1801028 - Actividades con Geogebra para as clases de secundaria

Summary: 
Curso de GeoGebra para a realización de tarefas na clase.
Gallego

Referencia: G1801028

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  26/02/2019 -- 15/05/2019

Data límite de inscrición: 15/12/2018

Lugar: Na Rede (Platega)

Prazas:  100

Horas totais: 40

Destinatarios: Educación secundaria obrigatoria.

Criterios de selección:

1.- Profesorado de ensino secundario.

2.- Os criterios do Plan de Formación.

Obxectivos:

1.Propiciar o coñecemento e utilización de GeoGebra para o desenvolvemento de diversos temas na ESO.

2.Elaborar figuras para o seu uso nas explicacións do profesorado e/ou para a súa utilización ou construción directa polo alumnado.

3.Facilitar recursos didácticos xa elaborados susceptibles de utilización directa na aula.

Contidos:

1.Descrición do programa GeoGebra.

2.Contidos para 1º ESO.

3.Contidos para 2º ESO.

4.Contidos para 3º ESO.

5.Contidos para 4º ESO.

Asesor:

Javier Seoane Bascoy (cafi.tic.programas@edu.xunta.es)

GeoGebra
Cartel_GeoGebra

Trinity College. GESE graos 7 a 9 (Nivel B2) e graos 10 e 11 (Nivel C1)

Summary: 
G1802034 - Trinity College. GESE graos 7 a 9. Nivel B2 G1802036 - Trinity College. GESE graos 10 e 11. Nivel C1
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten interese en lle facilitar ao profesorado, preferentemente vinculados aos programas plurilingües e centros bilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de inglés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxecto de avaliar o nivel de inglés, a Consellería dará a oportunidade de presentarse aos seguintes exames desenvoltos polo Trinity College.

 

Trinity College. GESE graos 7 a 9. Nivel B2

- Código en fprofe: G1802034
- Temporalización: proba oral de, aproximadamente, 25-30 minutos que se desenvolverá entre o 28/01/2019 e o 01/02/2019. Cada participante será convocado para a realización desta proba un día desa semana en intervalos, aproximativos, 30 minutos polo que deberá chegar cunha antelación de 30 m.
- Data límite de inscrición: 15/12/2018
- Lugar de celebración: Aulas 12 e 13 do CAFI en Santiago de Compostela
- Número de prazas: 100

 

Trinity College. GESE graos 10 e 11. Nivel C1

- Código en fprofe: G1802036
- Temporalización: proba oral de, aproximadamente, 25-30 minutos que se desenvolverá entre o 25/02/2019 e o 01/03/2019. Cada participante será convocado para a realización desta proba un día desa semanae en intervalos, aproximativos, 30 minutos polo que deberá chegar cunha antelación de 30 m.
- Data límite de inscrición: 15/12/2018
- Lugar de celebración: Aulas 12 e 13 do CAFI en Santiago de Compostela
- Número de prazas: 50

Trinity
Trinity

G1801043: Creación avanzada de recursos educativos con Ardora

Summary: 
Curso na Rede de 40 horas que se celebrará do 23 de xaneiro ao 27 de marzo de 2019. Está destinado ao profesorado de todos os niveis educativos. Inscrición en fprofe ata o 15 de decembro. 50 prazas.
Gallego

Referencia: G1801043
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  23/01/2019  -  27/03/2019 
Data límite de inscrición: 15/12/2018
Lugar: Na Rede (Platega)
Prazas:  50 
Observacións prazas: 
O curso está pensado para ter un coñecemento máis amplo desta ferramenta de autor; pódese considerar como un curso avanzado ou de continuación do xa ofertado en Platega chamado <Creación de recursos educativos con Ardora>
Horas totais: 40
Destinatarios: Todas as ensinanzas
Criterios de selección: Terá preferencia o profesorado que teña realizado o curso <Creación de recursos educativos con Ardora>

Obxectivos

1.Desenvolver proxectos didácticos interactivos en formato web para as aulas.

2.Ser quen de englobar distintos contidos nun único espazo.

3.Coñecer as posibilidades de avaliación que o programa presenta.

Contidos

1.Os paquetes de actividades Ardora.

   1.1.Paquetes de actividades, aspectos avanzados. A avaliación con Ardora. O servidor Abalar.

2.Páxinas multimedia.

   2.1.Web 2.0. Zoom. Galería de imaxes. Libro. Pizarra.

   2.2.Dashboard. Panorama interactivo. Texto e imaxes. Pestanas e acordeóns.

3.Páxinas en servidor.

   3.1.O servidor http. Xestión de usuarios. Anotacións colectivas. Liñas de tempo. Unha nube, o xestor de arquivos.

4.Os espazos web.

   4.1.Os espazos web. Os programas de FTP.

Asesora responsable da actividade

Tania Rodríguez García (cafi.tic.recursos@edu.xunta.es)

Creación avanzada de recursos educativos con Ardora
Creación avanzada de recursos educativos con Ardora

G1801039 Comercio electrónico. Plan Proxecta

Summary: 
Curso na Rede de 30 horas que se celebrará do 16 de xaneiro ao 27 de febreiro de 2019. Está destinado ao profesorado de ESO, Bacharelato e Ciclos formativos. Inscrición en fprofe ata o 15 de decembro. 50 prazas.
Gallego

Referencia: G1801039
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  16/01/2019  -  27/02/2019
Data límite de inscrición: 15/12/2018
Lugar: Na Rede (Platega)
Prazas:  50
Observacións prazas: Imprescindible un dominio mínimo no manexo do ordenador e Internet a nivel usuario.

DESTINATARIOS:

590 - Profesores de ensino secundario  (Bacharelato, ESO e Ciclos Formativos)

OBXECTIVOS:

1.Adquirir conciencia cidadá expresada a través das ferramentas de comunicación a distancia pero con responsabilidades iguais ás que podemos ter noutras actuacións.

2.Adquirir coñecementos básicos sobre as compras a través de Internet e os aspectos relacionados.

3.Coñecer os dereitos dos compradores de Internet e as vías para exercelos.

CONTIDOS:

1.Seguridade en Internet.

2.Compras na Rede.

3.Correo electrónico.

4.Banca electrónica.

5.Vías de resolución de conflitos.

6.Manexo da ferramenta Simulador de Compras da Escola Galega de Consumo.

7.Aplicacións na aula.

ASESOR RESPONSABLE:

Xosé Antón Vicente Rodríguez (antonvicente@edu.xunta.es)

G1801039 - Curso "Comercio electrónico" - Plan Proxecta
G1801039 - Curso "Comercio electrónico" - Plan Proxecta

S 1802048 Xornadas de Actualización Fiscal. Curso 2018/2019

Summary: 
Curso do Plan anual 2018-19
Gallego

Do mesmo xeito que en anos  precedentes, volverase desenvolver unha nova edición da actividade S1802048 “Xornadas de Actualización Fiscal “, programada para profesorado da familia de Administración e Xestión.

Obxectivos:

1.Analizar as novidades da normativa fiscal para o ano 2019.

2.Confeccionar a documentación utilizable.

3.Realizar supostos prácticos de aplicación.

 Esta actividade terá lugar na biblioteca do CAFI os días 6, 12 e 13 de febreiro en horario de 16:30 a 19:30 horas .

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=89308

S 1802048 Xornadas de Actualización Fiscal. Curso 2018-2019
S 1802048 Xornadas de Actualización Fiscal. Curso 2018-2019

A Aula nova na Maker Faire

Summary: 
Presenza da Aula nova na Maker Faire Galicia
Gallego

Os días 24 e 25 de novembro terá lugar no Museo Gaiás, da Cidade da Cultura, a Maker Faire Galicia

Maker Faire é a maior feira de inventores do mundo, un escaparate para a creatividade e o enxeño pensado para tódolos públicos e disciplinas: gastronomía, robótica, mecánica, ciencia, arte urbana, música, electrónica, artesanía etc.

A Aula nova do CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación) contará cun espazo para dar a coñecer as súas instalacións e as actividades formativas que se levan a cabo nela.

Tamén contaremos coa colaboración de diferentes centros educativos de toda Galicia que exhibirán unha mostra dos seus traballos no ámbito maker.

Haberá obradoiros prácticos sobre diversas temáticas (stop motion, impresión 3D, robótica, realidade aumentada...) para os que será precisa unha inscrición previa.

Máis información no programa adxunto.

Aula nova na Maker Faire
Aula nova na Maker Faire
File: 

S1801024 A oratoria nas aulas

Summary: 
A oratoria, elemento clave nas aulas
Gallego

Esta actividade está enfocada de xeito fundamentalmente práctico para poder implementala directamente nas aulas co alumnado.

 

A oratoria nas aulas

Referencia: S1801024

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  16/01/2019 a 21/02/2019

- Mércores 16/01/2019 de 18:00 a 21:00h

- Mércores 23/01/2019 de 18:00 a 21:00h

- Mércores 30/01/2019 de 17:00 a 21:00h

- Xoves 07/02/2019 de 18:00 a 21:00h

- Xoves 14/02/2019 de 18:00 a 21:00h

- Xoves 21/02/2019 de 17:00 a 21:00h

Lugar: Aula 9 do CAFI (Santiago de Compostela)

Para máis información: ORATORIA

Enlace á Aula virtual do curso

Relatores: José Manuel Dopazo Mella e Santiago Martínez Suárez

José Manuel Dopazo Mella

Licenciado en Filoloxía hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade é profesor de Lingua Castelá e Literatura e director do IES Maruxa Mallo (Ordes - A Coruña).
Desde os seus comezos como docente estivo implicado en diversas actividades vinculadas coa educación. Deste xeito participou en diversas mesas de debate e conferencias sobre as "Competencias e habilidades para o éxito", recibiu varios premios polo emprego de experiencias didácticas innovadores dos profesores Prensa-Escola e desde o curso 2010 colabora coa rede de formación con temas como "A metodoloxía de proxectos nas clases de lingua", "Necesitamos presentacións creativas", "Ensinar linguas. A comunicacion oral", "Experiencia á fronte da dirección_IES Plurillingüe Maruxa Mallo”, “Escrita académica. Escrita de textos expositivos Escrita ligada á lectura creativa.Escrita na 2.0”, “Programación e avaliación das Competencias básicas”, “Propostas didácticas para o traballo da oralidade na aula”, “Falar, escoitar, ler e escribir en todas as áreas”, “Intelixencia emocional”, “A competencia en comunicación lingüística en proxectos de comunicación”, “A competencia mediática”, “Selección de ideas propostas para o traballo da oralidade na aula”, “Creando”, “Presentacións eficaces”, “O programa ECO-FA-SE no IES Maruxa Mallo”, “Obradoiro de oratoria”, “Obradoiro de oralidade e lectura: as videocríticas”, “A competencia en comunicación lingüística en proxectos de comunicación”, “Aprender a través de proxectos”…

 

Santiago Martínez Suárez

Licenciado en Dereito e graduado na Escola de Práctica Xurídica da Universidade de Santiago de Ccompostela. Durante a etapa universitaria representou a esta en diferentes torneos nacionais e internacionais proclamándose subcampión nacional de debate e oratoria en 2005 como orador; campión nacional en 2007 e 2008, e subcampión internacional de debate e discurso político en 2012 en calidade de capitán e adestrador.
Deseñou e dirixiu actividades de debate como a Liga Galega de Debate, o primeiro torneo escolar de debate de España;  o Fórum Cicerón, “Búscase talento”, actividade de mobilización de estudantes las tres Universidades galegas para recruiting universitario a empresas.
Cursou e graduouse en el Máster en Márketing, Comunicación e Estratexia política do Instituto de Ciencias Políticas e Sociais da USC.
Actualmente asesora e adestra en calidade de consultor político e media trainer a deputados autonómicos, congresistas e senadores, parlamentarios europeos, e candidatos presidenciais de Latinoamérica.
Impartiu clases nos máster máis prestixiosos de España: Universidad Camilo José Cela, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidade de Vigo e no estranxeiro, Universidad Francisco Gavidia (San salvador), Universidad Nacional de Cuyo (San Juan, Argentina) e na ESAN School of Business (Lima, Perú).
Actualmente é socio cofundador da primeira escola exclusiva de oratoria de España, Eloqüencia, na que se imparten clases de modo profesional para mozos, universitarios e profesionais que necesitan comunicar.

 

Oratoria
A oratoria nas aulas

Probas DELF e DALF. Alianza francesa. Niveis B2 e C1

Summary: 
Exames oficiais DELF e DALF
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten interese en lle facilitar ao profesorado, preferentemente vinculados aos programas plurilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de francés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxectivo de avaliar o nivel de francés, a Consellería dará a oportunidade de se presentar ao exame DELF B2 e DALF C1 desenvolvido pola Alianza Francesa.

O DELFDiplôme d’études en langue française e o DALF, Diplôme approfondi de langue française,  son as certificacións oficiais internacionais expedidas polo Ministerio de Educación Nacional de Francia, para acreditar as competencias en francés dos candidatos estranxeiros e dos franceses oriúndos dun país non francófono e que non posúen un Diploma do Ensino Público Secundario ou Superior francé.

Avalía as competencias comunicativas en  todas as situacións habituais no ambiente laboral e profesional:

 • Comprensión oral
 • Comprensión escrita
 • Produción oral
 • Produción escrita

Referencia dos cursos para se apuntar en fprofe:

 

 • G1802052 - DELF. Alianza francesa. Nivel B2.

 • Exame oral: o profesorado será convocado un día entre o 1 e o 23 de febreiro de 2019. A duración do exame será de, aproximadamente, 15 minutos. O lugar de celebración, agás cambios de última hora, será no CAFI (en Santiago de Compostela).

 • Exame escrito: 6 de febreiro de 2019, horario, de 09:30 a 12:00h. O lugar de celebración, agás cambios de última hora, será na EGAP (en Santiago de Compostela).

 • Data límite de inscrición: 02/01/2019

 • Prazas: 50

  Para máis información: DELF

Podedes atopar máis información sobre estrutura e modelos de exame en www.delf-dalf.es

 

 • G1802053 - DALF. Alianza francesa. Nivel C1.

 • Exame oral: o profesorado será convocado un día entre o 1 e o 23 de febreiro de 2019. A duración do exame será de, aproximadamente, 15 minutos. O lugar de celebración, agás cambios de última hora, será no CAFI (en Santiago de Compostela).

 • Exame escrito: 1 de febreiro de 2019, horario, de 09:30 a 13:45h. O lugar de celebración, agás cambios de última hora, será no CAFI (en Santiago de Compostela).

 • Data límite de inscrición: 02/01/2019

 • Prazas: 10

           Para máis información: DALF

Podedes atopar máis información sobre estrutura e modelos de exame en www.delf-dalf.es

 

Probas DELF - DALF
Probas DELF - DALF