CAFI

Gallego

Resolución do 22 de setembro de 2017 pola que se establece con carácter experimental o programa de innovación educativa "OBSERVA_ACCIÓN" durante o curso escolar 2017/2018

Gallego

O programa de innovación educativa "OBSERVA_ACCIÓN: Innovación docente desde a observación, a avaliación e o intercambio entre iguais" desenvolverase ao longo de 2 cursos coa finalidade de fomentar o desenvolvemento profesional en base ao Marco de Competencias Profesionais Docentes tanto na nosa comunidade como no marco do acordo interterritorial de colaboración coa comunidade de Castela e León.

  • Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o día seguinte á publicación da resolución.

Para máis información pode dirixirse ao Centro Autonómico de Formación e Innovación: Teléfono 981522411 ou no correo electrónico cafi@edu.xunta.es

Colectivo: 

OBSERVA_ACCIÓN Programa de Innovación educativa

Resumo: 
Aberto o prazo de solicitude para participar no Programa de Innovación educativa "OBSERVA_ACCIÓN"
Gallego

O programa de innovación educativa "OBSERVA_ACCIÓN: Innovación docente desde a observación, a avaliación e o intercambio entre iguais" desenvolverase ao longo de 2 cursos coa finalidade de fomentar o desenvolvemento profesional en base ao Marco de Competencias Profesionais Docentes tanto na nosa comunidade como no marco do acordo interterritorial de colaboración coa comunidade de Castela e León.

  • Prazo de solicitude: 10 días hábiles desde o día seguinte á publicación da resolución.

Para máis información pode dirixirse ao Centro Autonómico de Formación e Innovación: Teléfono 981522411 ou no correo electrónico cafi@edu.xunta.es

OBSERVA_ACCION
OBSERVA_ACCION

Equipos directivos

Gallego

Equipos directivos

Inclusión e convivencia

Gallego

Inclusión e convivencia

Atención e formación en centros

Gallego

Atención e formación en centros

G1701007: Administración de dominios en redes locais con GNU/Linux

Resumo: 
Nova edición desta actividade formativa orientada ao ensino da configuración e mantemento de servidores para servizos na rede local, baseados nunha distribución de Ubuntu server.
Gallego

Esta actividade formativa en rede, forma parte da oferta formativa do plan anual de formación do profesorado de FP para o primeiro trimestre, destinada principalmente ao profesorado da familia profesional de Informática e comunicacións e tamén ao profesorado de Electricidade e electrónica. O profesorado interesado debe contar con coñecementos básicos de administración do Sistema Operativo Linux, sendo este un requisito necesario para participar na actividade.

O curso dedícase ás diversas tecnoloxías que se poden utilizar para a implementación de dominios con usuarios centralizados e recursos compartidos na rede, facendo uso de sistemas GNU/Linux e integrando tamén equipos clientes baseados en Windows. Para os exercicios prácticos empregarase Virtualbox e a última versión LTS do sistema operativo Ubuntu, polo cal os participantes deben contar cun PC con polo menos 4GB de memoria RAM.

Os titores do curso, profesores da familia profesional de informática e comunicacións, xa actuaran coma titores en anteriores edicións con excelente valoración por parte dos participantes.

Data de comezo: 2/10/2017

Data de finalización:  10/12/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 50

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78287

Ligazón á Aula Virtual: https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=703

Administración de dominios en GNU-Linux

G1703012 Roteiro O espello do mundo de Ramón Nicolás

Resumo: 
Unha historia que se remonta a unha Idade media luminosa, afastada da «tópica escuridade ateigada de tebras»
Neste percorrido achegámonos a Hildegarda, abadesa bieita, visionaria e unha das personalidades máis fascinantes da Baixa Idade Media en Europa
Gallego

O espello do mundo presenta un feitío de novela histórica, incorporando textos de orixe documental, que por veces son pura fabulación e outras non, ao servizo do deseño dunha época esvaecida na historia de Galicia que cobra, agora, unha nova perspectiva. A conexión coa trama histórica, enraizada no cenobio feminino de San Pedro de Ramirás (Ourense), vincúlase, ideolóxica e espiritualmente, con determinadas correntes relixiosas da Alemaña da época e particularmente coa figura de Hildegarda von Bingen. A esta realidade asómase Martiño, quen deberá afondar na revelación dos segredos que se atesouran nunha relación epistolar inédita con contidos altamente reveladores.

O sábado 30 de setembro de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 percorreremos os principais espazos da novela da man de Ramón Nicolás e Xoán Carlos Domínguez Alberte.

G1703012 Roteiro O espello do mundo
G1703012 Roteiro O espello do mundo

S1701025 Bavardons! Édition 2017 (Falemos!)

Resumo: 
Parlons français, c'est facile!
Gallego

Este curso pretende acompañar e guiar o docente non só na creación de novos materiais senón convertelo no “actor principal” a través de actividades de familiarización e sistematización progresiva.

Durante o curso, o docente elaborará ferramentas de traballo máis eficaces, utilizando as catro competencias na aula.

Así mesmo proporcionarase información detallada acerca das características fonéticas, estruturas e normas de interacción comunicativa que forman a lingua francesa, así como os aspectos socioculturais dos países francófonos.

- Lugar de celebración: CAFI

- Datas: 25/09/2017; 02/10/2017; 09/10/2017; 16/10/2017; 23/10/2017; 30/10/2017; 06/11/2017.

Bavardons!
Bavardons!

Páginas