Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 
O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

S1801072 - Metodoloxías activas e recursos dixitais en educación física

Gallego

Esta actividade está enfocada para que o profesorado de Educación Física poida iniciarse nunha nova metodoloxía baseada na comunicación que potencia a implicación responsable do alumno e leva consigo a satisfacción e enriquecemento de ambos. Caracterízase porque o alumno é o protagonista da súa aprendizaxe.

 

Con esta actividade queremos abordar os seguintes obxectivos:

 1. Explorar as posibilidades educativas de recursos dixitais na Educación Física.
 2. Coñecer metodoloxías que potencien a descuberta guiada, o traballo por retos e a cooperación.
 3. Gamificar o ensino co fin de potenciar a motivación, a concentración e o esforzo.

 

E traballaremos os seguintes contidos:

 1. Recursos dixitais aplicables á Educación Física.
 2. Metodoloxías activas para o desenvolvemento do currículo.
 3. Uso de estruturas cooperativas.

 

Os relatores do curso serán:

 • Carlos Velázquez Callado. Traballo por retos e a cooperación
 • Andrés Izquierdo García: Gamificación, flipped classroom e mobile learning.

 

As datas de realización da actividade son:

 • 23 - 03 - 2019: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00.
 • 29 - 03 - 2019: de 16:00 a 20:00.
 • 30 - 03 - 2019: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00.

 

Para máis información preme no enlace.

Metodoloxías activas
Metodoloxías activas

G1802070 Igualdade e retos

Summary: 
Xornada de formación adicada á igualdade e ás boas prácticas desde o ámbito educativo.
Gallego

Data: 9 de marzo

Lugar: EGAP Santiago de Compostela

Duración: 8 horas

Prazas: 250

OBXECTIVOS

Afondar no modelo coeducativo e introducir a perspectiva de xénero nas dinámicas educativas.

Coñecer prácticas educativas sobre igualdade que se desenvolven en centros educativos.

Visibilizar referentes femininos en entornos profesionais tradicionalmente masculinos.

CONTIDOS

O modelo coeducativo.

Boas pácticas educativas en igualdade.

A muller como referente en entornos profesionais tradicionalmente masculinos.

Igualdade e retos
Igualdade e retos

G1801082 Webs dinámicas: Moodle (Administración)

Summary: 
Nova actividade formativa en Platega
Gallego

A actividade formativa G1801082 Webs Dinámicas: Moodle (Administración) desenvolverase en Platega entre o 15 de marzo e o 15 de maio de 2019..

Competencias profesionais:

Competente en TIC - Ferramentas institucionais: EVA e CMS, Abalar, E-Dixgal.

Membro dunha organización - Xestión administrativa de centro e calidade.

Horas: 30 (na Rede)

Obxectivos:

1.Adquirir a competencia necesaria para a administración da aplicación Moodle do proxecto Webs Dinámicas da Consellería de Educación.

2.Adquirir a autonomía na configuración avanzada das funcionalidades da aula virtual para axustala ás necesidades do centro e do profesorado.

3.Fomentar o uso por parte do profesorado do centro das ferramentas da aula virtual e solucionar as dúbidas que se lles presenten.

Contidos:

1.O proxecto webs dinámicas: Moodle.

2.Aspecto e estrutura da aula virtual. Páxina principal. Categorías. Temas. Idiomas.

3.Xestión de usuarios e permisos.

4.Creación e xestión de cursos.

5.Xestión de participantes nos cursos.

6.Copias de seguridade.

7.Xestión dos módulos de actividade.

8.Configuración do sistema de cualificacións e do informe de cualificacións.

9.Configuracións para o envío de ficheiros.

10.Configuración para a limpeza da aula virtual.

11.Políticas de seguranza. Contrasinais.

 

Máis información e inscricións en Fprofe

Moodle administración
Moodle administración

G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación

Summary: 
Actividade formativa promovida polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Gallego

Prazas libres na actividade formativa G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación.

A actividade desenvólvese en Platega entre o 11 de febreiro e 25 de marzo.

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral.

Membro dunha organización - Normativa.

Horas: 30 (na Rede)

Obxectivos:

1.Proporcionar unha formación específica, teórica e práctica en materia de prevención de riscos laborais.

2.Facilitar unha cultura preventiva e coñecementos para actuar como axente activo na elaboración, implantación e seguimento do plan de emerxencia-evacuación.

3.Coñecer os riscos específicos e a súa prevención no centro educativo e adquirir os coñecementos precisos para a elaboración do plan.

Contidos:

1.Módulo 1: Análise, xestión e planificación dos riscos laborais e medidas de emerxencia nos centros educativos.

   1.1.UD 1: Nocións básicas (a Lei de Prevención de Riscos Laborais).

   1.2.UD 2: Análise dos riscos, redacción e implantación das medidas de emerxencia.

   1.3.UD 3:  O risco de incendio: lume, tipos, prevención e protección e primeiros auxilios.

2.Módulo 2: O Plan de Emerxencia-Evacuación.

   2.1.UD 4: Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade. Descrición da actividade e do medio físico no que se desenvolve.

   2.2.UD 5: Inventario, análise e avaliación de riscos. Inventario e descrición das medidas e medios de protección. Programa de mantemento das instalacións.

   2.3.UD 6: Plan de actuación ante emerxencias. Integración do plan noutros de ámbito superior. Implantación. Mantemento do plan.

 

Máis información en Fprofe

Plan Emerxencia-Evacuación
Plan Emerxencia-Evacuación

S1802057 Formación avanzada no EVA E-Dixgal

Gallego

Os obxectivos son os seguintes:

1.Familiarizar ao profesorado co entorno virtual de aprendizaxe do proxecto E-DIXGAL.

2.Publicar recursos e actividades no EVA, tanto de produción propia como procedentes da oferta editorial.

3.Mostrar as posibilidades do EVA para a avaliación e a comunicación co alumnado.

Data de inicio: 14 de febreiro

Data de fin: 14 de marzo

Lugar de celebración: CAFI

Número de horas: 12h

Enlace a fprofe : https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=93255

E-Dixgal avanzado
E-Dixgal avanzado

S1802056 Introdución ao EVA E-Dixgal

Summary: 
Nova actividade dirixida a profesorado interesado en E-Dixgal
Gallego

Os obxectivos desta actividade son os seguintes:

1.Familiarizar ao profesorado co entorno virtual de aprendizaxe do proxecto E-DIXGAL.
2.Publicar recursos e actividades no EVA, tanto de produción propia como procedentes da oferta editorial.
3.Mostrar as posibilidades do EVA para a avaliación e a comunicación co alumnado.

Data de comezo: 18 de febreiro

Data de finalización: 28 de febreiro

Lugar de celebración: CAFI

Número de horas do curso: 12h

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=93254

E-Dixgal
E-Dixgal

G1802068 - Camilo José Cela, a obra dun premio Nobel

Summary: 
Trinta aniversario da concesión do premio Nobel
Gallego

Co Curso Camilo José Cela, a obra dun premio nobel que se celebra o 2 de febreiro, preténdese introducir a literatura española de posguerra,  así como adquirir e ampliar coñecementos sobre a obra de Camilo José Cela. Destacar a importancia de Camilo José Cela na literatura española da segunda metade do século XX e afondar na súa narrativa pola que se lle concedeu o Premio Nobel en 1989.
Por último, tamén se trata de achegar estratexias para iniciar e consolidar a escritura ou a expresión artística nos alumnos como vehículos de expresión de sucesos, ideas e sentimentos.

Programa da actividade

Sábado 2 de febreiro – mañá

- 10:00 a 10:10 – Inauguración da actividade

- 10:10 a 11:00 – A biografía dun nobel - Francisco Blanco Sanmartín

- 11:00 a 12:00 – Singradura pola súa narrativa - Luis Iglesias Feijoo

- 12:00 a 12:20 – Pausa.

- 12:20 a 13:20 – Presentación do recurso interactivo para as aulas Camilo José Cela, un creador total realizado por Ana María Platas Tasende en colaboración coa FPGCJC e co patrocinio da Fundación Barrié.

- 13:20 a 14:00 – Ruta Literaria Del miño al Bidasoa - Covadonga Rodríguez

 

Sábado 2 de febreiro – tarde:

- 16:00-17:45 – Visita ao Museo Camilo José Cela - Covadonga Rodríguez

- 17:45-18:45 – Obradoiro “Trivial celiano” - Covadonga Rodríguez

 

Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

 

Camilo José Cela

S1801032 Advanced speaking workshop. Sharing and caring

Summary: 
Obradoiro de conversa. Nivel superior
Gallego

Referencia: S1801032
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  04/04/2019  -  23/05/2019
Lugar: Centro Autonómico de Formación e innovación, Santiago de Compostela
Prazas:  25
Observacións prazas: Imprescindible ter un nivel C1.

Obxectivos

1.Desenvolver as competencias profesionais docentes en inglés a través da conversa.

2.Tomar conciencia das distintas ferramentas tecnolóxicas e recursos, impresos e en Rede, de alto valor educativo.

3.Poñer en práctica técnicas de aprendizaxe cooperativa innovadoras e de probada eficacia na aula.

Contidos

1.Análise de competencias profesionais dos docentes que imparten a súa materia en inglés.

2.Revisión de ferramentas tecnolóxicas de fácil manexo e cun alto valor pedagóxico.

Temporalización

04/04/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
11/04/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
25/04/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
02/05/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
09/05/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
16/05/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
23/05/2019 18:00  -  20:00 - Javier Cerdeira Penelas

 

Ligazón para acceder á actividade en fprofe

 

 

 

Speaking workshop
Speaking workshop

S1803003 Comunicar en igualdade

Summary: 
Con esta actividade proponse ao profesorado unha metodoloxía innovadora a partir da creación de imaxe e video coa que se pretende que as mensaxes en prol da igualdade cheguen de maneira efectiva ao alumnado dos centros educativos.
Gallego

OBXECTIVOS

1.Dominar a linguaxe inclusiva como modo natural de comunicación.

2.Recoñecer estereotipos de xénero nos distintos produtos culturais (cine, arte, literatura, música, publicidade, prensa etc)

3.Realizar produtos de comunicación social libres de estereotipos de xénero.

MODALIDADE: Mixta

DURACIÓN: 50 horas (30 presenciais  20 na Rede)

LUGAR: CAFI

DATA DE INICIO: 6 de febreiro

DATA DE FIN: 24 de abril

Comunicar en igualdade
Linguaxe inclusiva