CAFI

Gallego

Convocatoria eduMOTIVAcon 17/18

Resumo: 
Aberto o prazo de solicitude ata o 28 de febreiro de 2018
Gallego

Este programa educativo ten como obxectivo ofrecer aos centros de ensino non universitario galegos experiencias de diferentes persoeiros de recoñecido prestixio e relevancia na sociedade galega e que destacan en diferentes campos profesionais, para así fomentar no alumnado valores como a motivación, o esforzo, a curiosidade, o pensamento crítico e o traballo en equipo.

Trátase de fortalecer os procesos de ensino e aprendizaxe que os docentes desenvolven nas aulas a través das distintas disciplinas curriculares ou proxectos nos que traballan co alumnado, con achegas que os complementen mediante charlas, obradoiros ou visitas que cada persoeiro propón.

Plataforma web

Este proxecto dispón dunha plataforma web para dar soporte a toda a información, as experiencias dispoñibles, as que se desenvolven nos centros, as solicitudes e a participación nas redes sociais.

Toda a información desta iniciativa atópase na ligazón: http://www.edumotiva.gal

Destinatarios: Centros docentes de ensino non universitario públicos e concertados

Prazo de solicitude: ata o 28 de febreiro de 2018.

Procedemento:

Na web do proxecto en experiencias dispoñibles, escóllese o persoeiro no que se teña interese en solicitar a súa colaboración, o responsable do equipo directivo cubre o formulario cos datos do centro docente, escolle a actividade ou actividades que mellor se adapten ao seu contexto , contextualiza a petición e  dálle a enviar.

Valóranse as solicitudes recibidas e organízase a viabilidade delas con cada persoeiro que participa no proxecto, para así iniciar o traballo no centro educativo.

Cada centro docente no que se desenvolva unha experiencia comprométese a facer difusión dela nalgún medio dixital (web do centro, blog de proxecto, revista dixital, difusión nos medios…)  e enviar a publicación ao enderezo electrónico  edumotiva@edu.xunta.es.

Para calquera dúbida:

eduMOTIVAcon
eduMOTIVAcon

G1702023 - Prevención de infeccións de transmisión sexual na adolescencia. Plan Proxecta

Resumo: 
Como poden os adolescentes previr as enfermidades de transmisión sexual?
Gallego

As ETS contáxianse por contacto sexual -como o sexo oral, anal e vaxinal. As ETS son algo común e xeralmente non presentan síntomas. Existen formas de previr e tratar as ETS. As persoas novas teñen unha probabilidade maior de contraer unha ETS que calquera outro grupo. Algunhas das ETS máis comúns poden ser curadas con antibióticos, e non son perigosas se se tratan de inmediato. Pero outras poden causar graves problemas de saúde, especialmente sen tratamento.

Título:

Prevención de infeccións de transmisión sexual na adolescencia. Plan Proxecta

Forma de participación:

Mixta

Modalidade:

Curso

Competencias profesionais:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación.

Interlocutor/a e referente (forma de ser e relacionarse cos demais) - Habilidades persoais, sociais e relacionais. Estratexias de mellora.

Referencia: G1702023
Centro de formación e recursos: CAFI
Lugar: CAFI
Prazas:  25

Horas totais

  • Horas presenciais: 12

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual de formación. 

Obxectivos

1.Coñecer conceptos básicos de saúde pública: transmisión sexual, anticoncepción, sexualidade e orientación sexual...

2.Coñecer os recursos e as ferramentas dispoñibles para desenvolver o programa.

Contidos

1.Definición das infeccións de transmisión sexual, signos e síntomas, complicacións e epidemioloxía.

2.Definición da infección polo VIH e a sida, vías de transmisión, historia natural da infección, concepto da proba VIH, onde se fai e breve epidemioloxía do VIH en Galicia.

3.Definición das prácticas sexuais de risco, probabilidades de transmisión, factores de risco, factores de protección e métodos de prevención.

4.Igualdade nas relacións afectivo-sexuais.

5.Sexualidade e orientación sexual.

6.Servizos dos Centros Quérote+

7.Embarazos non desexados e anticoncepción.

8.Prevención de trastornos aditivos.

9.Vivencias dunha persoa afectada en relación ao estigma e discriminación.

Asesor responsable da actividade:

María Teresa de J. Rey Rey

Enderezo electrónico:  maite.rey@edu.xunta.es

Para máis información preme aquí.

ETS
ETS
Ficheiro: 

S1701067 Obradoiro práctico de creatividade

Resumo: 
A creatividade é contaxiosa. Pásaa
Gallego

Título:

Obradoiro práctico de creatividade

Forma de participación:

Presencial

Modalidade:

Curso

Competencias profesionais:

Investigador/a e innovador/a - Realización e execución de propostas.

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación.

Referencia: S1701067
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  23/02/2018  -  23/03/2018
Data límite de inscrición: 04/02/2018
Lugar: CAFI
Prazas:  25

Horas totais

  • Horas presenciais: 18
  • Horas no presenciais: 6
Corpos e especialidades:

Todos os corpos

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual de formación. 

Obxectivos

1.Aplicar as aportacións da Neurociencia á creatividade.

2.Xerar ideas creativas e proxectos innovadores evitando o bloqueo e os procedementos repetitivos nas aprendizaxes.

3.Desenvolver o potencial creativo das persoas (profesorado e alumnado) e a súa aplicación.

Contidos

1.Creatividade como capacidade do cerebro para chegar a conclusións novas e resolver problemas como fonte de acción e innovación.

2.Achegas da Neurociencia á creatividade.

3.Habilidades das persoas creativas.

4.Programas e técnicas de estimulación do pensamento creativo para integrar no currículo.

Asesor responsable da actividade:

Laura Mª Mosquera Escudero

Enderezo electrónico:  cafi.equipos.directivos1@edu.xunta.es

Para máis información preme aquí.

 

G1701074 Consumo e finanzas na aula

Resumo: 
Últimas prazas libres para o curso G1701074 - Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta Inscricións ata o vindeiro 31 de xaneiro.
Gallego

Título:

Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

Forma de participación:

En rede

Modalidade:

Curso

Competencias profesionais:

Interlocutor/a e referente - Xestión e promoción de valores e convivencia, compromiso persoal e ético.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

 

Referencia: G1701074
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  05/02/2018  -  16/03/2018
Data límite de inscrición: 31/01/2018
Lugar: na Rede
Prazas:  50

Horas totais

  • Horas presenciais: 0
  • Horas non presenciais: 30
Corpos e especialidades:

Todos os corpos

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual de formación. Prioridade para coordinadores e participantes en programas do plan PROXECTA.

Obxectivos

1.Analizar os servizos financeiros básicos desde a perspectiva do consumo.

2.Proporcionarlle ao profesorado ferramentas para o fomento do consumo responsable dos servizos financeiros básicos.

3.Proporcionarlle ao profesorado as ferramentas necesarias para a aplicación práctica dos contidos na aula e na vida diaria do alumnado.

Contidos

1.Servizos financeiros básicos.

2.Finanzas na Rede.

3.Elaboración de orzamentos domésticos responsables.

4.Resolución de conflitos en materia de finanzas.

5.Aplicación práctica na aula.

Asesor responsable da actividade:

JESÚS A. GARCÍA RAÑALES

Enderezo Electrónico:  jesusagr@edu.xunta.es

Consumo e finanzas na aula
Consumo e finanzas na aula

G1701074 - Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

Resumo: 
Últimas prazas libres para o curso G1701074 - Consumo e finanzas na aula. Inscricións ata o vindeiro 31 de xaneiro.
Undefined

Título: Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

Forma de participación: En rede

Modalidade: Curso

Competencias profesionais:

Interlocutor/a e referente - Xestión e promoción de valores e convivencia, compromiso persoal e ético.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

Referencia: G1701074
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  05/02/2018  -  16/03/2018
Data límite de inscrición: 31/01/2018
Lugar: na Rede
Prazas:  50

Horas totais:

  • Horas presenciais: 0
  • Horas non presenciais: 30
 

Corpos e especialidades

 

  • Todos os corpos

Criterios de selección

  • Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Analizar os servizos financeiros básicos desde a perspectiva do consumo.

2.Proporcionarlle ao profesorado ferramentas para o fomento do consumo responsable dos servizos financeiros básicos.

3.Proporcionarlle ao profesorado as ferramentas necesarias para a aplicación práctica dos contidos na aula e na vida diaria do alumnado.

Contidos

1.Servizos financeiros básicos.

2.Finanzas na Rede.

3.Elaboración de orzamentos domésticos responsables.

4.Resolución de conflitos en materia de finanzas.

5.Aplicación práctica na aula.

Asesor responsable:

Jesús A. García Rañales 

jesusagr@edu.xunta.es

Desenvolvemento da creatividade en infantil e primaria a través de dispositivos móbiles

Resumo: 
Matrícula aberta ata o 22/01/2018
Gallego

S1701057 Desenvolvemento da creatividade en infantil e primaria a través de dispositivos móbiles

Forma de participación: Curso presencial

Competencias profesionais: Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e ALFIN. Competente en TIC-Software

Lugar de realización: Centro Autonómico de Formación e Innovación Educativa (CAFI)

Temporalización: 31/01/2018-21/03/2018

Horas presenciais: 20

Data límite de inscrición: 22/01/2018

Prazas: 25

Destinatarios: Mestres de educación infantil e primaria

Obxectivos:

1.Coñecer metodoloxías, estratexias e ferramentas útiles para o desenvolvemento da creatividade.

2.Integrar os dispositivos móbiles no traballo da creatividade.

3.Sensibilizar o profesorado da importancia de fomentar a creatividade no alumnado.

Contidos:

1.Utilización significativa de dispositivos en experiencias de aprendizaxe.

2.Aplicacións educativas que axudan a expresar a creatividade do alumnado.

3.Metodoloxías activas con dispositivos móbiles.

 

Asesora: VIEITES SALVADO, MARÍA CARMEN

Enderezo electrónico: mcvieites@edu.xunta.es

 

 

 

 

 

 

Creatividade e DDMM
Creatividade e DDMM

G1701088 Aprender a emprender. Como educar o talento emprendedor

Resumo: 
Reflexionamos e aprendemos a mellorar o talento emprendedor do noso alumnado na procura de ferramentas que permitan innovar e buscar novas repostas manexando recursos, comunicando, liderando e empregando as súas propias habilidades
Gallego

Datas: 11 e 12 de xaneiro en horario de 17:00 a 21:00 horas e 13 e 27 de xaneiro de 10:00 a 14:30 e de 16:00 a 19:30 horas

Duración: 24 horas presenciais

Lugar de realización: Aula 11 do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) en Santiago de Compostela

Situación CAFI

Relatores: Esteve López e María Batet

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Obxectivos:

1. Reflexionar sobre modelos competenciais de ensinanza

2. Afondar na competencia de aprender a emprender

3. Vincular a introdución do emprendemento á programación didáctica por competencias

4. Crear unha rede de profesores que lideren o programa de emprendemento

5. Sistematizar e secuenciar a transmisión de formación nos centros

6. Provocar espazos e ámbitos para a reflexión pedagóxica sobre a introdución de modelos competenciais na aula

7. Deseñar experiencias

8. Reflexionar sobre o impacto que o cambio da cultura da avaliación produce na aprendizaxe do alumnado

9. Coñecer e aplicar regularmente ferramentas de avaliación da aprendizaxe

10. Sistematizar a reflexión sobre a práctica docente.

11. Utilizar o portafolios docente, como ferramenta de reflexión e desenvolvemento.

12. Deseñar e organizar xornadas de boas prácticas de programas de emprendemento, nos centros e intercentros.

Contidos:

1. Os trazos da competencia emprendedora: autonomía persoal, liderado, innovación e habilidades empresariais.

2. Os desempeños, clave para mellorar o talento emprendedor. A vinculación dos proxectos de emprendemento aos contidos curriculares.

3. Factores que condicionan o desenvolvemento da creatividade. Procesos que interveñen cando nos enfrontamos ó reto de xerar novas alternativas. Os pasos do proceso creativo e as ferramentas de xeración de ideas e técnicas de creatividade.

4. Adestramento do emprendemento nun modelo de programación por competencias. Aprendizaxe por proxectos: unha oportunidade para ser sistemáticos e aportar rigor.

5. Proxectos que dan resposta a necesidades do entorno e perseguen a mellora social.

6. Un modelo de deseño de proxectos: tópico xenerativo, fíos condutores e deseño de tarefas co ciclo de Kolb. Avaliación sistemática dos proxectos de emprendemento na escola.

7. Importancia da avaliación diagnóstica. Saber de onde partimos. Avaliar os desempeños da competencia emprendedora. Uso de ferramentas de avaliación diversas: dianas, rúbricas, rexistros... Manexar ferramentas de autoavaliación e coavaliación.

8. A avaliación como impulsora da mellora no profesorado e no alumnado.

Para más información pulsa aquí.

G1701088 Aprender a emprender
Aprender a emprender. Como educar o talento emprendedor

Materiais didácticos con software libre en Linux. Ampliación do prazo de matrícula

Resumo: 
Ampliado o prazo de matrícula ata o 15 de febreiro de 2018.
Gallego

G1701028 - Materiais didácticos con software libre en Linux

Forma de participación: Na Rede

Competencias profesionais:

Competente en TIC - Software.

Investigador/a e innovador/a - Investigación formativa. TAC e Alfin.

Referencia: G1701028
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  2º trimestre, curso académico 2017/2018
Data límite de inscrición: 15/02/2018
Lugar: Na Rede

Prazas:  50

Horas totais:

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 50
 

Destinatarios: Todas as ensinanzas

 Corpos e especialidades

Criterios de selección: Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1. Instalar e manexar unha distribución GNU/Linux a nivel usuario.

2. Coñecer as posibilidades de uso e os beneficios da aplicación do software libre no sistema educativo.

3. Deseñar materiais didácticos para utilizar na aula usando software libre.

Contidos

1. Software libre e sistemas GNU-Linux

   1.1.Instalación dun Sistema Operativo libre

   1.2.Busca e instalación de novos programas

2. Alternativas libres aos programas e aplicativos de uso xeral

   2.1.Formatos estándar e interoperabilidade

   2.2.Ferramentas para o deseño e tratamento de imaxes

   2.3.Edición de audio e vídeo

3. Creación e difusión de materiais educativos

 

Asesor responsable da actividade: GARCÍA RAÑALES, JESÚS ANTONIO

Enderezo Electrónico:  jesusagr@edu.xunta.es

Linux
Linux

Felicitación navideña da Rede de Formación do Profesorado de Galicia

Resumo: 
A Rede de Formación do Profesorado de Galicia deséxavos felices festas e próspero 2018.
Gallego

Felices festas
Felices festas

Páginas