Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

S2101114 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Alemán B2

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Alemán B2 .
Gallego
Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Portugués - Nivel B2 - S2101114
  • Día: luns
  • Horario: de 16:30 a 20:30 h
  • Lugar: CAFI
  • Datas: Do 17 de xaneiro ao 21 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Alemán B2.

S2101124 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Portugués C1

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Portugués C1.
Gallego

Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Portugués - Nivel C1 - S2101124
  • Día: Xoves
  • Horario: de 16:30 a 20:30 h
  • Lugar: CAFI
  • Datas: Do 20 de xaneiro ao 24 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Portugués C1.

S2101123 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Portugués B2

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII
Portugués B2
Gallego

Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Portugués - Nivel B2 - S2101123
  • Día: Xoves
  • Horario: de 16:30 a 20:30 h
  • Lugar: CAFI
  • Datas: Do 20 de xaneiro ao 24 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Portugués B2.

S2101117 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Galego C2

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Galego C2
Gallego

Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Galego - Nivel C2 - S2101117
  • Día: Mércores
  • Horario: de 17:00 a 21:0 h
  • Lugar:CAFI
  • Datas: Do 19 de xaneiro ao 23 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII
Galego C2

G2101076 - Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música

Summary: 

Aproveitamento da aula virtual
Gallego

Esta actividade de Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música  consta de dúas partes:

 • Primeira parte: consiste en varias sesións de videoconferencias, días 13, 14, 15 e 16 de decembro (10:00-13:00).
 • Segunda parte: traballo con Moodle no mes de xaneiro.

 

Contidos

 1. Enfoque de tarefas e colaboración na Rede. Cooperar e coavaliar nas ensinanzas elementais e profesionais de música.
 2. Creación dunha aula virtual e de actividades interactivas con H5P para as ensinanzas elementais e profesionais de música.
 3. Actividades colaborativas en Moodle para as materias de Educación auditiva e vocal, Linguaxe musical, Harmonía, Análise, Historia da música e Novas tecnoloxías aplicadas á música.
 4. Atender á diversidade na Rede: fase presencial e seguimento do alumnado que cursa ensinanzas elementais e profesionais de música.
 5. Dinámicas e rotación de grupos.
 6. Retroalimentación construtiva.

 

Obxectivos

 1. Coñecer e utilizar diferentes recursos e dispositivos, dinámicas e metodoloxías para optimizar o ensino a través da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música.
 2. Aprender a monitorizar a aprendizaxe do alumnado, dinamizar os foros de interacción e promover actividades de carácter grupal e colaborativo que axuden a formar aprendices autónomos nas ensinanzas elementais e profesionais de música.
 3. Empregar a observación, a innovación e a retroalimentación como complementos activos no proceso de revisión, correción e avaliación de actividades telemáticas nas ensinanzas elementais e profesionais de música.
Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música
Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música

G2101076 - Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música

Summary: 

Aproveitamento da aula virtual
Undefined

Este curso consta de dúas partes:

- Primeira parte: consiste en varias sesións de videoconferencias, días 13, 14, 15 e 16 de decembro (10:00-13:00).

- Segunda parte: traballo con Moodle no mes de xaneiro.

 

Contidos

1.Enfoque de tarefas e colaboración na Rede. Cooperar e coavaliar nas ensinanzas elementais e profesionais de música.

2.Creación dunha aula virtual e de actividades interactivas con H5P para as ensinanzas elementais e profesionais de música.

3.Actividades colaborativas en Moodle para as materias de Educación auditiva e vocal, Linguaxe musical, Harmonía, Análise, Historia da música e Novas tecnoloxías aplicadas á música.

4.Atender á diversidade na Rede: fase presencial e seguimento do alumnado que cursa ensinanzas elementais e profesionais de música.

5.Dinámicas e rotación de grupos.

6.Retroalimentación construtiva.

 

Obxectivos

1.Coñecer e utilizar diferentes recursos e dispositivos, dinámicas e metodoloxías para optimizar o ensino a través da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música.

2.Aprender a monitorizar a aprendizaxe do alumnado, dinamizar os foros de interacción e promover actividades de carácter grupal e colaborativo que axuden a formar aprendices autónomos nas ensinanzas elementais e profesionais de música.

3.Empregar a observación, a innovación e a retroalimentación como complementos activos no proceso de revisión, correción e avaliación de actividades telemáticas nas ensinanzas elementais e profesionais de música.

Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música
Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música

S2103016 TIC TAC na aula de inglés

Summary: 

Curso para profesorado de inglés de primaria, secundaria e EOI
Gallego

Imparten: Isabel Blanco Pumar (CEIP Plurilingüe de Maceda) e Esther Martínez Rivas (EOI Cedeira)

Datas e horarios:

Venres, 26 de novembro de 16:30 a 19:30h
Mércores, 1 de decembro de 17:00 a 20:00h
Venres, 3 de decembro de 16:30 a 19:30h
Venres, 10 de decembro de 16:30 a 19:30h

TIC TAC na aula de inglés

S2102047 Violencia de xénero na adolescencia

Summary: 

Actividade formativa dirixida a todas as etapas educativas, corpos, ensinanzas e especialidades.
Gallego

Está aberto o prazo de inscrición para participar nas xornadas S2102047 "Violencia de xénero e adolescencia" que se celebrará  este sábado, 13 de novembro, en liña a través de Cisco Webex.

No caso de ter interese en participar podedes facer a inscrición en https://www.edu.xunta.gal/fprofe. 

Descarga do programa:

Xornada S2102047
Xornada S2102047 "Violencia de xénero na adolescencia"

S2102043 - SCRUM e metodoloxías áxiles na aprendizaxe

Summary: 

Curso Presencial: SCRUM e metodoloxías áxiles na aprendizaxe
Gallego

Curso presencial nas instalacións do CAFI para:

1.Introducir as metodoloxías áxiles na aprendizaxe, tanto na aula como a súa aplicación ás técnicas de estudo e desenvolvemento de proxectos.

2.Potenciar a motivación e o respecto na aula con equipo colaborativos. Fomentar a iniciativa e emprendemento para a xestión de proxectos STEM/STEAM.

3.Desenvolver proxectos no ámbito STEM/STEAM en tempos reducidos.

Duración: 12 horas.

Impartido por:

Laura Fidalgo Fernández e por Pablo Paz-Trelles Sánchez.

Para máis información consultar FPROFE.

SCRUM e metodoloxías áxiles na aprendizaxe
SCRUM e metodoloxías áxiles na aprendizaxe

Video: